Weboldal felhasználási feltételek Weboldal felhasználási feltételek

A Weboldal látogatója (továbbiakban: Felhasználó) a Weboldalhoz való hozzáféréssel, illetve a Weboldal megnyitásával, böngészésével és/vagy használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Weboldal Felhasználási Feltételeket (a továbbiakban: Feltételek) és a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések betartását.

 

EFOP-4.2.2-16-2017-00001

Kedvezményezett neve, a konzorcium vezetője: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Konzorciumi partnerek:
  • Debreceni Egyetem,
  • Pécsi Tudományegyetem,
  • Szegedi Tudományegyetem.
Projekt címe: Skill laborok fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 8 000 000 000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
 
Projekt tartalmának bemutatása: 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem – konzorciumi partnerségben – országos skill laborhálózatot hoznak létre 8 milliárd forintos fejlesztéssel. A három egyetem skill központjában és a 16 megyei szintű oktatókórházban kialakítandó skill laborokban lehetővé válik a diagnosztikus, terápiás, köztük életmentő beavatkozások gyakorlatban történő oktatása.

Az egyetemi klinikákon, egészségügyi intézményeknél jelenleg nem áll rendelkezésre az orvosképzés és az egészségügyi szakképzés gyakorlati oktatásához korszerűen illeszkedő és rendszerbe szervezett klinikai demonstrációs bázishálózat. Az intézmények infrastruktúrájának kiépítése, fejlesztése, a szükséges eszközök beszerzése, a módszertan kidolgozása és a képzők képzése elengedhetetlen.

Szimuláció
Ma már csaknem minden, a betegellátáshoz szükséges beavatkozás modellezhető és elsajátítható szimulációs környezetben. Ennek is köszönhető, hogy a gyakorlati szimulációs oktatás egyre nagyobb szerepet kap az oktatásban, az új technológiák bevezetésénél az egészségügyben és a betegbiztonságban.

A fejlesztés
A Skill laborok fejlesztése projekt eredményeként klinikai demonstrációs bázishálózat, azaz skill labor hálózat épül ki országszerte. Összesen 19 helyszínen, 3 egyetemen (Debrecen, Pécs és Szeged) és a hozzájuk tartozó 16 oktatókórházban hoznak létre skill labort, biztosítva ehhez a skill laborok infrastrukturális feltételeit és a klinikai-technikai jártasságot elősegítő eszközparkot. 
A projekt kiemelt eleme egységes skill oktatási program kidolgozása és bevezetése az ellenőrzés és minőségbiztosítás módszereinek megteremtése érdekében. A gyakorlati oktatásban módszertani kézikönyv, módszertani útmutató és oktatófilmek is segítenek a tudás átadásában.

Mi az a skill labor?
A skill labor olyan szimulációs eszközökkel felszerelt egység, ahol egészségügyi dolgozók és pályakezdők, orvostanhallgatók, ápolóképzésben résztvevők és tanulók tét nélkül gyakorolhatják a betegellátást, ahol lehetővé válik a diagnosztikus, terápiás, köztük életmentő beavatkozások gyakorlatban történő oktatása, mindez kockázatmentes, korszerű és magas színvonalú eszközökkel felszerelt környezetben. 
A skill labor lehetőséget teremt az elmélet – gyakorlat egységének megteremtésére és az olyan beavatkozások begyakorlására – skill, azaz készségszintű elsajátítására –, melyek egyéb körülmények között, szem előtt tartva a betegbiztonságot és a jó minőségű egészségügyi szolgáltatásnyújtást, nem megvalósíthatóak. 

Oktatókórházi skill laborok – egységes hálózat
Az egyetemi skill központok szakmai felügyeletével működő oktatókórházi skill laborok egységes eszközparkot kapnak. Összesen több mint 230 millió forint értékben kerülnek skill képzést támogató eszközök (orvostechnikai, ápolási, gyógyászati segédeszközök és kórtermi bútorok), illetve informatikai rendszerek a skill laborokba. Egy-egy skill labor több helyiségből áll majd: lesznek kórtermek, műtőhelyiségek, öltözők, oktatóterem.         

     

 

 

A mintegy 150 féle szimulációs eszköz (mennyiségre ez több mint 450 eszköz) széles körű gyakorlásra ad lehetőséget: a vérnyomásmérőtől a betegszimulátor babáig. Skill környezetben élethű helyzetek szimulációjával sajátíthatók el az általános orvosi és szakorvosi gyakorlat alapvető műfogásai, mint az újraélesztés, az érkanülálás vagy a szülészeti ultrahang vizsgálat, sőt a legkorszerűbb laparoszkópos technikában is rutin szerezhető a szimulációs fantomokon.

 
A projekt célja:
A skill képzés gyakorlatának általánossá tétele a hazai egyetemi orvos- és szakdolgozó képzésben. 
Az egészségügyi szakmai minőség és a betegbiztonság biztosítása.
Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a jó minőségű gyakorlati oktatáshoz az orvosképzésben és a szakképzésben lévők számára egyaránt.
Jól képzett egészségügyi szakdolgozók segítsék az egészségtudatos magatartás kialakítását, a gyógyulást, a rehabilitációt és nagy szerepet vállaljanak a magyar lakosság egészségügyi állapotának és gyógyulási esélyeinek javításában.
Olyan skill-modell hálózat kialakítása, amely szigorú szabályok szerint, helyi igényekre reagálva országszerte alkalmazható az egészségügyi ellátórendszerben. 
Egységes skill oktatási-képzési program kidolgozása, az ellenőrzés és minőségbiztosítás módszereinek megteremtése, valamint egy integrált, oktatási-szervezeti kooperáció létrehozása a partnerintézmények és a projekt kórházi ága között.
A skill programhoz csatlakozó módszertani útmutató kidolgozása, amely segítséget nyújt a skill képzésben résztvevő oktatók számára, egységes módszertant és protokollokat alkalmazva.
A klinikai-technikai jártasságot elősegítő (skill) tárgyi környezet és eszközparkok kialakítása, az általános orvosi és szakorvosi gyakorlat alapvető műfogásainak hatékony elsajátításán keresztül a gyakorlati oktatás minőségének emelése.
A gyakorlati orvosképzés fejlesztése, a szervezett, gyakorlatorientált alapképzés, szakképzés és továbbképzés hármas egységének megvalósítása.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.07.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-4.2.2-16-2017-00001
 

Rendezvényfilm: Skill laborok fejlesztése

Oktatófilm skill képzésekhez: Lumbálpunkció 

Fotóalbum

Korábbi tartalmak:

intranet