Weboldal felhasználási feltételek Weboldal felhasználási feltételek

A Weboldal látogatója (továbbiakban: Felhasználó) a Weboldalhoz való hozzáféréssel, illetve a Weboldal megnyitásával, böngészésével és/vagy használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Weboldal Felhasználási Feltételeket (a továbbiakban: Feltételek) és a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések betartását.

 

EFOP-4.2.2-16-2017-00001

Kedvezményezett neve, a konzorcium vezetője: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Konzorciumi partnerek:
  • Debreceni Egyetem,
  • Pécsi Tudományegyetem,
  • Szegedi Tudományegyetem.
Projekt címe: Skill laborok fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 8 049 006 973 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
 
Projekt tartalmának bemutatása: 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem – konzorciumi partnerségben – országos skill laborhálózatot hoznak létre több mint 8 milliárd forintos fejlesztéssel. A 3 egyetemi skill központban és a 16 megyei oktatókórházi skill laborban lehetővé válik a diagnosztikus, terápiás, köztük életmentő beavatkozások szimulációs környezetben történő gyakorlati oktatása. 

A projekt célja a betegbiztonság és az egészségügyi szakemberképzés hatékonyságának növelése az egészségügyi készségfejlesztésen alapuló gyakorlati oktatás fejlesztése és fenntarthatóvá tétele által. 

Projekt háttere 
Az egészségügyi emberi erőforrás hiánya nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unióban és világszerte is aktuális problémát jelent. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2006. évi globális helyzetjelentése szerint világviszonylatban több mint 4,3 millió, az Európai Unióban 970 ezer egészségügyi dolgozó (a szükséges emberi erőforrás létszám 14%-a) hiányzik 2020-ra az egészségügyi ellátó¬rendszerekből. 

Az egész világon felismerték, hogy a gazdasági-, társadalmi- és tudományos-technikai fejlődés szoros kapcsolatban áll az iskolai neveléssel és oktatással. Az Európai Unió által előirányzott tudástársadalom létrehozásában az egész életen át tartó tanulás központi szerepet tölt be. Az orvos- és egészségtudomány rohamos fejlődése, a technológiai innovációk megkövetelik az iskolai rendszerből kikerülő szakdolgozók, valamint az egészségügyi szakképzésben tanító pedagógusok folyamatos továbbképzését. Az egészségügyi szakemberek utánpótlásához – a személyi és tárgyi feltételek megléte mellett – azt a motivációt is biztosítani szükséges, amellyel képesek lesznek az élethosszig tartó tanulás folyamatát fenntartani, és hivatástudatukat megőrizve alkalmazkodni tudnak az egészségügyi rendszerben megjelenő, új kihívásokhoz. A WHO adatai szerint az orvosi tévedések 38%-át lehetne elkerülni a hatékonyabb képzés segítségével.

A Semmelweis Terv kiindulópontja, hogy az egészségügyi ágazatra, mint a magyar gazdaság egy fontos potenciális húzóágazatára tekint. Az egészségügyi képzés és a dolgozók képzettsége a magyar egészségügy egyik erőssége, azzal együtt, hogy jelenleg az elméleti képzés magas színvonala mellett a gyakorlati készség egy részét csak a képzést követően, az egészségügyi tevékenység során sajátítják el a dolgozók.

Az egyetemi klinikákon, egészségügyi intézményeknél jelenleg nem áll rendelkezésre az orvosképzés és az egészségügyi szakképzés gyakorlati oktatásához korszerűen illeszkedő és rendszerbe szervezett klinikai demonstrációs bázishálózat. Hiánypótlásként olyan skill hálózat létrehozása vált szükségessé, amely országszerte alkalmazható az egészségügyi ellátórendszerben, és amelynek révén minimalizálhatók az indokolatlan földrajzi, társadalmi, gazdasági eltérések.

Szimuláció
Ma már csaknem minden, a betegellátáshoz szükséges beavatkozás modellezhető és elsajátítható szimulációs környezetben. Ennek is köszönhető, hogy a gyakorlati szimulációs oktatás egyre nagyobb szerepet kap az oktatásban, az új technológiák bevezetésénél az egészségügyben és a betegbiztonságban.

Mi az a skill labor?
A skill labor olyan szimulációs eszközökkel felszerelt egység, ahol egészségügyi dolgozók és pályakezdők, orvostanhallgatók, ápolóképzésben résztvevők és tanulók tét nélkül gyakorolhatják a betegellátást, ahol lehetővé válik a diagnosztikus, terápiás, köztük életmentő beavatkozások gyakorlatban történő oktatása, mindez kockázatmentes, korszerű és magas színvonalú eszközökkel felszerelt környezetben. 
A skill labor lehetőséget teremt az elmélet – gyakorlat egységének megteremtésére és az olyan beavatkozások begyakorlására – skill, azaz készségszintű elsajátítására –, melyek egyéb körülmények között, szem előtt tartva a betegbiztonságot és a jó minőségű egészségügyi szolgáltatásnyújtást, nem megvalósíthatóak. 

Projekt fő elemei 
Egységes skill oktatási-képzési program kidolgozása, az ellenőrzés és minőségbiztosítás módszereinek megteremtése, valamint egy integrált, oktatási-szervezeti kooperáció létrehozása a partnerintézmények és a projekt „kórházi” ága között. 
Módszertani kézikönyv és módszertani útmutató kidolgozása a skill programhoz csatlakozóan, amely segítséget nyújt a skill képzésben résztvevő oktatók számára, egységes módszertant és protokollokat alkalmazva.
Skill laborok kialakítása és eszközparkkal történő feltöltése, valamint az általános orvosi és szakorvosi gyakorlat alapvető műfogásainak hatékony elsajátításán keresztül a gyakorlati oktatás minőségének emelése. 
1. Graduális orvosképzési eszközcsoport kialakítása.
2. Posztgraduális és Szakorvosképzés eszközcsoport kialakítása.
3. Szakképzés és Továbbképzés – Élethosszig tartó tanulás eszközcsoport kialakítása.
 
A projekt célja:
A projekt átfogó célja, hozzájáruljon a minőségi felsőoktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtéséhez a legjobb elérhető technológia kritériumainak megfelelő gyakorlati képzést támogató műszer és laborfejlesztéseken keresztül.
A projekt általános célja – javuljon az egészségügyi képzés minősége az egyetemi, valamint az oktatókórházi skill laborok fejlesztése révén. 
A projekt specifikus célja – lehetővé váljon az orvosképzésben és továbbképzésben részesülők, valamint a szakképzésben, továbbképzésben résztvevő egészségügyi szakdolgozók számára az invazív és noninvazív beavatkozások, valamint az ápolás-gondozási tevékenységek gyakorlása demonstrációs egységek kialakítása és felszerelése révén.
A projekt végső célja a szimulációs skill képzés gyakorlatának általánossá tétele a hazai egyetemi orvosképzés, valamint az egészségügyi szakképzés teljes spektrumában.
 
Közvetlen célcsoport
A skill labor szolgáltatásokat igénybe vevő tanulók, hallgatók, szakdolgozók és rezidensek.
Az oktatókórházak esetében graduális orvosképzésben résztvevők, a szakképzésben résztvevők, a továbbképzésben résztvevő orvosok és szakdolgozó.
Az egyetemi skill központok esetében a konvergencia régiók általános orvosképzést és szakorvosképzést végző egyetemi orvoskarainak hallgatói, szakorvos jelöltjei, rezidensei és szakorvosai.
 
Közvetett célcsoport 
Skill labor szolgáltatásokat igénybe vevő tanulók, hallgatók, szakdolgozók és rezidensek mentorai, oktatói.
A megvalósítás fő helyszínein az egyes intézmények szervezeti egység szintű skill központjai és csatlakozó kari oktatási egységei; laikus oktatás (pl. iskoláknak újraélesztés, fiatal anyáknak légútbiztosítás tanfolyam) indirekt célként, célcsoportként.
Az egyes diszciplínákhoz köthető, de skill központokban végzett oktatás az orvosképzés valamennyi résztvevője, hallgatója az egyes évfolyamokon, az adott tantárgyaknak, szakterületeknek megfelelő mértékben; az általános orvosképzésben résztvevő idegen nyelvű programok hallgatói is találkoznak a tanrendi tárgyak teljesítése során skill képzési elemekkel, az alapozó, preklinikai és klinikai ismeretek képzési modulokon belül egyaránt.
 
A projekt eddigi eredményei: 
A Skill laborok fejlesztése projekt eredményeként klinikai demonstrációs bázishálózat, azaz skill labor hálózat épül ki országszerte. Összesen 19 helyszínen, 3 egyetemen (Debrecen, Pécs és Szeged) és a hozzájuk tartozó 16 oktatókórházban hoznak létre skill labort, biztosítva ehhez a skill laborok infrastrukturális feltételeit és a klinikai-technikai jártasságot elősegítő eszközparkot. 
 
A projekt kiemelt eleme egységes skill oktatási program kidolgozása és bevezetése az ellenőrzés és minőségbiztosítás módszereinek megteremtése érdekében. A gyakorlati oktatásban módszertani kézikönyv, módszertani útmutató és oktatófilmek is segítenek a tudás átadásában. 
 
Összesen 56910 db eszköz – magas hűségű szimulátorok, graduális- és posztgraduális oktatásra alkalmas orvosi műszerek, bútorok, fogyóeszközök, biológiai szemléltető modellek – beszerzése és leszállítása megtörtént a 16 megyei oktatókórházi skill laborba és a három egyetemi skill központba. 
 
A szakmai felügyeletet biztosító egyetemi skill központok az egyetemi specifikumnak megfelelő, differenciált eszközparkot szereztek be. A Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem együttesen több, mint 2 milliárd forint értékben szereztek be skill képzést támogató eszközöket (orvostechnikai, ápolási, gyógyászati segédeszközök és kórtermi bútorok). Emellett összességében mintegy 196 millió forint értékben szereztek be informatikai eszközöket és a skill képzést támogató szoftvereket. A 3 egyetem skill központjainak kivitelezései az EFOP-4.2.1-16 kódszámú, „Felsőoktatás infrastrukturális fejlesztése” című kiírás keretében történtek meg.
 
A 16 oktatókórházban skill laborokat alakítanak ki egységes skill eszközparkkal felszerelve. Egy-egy skill labor több helyiségből áll majd: lesznek kórtermek, műtőhelyiségek, öltözők, oktatóterem. A skill labor számára kijelölt helyiségeket a projekt keretében felújítják. A folyamatban lévő kivitelezői munka összértéke több mint 721 millió forint.
 
Az egyetemi skill központok szakmai felügyeletével működő oktatókórházi skill laborok egységes eszközparkot kapnak. Összesen több mint 230 millió forint értékben kerülnek skill képzést támogató eszközök (orvostechnikai, ápolási, gyógyászati segédeszközök és kórtermi bútorok), illetve informatikai rendszerek a skill laborokba. Egy-egy skill labor több helyiségből áll majd: lesznek kórtermek, műtőhelyiségek, öltözők, oktatóterem.         
A mintegy 150 féle szimulációs eszköz (mennyiségre ez több mint 450 eszköz) széles körű gyakorlásra ad lehetőséget: a vérnyomásmérőtől a betegszimulátor babáig. Skill környezetben élethű helyzetek szimulációjával sajátíthatók el az általános orvosi és szakorvosi gyakorlat alapvető műfogásai, mint az újraélesztés, az érkanülálás vagy a szülészeti ultrahang vizsgálat, sőt a legkorszerűbb laparoszkópos technikában is rutin szerezhető a szimulációs fantomokon.
A projekt képzési programja a képzők képzéséből, mintakurzusokból és egyetemi szimulációs skill képzésekből áll. 
 
Az elméleti és gyakorlati skill oktatás országosan egységes tartalmának és színvonalának biztosítása érdekében szükséges, hogy a képzők egységes felkészítést kapjanak. A Képzők képzése keretében a készségátadás oktatására, illetve szituációs szimulációs képzések oktatására való felkészítésre került sor. A 4 alkalmas Képzők képzését összesen 53 fő végezte el. (Teljesítve ezzel az 50 fős műszaki szakmai eredményt.)
 
A Mintakurzusokon tervezetten 160 fő oktatókórházi, illetve 30 fő egyetemi instruktort képzünk mind a Módszertani napok, mind a Konszenzus napok folyamán. A Módszertani napok keretében az egyetemeken megvalósul az egyetemi és oktatókórházi skill oktatásban közreműködő szakszemélyzet oktatásra való felkészítése. A 21 alkalommal megszervezett Módszertani napokon összesen 238 fő vett részt, ebből 233 fő sikeresen elvégezte a képzést. (Az előírt műszaki szakmai eredmény 190 fő. 
 
A szimulációs képzések főbb célcsoportjai a graduális, posztgraduális, szakorvosképzésben, szakdolgozói képzésben, szakorvosi továbbképzésekben és egyéb egészségügyi szakoktatásban résztvevő hallgatók, rezidensek, szakorvosjelöltek, szakorvosok és szakdolgozók. A képzések legfőbb célja, hogy a szakemberek képessé váljanak a betegellátás során invazív és noninvazív beavatkozások biztonságos végzésére. 
 
A három orvosképző egyetemen szimulációs skill képzéseken 15 767 hallgató vett részt 2018. októbertől 2020. április végéig. (Az előírt műszaki szakmai eredmény 3750 fő, azaz 1250 fő/egyetem volt.)
 
Az oktatókórházakban 2019 áprilisában elindultak a BLS és AED-használat képzések, ezeket 2019 őszén kibővítettük egyéb szakmai képzésekkel, melyekhez a projekt tananyagot és szupportív szupervíziót egyaránt biztosított. Az oktatókórházi készségátadó képzéseket a 2020. április végéig összesen 13 022 fő végezte el sikeresen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.10.29.
Projekt azonosító száma: EFOP-4.2.2-16-2017-00001
 
intranet