EFOP-4.2.2-16-2017-00001

Kedvezményezett neve: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Projekt címe: Skill laborok fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 8 000 000 000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
 
Projekt tartalmának bemutatása: 
Az egyetemi klinikákon, egészségügyi intézményeknél jelenleg nem áll rendelkezésre az orvosképzés és az egészségügyi szakképzés gyakorlati oktatásához korszerűen illeszkedő és rendszerbe szervezett klinikai demonstrációs bázishálózat. Az intézmények infrastruktúrájának kiépítése, fejlesztése, a szükséges eszközök beszerzése, a módszertan kidolgozása és a képzők képzése elengedhetetlen. 
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és konzorciumi partnerei – a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem – országos skill laborhálózatot hoznak létre 8 milliárd forintos fejlesztéssel. A projekt fő fókusza a skill laborok infrastrukturális feltételeinek és a klinikai-technikai jártasságot elősegítő eszközparkok kialakítása, illetve egységes oktatási program bevezetése a gyakorlati oktatás minőségének emelése érdekében. A három egyetemen és 16 megyei szintű oktatókórházban lehetővé válik a diagnosztikus, terápiás, köztük életmentő beavatkozások gyakorlatban történő oktatása.
A projekt az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében, az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
 
 
A projekt célja:
Az egészségügyi szakmai minőség és a betegbiztonság biztosítása.
Biztosítani az egyenlő esélyű hozzáférést a jó minőségű gyakorlati oktatáshoz az orvosképzésben és a szakképzésben lévők számára egyaránt.
Jól képzett egészségügyi szakdolgozók segítsék az egészségtudatos magatartás kialakítását, a gyógyulást, a rehabilitációt és nagy szerepet vállaljanak a magyar lakosság egészségügyi állapotának és gyógyulási esélyeinek javításában.
Egy olyan skill-modell hálózat kialakítása, amely szigorú szabályok szerint, helyi igényekre reagálva országszerte alkalmazható az egészségügyi ellátórendszerben. 
A szimulációs „skills” képzés gyakorlatának általánossá tétele a hazai egyetemi orvos és szakdolgozó képzés teljes spektrumában.
Egységes „skills” oktatási – képzési program kidolgozása, az ellenőrzés és minőségbiztosítás módszereinek megteremtése, valamint egy integrált, oktatási-szervezeti kooperáció létrehozása a partner-intézmények és a projekt „kórházi” ága között.
A skills” programhoz csatlakozó módszertani útmutató kidolgozása, amely segítséget nyújt a skills képzésben résztvevő oktatók számára, egységes módszertant és protokollokat alkalmazva.
A klinikai-technikai jártasságot elősegítő („skill”) tárgyi környezet és eszközparkok kialakítása, az általános orvosi és szakorvosi gyakorlat alapvető műfogásainak hatékony elsajátításán keresztül a gyakorlati oktatás minőségének emelése.
A gyakorlati orvosképzés fejlesztése, a szervezett, gyakorlat-orientált alapképzés, szakképzés és továbbképzés hármas egységének megvalósítása.
 
 
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.08.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-4.2.2-16-2017-00001
 
intranet