Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának biztosítása -GYO-017/2018/KM - letölthető dokumentumok

Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának biztosítása -GYO-017/2018/KM - kiegészítő tájékoztatás

Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának biztosítása -GYO-017/2018/KM - bontási jegyzőkönyv

„Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint ajánlatkérő Kbt. 98. §. (2) a) bekezdése alapján hirdetmény nélküli eljárást kíván lefolytatni.

Ajánlatkérő, mint központi közbeszerzésre feljogosító szervezet 2017/S 180-368111 számon kiírt „Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának biztosítása-GYO-015/2017/KM - 62 részben” Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárást, amely Kbt. 105. §.(1) bekezdés a) pont szerinti keretmegállapodás megkötésére irányult. Az összegezés az ajánlattevők részére kiküldésre került 2018. január 4-én.

Az eljárás 1. 2. és 4. részei, melyek Human albumin hatóanyag beszerzésére irányultak, eredménytelenek lettek, mivel a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem volt elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. Ajánlatkérő elbírálta valamennyi ajánlattevő ajánlatát ezen részek tekintetében.

Jelen ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok kiküldésével felhívjuk valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőt, hogy legkésőbb 2018. február 26-ig regisztráljanak https://ekek.aeek.hu/ portálra, mivel jelen eljárásban csak és kizárólag azon gazdasági szereplők tudnak részt venni, akik portálon előzetesen regisztráltak.

A közbeszerzési dokumentáció teljes körűen és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekek.aeek.hu/ 2018. február 27-től ajánlattételi határidőig.

2018. február 27-től kezdődően valamennyi eljárási cselekmény kizárólagosan https://ekek.aeek.hu/ portálon elektronikusan történik, így azon gazdasági szereplők, akik nem regisztrálnak a https://ekek.aeek.hu/ portálon 2018. február 26-ig, úgy ezen gazdasági szereplők a tárgyi eljárásban továbbiakban nem tudnak részt venni, és így ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ezen gazdasági szereplők nem kívánnak ajánlatot adni.”

intranet