A 2011.évi CXII. Törvény(TV.)37.§-ában meghatározott, a Tv.1.számú mellékletének III.4 .pontjában foglalt közzétételi kötelezettség teljesítése:

Kollektív Szerződés az egészségügyben 2017.04.12.

intranet