Útkövető

Hírek oldalmenü

Tartalom megjelenítő

null Gyermekdiabétesz Pályázati Program

Gyermekdiabétesz Pályázati Program

Tájékoztatás „Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik jólétét, jóllétét fokozó, fejlesztési célú támogatás gyermekdiabétesz centrumok részére” c. pályázati felhívás 1. sz. módosításáról

Gyermekdiabétesz Pályázati Program

Tisztelt Kedvezményezettek!

A Támogató – hivatkozva az egész évre viszonyítható járványügyi helyzet következtében a pályázat értékelésének, a megítélt pályázati összeg nyertesek részére történő kifizetésének és az elnyert összeg felhasználásának elhúzódására – 2020. december 15-én a Gyermekdiabétesz Pályázati Program keretében 2020. május 7-én megjelent „Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik jólétét, jóllétét fokozó, fejlesztési célú támogatás gyermekdiabétesz centrumok részére” c. pályázati felhívás 7. pontjának módosításáról döntött az alábbiak szerint:

„A pályázat megvalósításának végső határideje: 2021. június 30.”

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 150. § (1) bekezdés l) pontja alapján az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni a központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatói döntés alapján támogatásként kapott, még fel nem használt összegét.

Amennyiben a pályázat benyújtói a programban vállalt feladatokat 2020. december 31-ig nem tudják megvalósítani, úgy kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezik, ami az Ávr. 150. § (3) bekezdése szerint a 2021. évben felhasználható, és a Központi Maradványelszámolási Alap (KMA) javára nem kell megfizetni.

Fenti módosítás miatt kedvezményezettnek módosítási kérelmet benyújtani, valamint a Lebonyolító felé egyéb módon a pályázatban foglalt vállalások megvalósítási határidejének változását bejelenteni – amennyiben az a fentebb jelzett megvalósítási véghatáridővel záródó időszakba esik – nem szükséges.

GYDIAB-20 Pályázati felhívás 1. sz. módosítása.pdf.

Amennyiben a Pályázati felhívás módosításával, vagy a pályázat megvalósításával kapcsolatban kérdése lenne, azt felteheti a gyermekdiabatesz@aeek.hu címen!

https://www.aeek.hu/palyazati_felhivas_gyermekdiabetesz_palyazati_program

 

intranet