Tájékoztató az EESZT működését érintő, a veszélyhelyzetben hatályba lépett jogszabályváltozásokról

2020. március 11. szerda 15 órától életbelépett Magyarországon a VESZÉLYHELYZET. (A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelete veszélyhelyzet kihirdetéséről – „A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.”)

A veszélyhelyzet ideje alatt számos, az EESZT működését is érintő jogszabály született, melyek az alábbi intézkedéseket léptették életbe:

 

1. TAJ-szám alapján történő eRecept kiváltás:

44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet

20/D. §

(1) A 20/A. §-ban foglaltaktól eltérően a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet esetén a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg TAJ-át közli, és saját természetes személyazonosító adatait külön törvény szerint hitelt érdemlően igazolja.

(2) A gyógyszer kiadója az (1) bekezdés szerinti adatokat elektronikusan rögzíti.

 

2. Szakorvosi javaslat érvényessége:

44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet

23/C.  §

(1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a  befogadás vagy a  támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerint emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig.

(2) Ha a  szakorvosi javaslat érvényessége a  veszélyhelyzet időtartama alatt lejárt, a  háziorvos az  egészségügyi dokumentációban rögzíti, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel – az (1) bekezdés szerinti időtartamig – ideiglenesen meghosszabbításra került a szakorvosi javaslat

 

3. A krónikus betegek szokásos gyógyszereinek telefonon történő rendelése, távkonzultáció lehetősége:

44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet

23/C.  §

(3) A veszélyhelyzet időtartama alatt a stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése és a betegek számára történő tanácsadás távkonzultáció során is történhet.”

 

4. Az Operatív Törzs tevékenységével összefüggő adatmegismerési jogosultság a koronavírus elleni küzdelem során:

83/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet

2. §

A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozattal felállított Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs feladatainak ellátásával összefüggésben a belügyminiszter és az emberi erőforrások minisztere - legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnéséig - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása és ehhez kapcsolódóan a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása céljából megismerheti és kezelheti a betegellátó és az egészségügyi államigazgatási szerv kezelésében álló, valamint - az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) működtetője útján - az EESZT-ben kezelt személyes adatot.

 

93/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 

3. §

(2) Az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetője biztosítja, hogy az Operatív Törzs a koronavírusos megbetegedésekkel összefüggő - személyes adatokat is tartalmazó - információkat közvetlenül megkapja.