Weboldal felhasználási feltételek Weboldal felhasználási feltételek

A Weboldal látogatója (továbbiakban: Felhasználó) a Weboldalhoz való hozzáféréssel, illetve a Weboldal megnyitásával, böngészésével és/vagy használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Weboldal Felhasználási Feltételeket (a továbbiakban: Feltételek) és a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések betartását.

 

EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001

Kedvezményezett neve: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Projekt címe: Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 4 842 986 413 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása: 

A projekt rendszerszintű, összehangolt beavatkozásokat valósít meg a mentális egészségügyi ellátórendszerben. A projekt fő elemeként  a nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan egy olyan biztonsági pszichiátriát kívánunk létrehozni, mely működésével képes tehermentesíteni a pszichiátriai osztályokat a szokásos kezelésre nem reagáló agresszív betegektől, s mely megfelel a szigorú biztonsági standardoknak. Az alapvetően infrastrukturális fejlesztés mellett a projekt megvalósítási időszaka alatt a kompetens szakápolók, pszichiáterek, biztonsági személyzet felkészítését tervezzük elméleti és gyakorlati képzésekben. 
A pszichiátria és addiktológiai szakellátásban is csökkenteni kell az ellátás színvonalát érintő egyenlőtlenségeket, javítani a kiemelkedően kedvezőtlen infrastrukturális körülmények között működő osztályok feltételein, komfortfokozatán. Ennek megfelelően a projekt további célkitűzése, hogy a Semmelweis Terv és az Egészséges Magyarország 2014-2020 egészségügyi ágazati stratégia célkitűzéseivel összhangban a pszichiátriai és addiktológiai osztályok infrastrukturális fejlesztésével hozzájáruljon a hazai pszichiátriai és addiktológiai ellátórendszer megerősítéséhez, komplex fejlesztéséhez. 
A projekt megvalósulási helyszínei az alábbi budapesti kórházak: a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, a Péterfy Kórház- Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet, valamint  a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet.
 
A projekt célja:
I. Biztonsági pszichiátriai részleg kialakítása:
- Tehermentesítse a pszichiátriai osztályokat a szokásos kezelésekre nem reagáló agresszív betegektől.
- Biztosítsa a violens magatartású betegek azonnali elkülönítését, gyors és szakszerű diagnózis felállítását és adekvát kezelését.
- Felszereltsége feleljen meg a szigorú biztonsági standardoknak.
 
II. Pszichiátria és addiktológiai szakellátás minőségének és a hozzáférés javítása: 
- Javuljanak az infrastrukturális feltételek, csökkenjenek az ellátás színvonalát érintő egyenlőtlenségek.
- Javuljanak a kiemelkedően kedvezőtlen infrastrukturális körülmények között működő osztályok feltételei, komfortfokozata, többek között terápiás foglalkoztató helyiségek kialakítása által.
 
A projekt eddigi eredményei:  
A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet területén tervezett új fekvőbeteg-ellátást biztosító, 30 ágyas magas biztonsági fokozatú pszichiátria épület megépítésére, továbbá az Addiktológiai és a Pszichiátriai tömb épületének felújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészültek,a kivitelezési vállalkozási szerződések hatályba léptek, az építési és felújítási munkálatok megkezdődtek.
A projekt keretében eddig 8 workshop került megrendezésre, összesen kb. 210 fő részvételével, továbbá ezen kívül ismertetésre kerül minden évben a szakápolók országos kongresszusán és az MPT-n is a projekt szakmai tartalma. 
Az orvostechnikai eszközök közül 41 db diagnosztikai eszköz került leszállításra a Péterfy Kórház számára. Szintén a Péterfy Kórházba megrendelt 342 db mobília eszköz valamint a 22 db egészségügyet közvetlenül nem szolgáló eszköz (műszaki cikkek) leszállítása is megtörtént. A projekt további orvostechnológiai, pszichodiagnosztikai és betegellátást közvetlenül nem szolgáló eszközök beszerzését tervezi a kórházak számára.
 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.01.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001

Rendezvényfilm: Pszichiátriai fejlesztések

Sajtóközlemény 2020.09.25.

Korábbi tartalmak:

Sajtóközlemény 2018.11.27.

 

 

 

 

intranet