Weboldal felhasználási feltételek Weboldal felhasználási feltételek

A Weboldal látogatója (továbbiakban: Felhasználó) a Weboldalhoz való hozzáféréssel, illetve a Weboldal megnyitásával, böngészésével és/vagy használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Weboldal Felhasználási Feltételeket (a továbbiakban: Feltételek) és a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések betartását.

 

EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001

Kedvezményezett neve, a konzorcium vezetője: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Konzorciumi partnerek:
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet,
Debreceni Egyetem,
Pécsi Tudományegyetem,
Szegedi Tudományegyetem,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatók Kórház (Miskolc),
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (Győr).
 
Projekt címe: Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 14 000 000 000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
 
Projekt összefoglalása:
A 14 milliárd forint összköltségű projekt kialakítja a gyermeksürgősségi és baleseti ellátás országos ellátórendszerét. Az ellátás rendszerszintű megszervezésével Magyarország kiemelkedő helyzetbe fog kerülni az Európai Unió tagországai között. Az önálló szakterületek kialakításával és az ellátási kapacitás tárgyi eszközeinek megfelelő hozzárendelésével jelentősen növelhető a betegbiztonság, és Európában elsők között alakulhat ki egységes elvek mentén felépített ellátási struktúra, amelyhez hasonló csak Svájcban, Angliában és Izraelben létezik a világon. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben létrejön a III. progresszivitási szintű országos központ, és 5 helyszínen a térségi alközpontok: a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban, a Szegedi Tudományegyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen.
 
Projekt tartalmának bemutatása: 
A gyermek sürgősségi és baleseti ügyeleti rendszer térben és időben széttagolt, az ellátó helyek hiányoznak. A betegutak bonyolultak, hosszúak, a magas szintű ellátás csak korlátozottan elérhető. Országosan számos helyen a felnőtt ügyeleti ellátásban kényszerülnek a gyermekek ellátására. Jelenleg egyetlen olyan kórház sincs, ahol 0-18 éves kor között minden baleseti sérült gyermek ellátása magas szinten, a hét minden napján, optimális módon megoldható lenne.
 
A projekt célja:
A gyermeksürgősségi ellátás elérhetőségének és a szolgáltatás színvonalának emelése.
A szükséges és legmagasabb szintű speciális, szakmailag kontrollált ellátás biztosítása.
Egy Európában is mintaértékű, hatékony, magas színvonalú és fenntartható gyermek sürgősségi-baleseti ellátó rendszer kialakítása.
A gyermekellátásban felhalmozott szakmaspecifikus tudás koncentrálása, a gyermeksebészeti, gyermeksürgősségi és gyermektraumatológiai szakmák erősítése.
Betegút-racionalizálás
Elkerülhetővé tenni a gyermekkori késedelmes vagy hibás, sikertelen ellátást, amely az egész életre kiható életminőség romlást eredményezhet a gyermek és a családja számára is.
 
A projekt eddigi eredményei:  
A szakmai minimumfeltételek kidolgozása érdekében ajánlások kerültek meghatározásra a személyi és az infrastrukturális feltételekre vonatkozóan. Elkészült a háttérszakmák kapcsolódását tárgyaló munkaanyag. Meghatározásra került a végleges betegút - ellátási rendszer felépítése, amely jelenleg szakmai egyeztetés és véleményezés alatt áll. 
Kidolgozásra került egy új kód- és finanszírozási struktúra, amely már a NEAK képviselőivel is egyeztetésre került. Lényege, hogy a gyermekellátásban elvárt minimalizálandó hospitalizáció a finanszírozásban is megjelenjen a beteg minőségi ellátásának sérelme nélkül. 
A Petz Aladár megyei Oktató Kórház esetében megvalósult 196 m2 alapterületű infrastrukturális (ingatlanrész felújítása) fejlesztés, amely 2018. őszétől már képes fogadni a rászoruló gyermekeket. A hivatalos átadás 2018. december 04-én megtörtént.
• Minden fejlesztési helyszín vonatkozásában elkészültek és jóváhagyásra kerültek a kiviteli tervek.  
 
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.03.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001
 

Korábbi tartalmak:

 
 
intranet