Kiknek kell csatlakozni az EESZT-hez?

Tovább bővül az EESZT felhasználók köre.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. §-a (1a) bekezdése alapján a csatlakozással kapcsolatos kötelezettségét 2020. január 1-jéig köteles teljesíteni az az egészségügyi szolgáltató, amely az egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult és aki finanszírozási jelentés benyújtására vagy elektronikus adatszolgáltatásra nem kötelezett, ám orvosi vagy fogorvosi feladatra irányuló működési engedéllyel rendelkezik.

 

Ezen egészségügyi szolgáltatók a Rendelet 22. § (1) bek. f) pontja alapján az EESZT-be történő adatszolgáltatási kötelezettségüket 2020. január 1-jéig kötelesek teljesíteni.

 

A fentiek alapján

  • 2020. január 1-jéig az EESZT-hez csatlakozásra
  • 2020. június 1-jéig az EESZT felé adatszolgáltatási kötelezettség megkezdésére kötelezett

minden orvosi vagy fogorvosi feladatra irányuló működési engedéllyel (1-es vagy 2-es szakmakód) rendelkező magánfinanszírozott egészségügyi szolgáltató.

 

 

(1)            A csatlakozott egészségügyi szolgáltató a Rendelet 12. §-ban és a 19. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének is köteles eleget tenni, azaz

o              a Központi eseménykatalógusba a Rendelet 1. melléklete szerinti események (jellemzően a fekvő- vagy járóbeteg szakellátási, valamint CT/MR vizsgálati esemény - ha végez ilyet) adatait, valamint

o              az Egészségügyi dokumentáció nyilvántartásába a Rendelet 4. melléklete szerinti dokumentumokat (jellemzően az ellátással kapcsolatos ambuláns lapot, zárójelentést, műtéti leírást, valamint diagnosztikai leleteket)

köteles továbbítani.

(2)            Mivel a csatlakozott szolgáltatónál dolgozó orvos a beteg ellátása során a beteg kezelőorvosává válik (a kezelőorvos fogalma a finanszírozási formától független), így vonatkozik rá a Rendelet 18. §-a szerinti, az ellátott egészségügyi profiljának kezelésére vonatkozó kötelezettség

(3)            A csatlakozott szolgáltatónál dolgozó orvos a vényt az EESZT útján rendeli, mivel a csatlakozottság miatt nem áll fönn az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 11/A.§ a) pontja szerinti, a papíron történő rendelésre vonatkozó feltétel.