Vízvezeték szerelő

Veszprém - Csolnoky Ferenc Kórház

Műszaki és Ellátó Osztály

PÁLYÁZATI KIÍRÁS VÍZVEZETÉK SZERELŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

 

A közalkalmazotti jogviszony tartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u.1.

Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Ellátandó feladatok:

A kórház víz- csatorna-és közműrendszerekkel összefüggő javítási, karbantartási feladatok ellátása nappali 8 órás munkarendben. Közreműködés az üzemfenntartási műhely egyéb karbantartási feladataiban. Együttműködés külsős karbantartást, - javítást végző cégekkel. Környezet- és minőségirányítási előírások betartása.

Pályázati feltételek:

 •     víz,- csatorna-és közmű-rendszerszerelő szakképesítés
 • önálló munkavégzés, jó problémamegoldó képesség
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • további szakirányú végzettség
 • üzemeltetési tapasztalat (egészségügyi intézményben)
 • számítástechnikai alapismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettségek másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. október 31.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre.

Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „vízvezeték szerelő”.

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. november 7.

Közigálláson való publikálás időpontja: 2019. október 11.

Kontroller

Győr - Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Kontrolling osztály

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Kontrolling Osztály


kontroller

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a kontrolling rendszer működtetésében, az éves, ill. havi tervezésében. Terv-tény adatok összeállítása, költségek és bevételek folyamatos elemzése. A napi-, heti-, havi- és éves jelentések készítése. NEAK jelentések készítésében, a finanszírozási adatok feldolgozásában való közreműködés. Kontrolling elemzések készítése. A kinevezés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, gazdasági, pénzügyi végzettség,
 • Magas szintű MS ismeretek (Word, Excel, Acces, Power Point)
 • Önálló, megbízható és precíz munkavégzés
 • Analitikus gondolkodásmód
 • Felelősségtudat
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Gazdasági informatikus végzettség
 • CT-EcoStat, Hospitaly rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simonné Csákány Laura osztályvezető nyújt, a 06/96/507-990-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével (9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/1757-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: kontroller

vagy

 • Személyesen: Humán Erőforrások Osztálya, Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján a munkáltatói jogkör gyakorló (főigazgató főorvos) dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről. Az elutasított pályázati anyagok az elbírálást követő 90 napon belül a Humán Erőforrások Osztályán átvehetők. Átvétel hiányában a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • PAMOK honlapján: www.petz.gyor.hu - 2019. október 11.
 • ÁEEK honlapján: www.aeek.hu - 2019. október 11.
 • Közigállás honlapján: www.kozigallas.gov.hu - 2019. október 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani.

Prevenciós asszisztens

Makó - Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Egészségfejlesztési Iroda

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Hódmezővásárhely - Makó

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Makói Egészségfejlesztési Irodába

 

prevenciós asszisztens

 

munkakör betöltésére

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű, 2019. november 04-től 2020. december 31. napjáig

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (40 órás)

 

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900. Makó, Kórház u. 2.

 

A munkakörbe tartozó legfontosabb feladatok:

Életmód tanácsadás, egészségszűrésekkel kapcsolatos szakmai feladatok ellátása, adminisztrációs tevékenység és szűrés és egészségfejlesztési programok szervezése. A munkaszerződés ideje hosszabbítható.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező, védőnő, ápoló
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),
 • Munkaköri egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a főiskolai vagy egyetemi egészségügyi végzettségen felül, népegészségügyi, rekreációs, egészségtan tanár vagy egészségfejlesztő szakos diploma, pszichológusi vagy mentálhigiénés diploma,
 • angol nyelvismeret; jó kommunikációs képesség,
 • ECDL bizonyítvány,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: Az elbírálást követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 27.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 03.

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat postai úton, Gyurisné Pethő Zsuzsanna programigazgató részére kell elküldeni a Csongrád Megyei Egészségügyi Központ Hódmezővásárhely – Makó címére: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot MAK-3588-34-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: „prevenciós asszisztens”.

Elektronikus úton Gyurisné Pethő Zsuzsanna részére a petho.zsuzsa@evp.hu email címen keresztül.

 

Érdeklődni lehet Gyurisné Pethő Zsuzsanna programigazgatónál e-mail-ben petho.zsuzsa@evp.hu.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

                        Intézmény honlapja: www.csmekhm.hu

  EVP Egészségfejlesztési Iroda www.evp.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 11. www.kozigallas.gov.hu

Villanyszerelő

Veszprém - Csolnoky Ferenc Kórház

Műszaki és Ellátó Osztály

PÁLYÁZATI KIÍRÁS VILLANYSZERELŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

 

A közalkalmazotti jogviszony tartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u. 1.

Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Ellátandó főbb feladatok:

 • Az intézetben a villanyszerelő munkakörrel összefüggésben felmerülő üzemeltetési feladatok ellátása nappali 8órás munkarendben
 • A létesítmény villamos hálózati rendszereinek, áramforrásainak rendszeres ellenőrzése és karbantartása
 • gyengeáramú rendszerek karbantartása-javítása
 • Általános villamos üzemviteli teendők ellátása
 • Közreműködés az üzemfenntartási műhely egyéb karbantartási feladataiban (épületkarbantartás, vészvilágítás ellenőrzése, konyhagépek stb. elektromos szerelése)
 • Együttműködés külsős karbantartást-javítást végző cégekkel
 • Környezet- és minőségirányítási előírások betartása

Pályázati feltételek:

 •    szakirányú középiskolai és/vagy OKJ-s szakképesítés
 • 2-3 éves tapasztalat a szakterületen
 • csapatmunka
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • épületvillamossági szerelési gyakorlat
 • hatályos érintésvédelmi minősítés
 • általános karbantartói ill. szervizes gyakorlat
 • további szakirányú végzettség (villamos berendezés szerelő, kisgépszerelő, lift stb.)
 • akkumulátor ill. generátoros áramforrás kezelési gyakorlat
 • gyengeáramú rendszerek, nővérhívók, beléptető rendszerek ismerete
 • üzemeltetési tapasztalat (egészségügyi intézményben)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, motivációs levél
 • iskolai végzettség másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. október 31.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „villanyszerelő”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 7.

 

Közigálláson való publikálás időpontja: 2019. október 11.

Kisgépszerelő

Veszprém - Csolnoky Ferenc Kórház

Műszaki és Ellátó Osztály

PÁLYÁZATI KIÍRÁS KISGÉPSZERELŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

 

A közalkalmazotti jogviszony tartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u.1.

Illetmény és juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Ellátandó főbb feladatok:

 • Karbantartási, javítási és felügyeleti feladatok

Pályázati feltételek:

 • háztartási gépszerelő vagy műszerész végzettség
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kisgépszerelői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló iratok másolatai
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. október 31.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „Kisgépszerelő”.

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. november 7.

Közigálláson való publikálás időpontja: 2019. október 11.

Elektrikus

Veszprém - Csolnoky Ferenc Kórház

Műszaki és Ellátó Osztály

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ELEKTRIKUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

 

A közalkalmazotti jogviszony tartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u.1.

Illetmény és juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Ellátandó főbb feladatok:

 • Az intézmény székhelyén az elektrikus munkakörrel összefüggésben felmerülő üzemeltetési feladatok ellátása 24 órás folyamatos munkarendben
 • Általános műszaki ügyeleti teendők ellátása szolgálati napokon
 • A létesítményi energiaellátó rendszer rendszeres ellenőrzése, üzempróbái és karbantartása
 • Az energetikus részére fogyasztási adatok begyűjtése és továbbítása
 • Külső hálózati esemény idején kapcsolattartás az energiaszolgáltatóval
 • Környezet- és minőségirányítási előírások betartása

Pályázati feltételek:

 • villanyszerelő vagy erősáramú technikus, villamos hálózatkezelő I-II. szakképesítéssel
 • számítástechnikai alapismeretek
 • önálló munkavégzés, jó problémamegoldó képesség
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló iratok másolatai
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • további erősáramú szakirányú végzettség (energetikai, szabványossági)
 • általános és/vagy villamos karbantartói gyakorlat
 • aggregátor ill. inverter kezelési gyakorlat
 • üzemeltetési tapasztalat (egészségügyi intézményben / 24órás készenléti ügyeletben)
 • felvonókezelői vizsga

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „Elektrikus”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 7.

 

Közigálláson való publikálás időpontja: 2019. október 11.

Műszerész

Veszprém - Csolnoky Ferenc Kórház

Műszaki és Ellátó Osztály

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ORVOSI MŰSZERÉSZ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

 

A közalkalmazotti jogviszony tartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u.1.

Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Ellátandó feladatok:

 • orvosi műszerek karbantartásának szervezése, ezek javítása, nyilvántartások vezetése
 • részvétel a műhely napi feladatainak megoldásában
 • orvos-szakmai osztályokkal, valamint beszállítókkal való kapcsolattartás
 • környezet- és minőségirányítási előírások betartása

Pályázati feltételek:

 • technikum és/vagy érettségi + orvosi vagy elektronikai műszerész végzettség
 • felhasználói szintű MS Office ismeretek
 • önálló munkavégzés, jó problémamegoldó képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • elektronikus orvosi berendezések ismerete, gyakorlatiasság, jó együttműködési készség
 • önálló gondolkodás, megbízhatóság, gyors problémamegoldó képesség
 • egészségügyi intézményben szerzett gyakorlati tapasztalat, műszeripari szakirányú végzettség
 • angol nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratok másolatai,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. október 31.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre.

Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „orvosi műszerész”.

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. november 7.

Közigálláson való publikálás időpontja: 2019. október 11.

Gyógytornász

Doba - Csolnoky Ferenc Kórház

Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály

PÁLYÁZATI KIÍRÁS GYÓGYTORNÁSZ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

(Doba telephely)

 

A közalkalmazotti jogviszony tartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Csolnoky Ferenc Kórház

Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály - Doba telephely

8482 Doba Somlóvár u 1.

Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Vidékieknek bejáráshoz útiköltség térítés a hatályos jogszabályok szerint.

 

Pályázati feltételek:

 • gyógytornász szakképesítés, főiskolai szakirányú végzettség
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

Ellátandó főbb feladatok:

 • az osztályokon kialakított munkarend szerint a gyógytornászi feladatok ellátása
 • a betegek pszichés és szomatikus felkészítése, tájékoztatása az előírt kezelésekről
 • részt vesz az orvosok által előírt kezelési terv folyamatos végrehajtásában

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • működési nyilvántartási kártya másolata, MESZK kártya bemutatása
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A beérkezett pályázatok elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. október 31.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre.

Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni” Gyógytornász/Doba”

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. november 7.

A Közigálláson való publikálás időpontja: 2019. október 11.

Műszerész

Veszprém - Csolnoky Ferenc Kórház

Műszaki és Ellátó Osztály

PÁLYÁZATI KIÍRÁS MŰSZERÉSZ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

 

A közalkalmazotti jogviszony tartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u.1.

Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Ellátandó feladatok:

Villamos hálózatok, gyengeáramú és leválasztott rendszerek, a szünetmentes áramellátás elemei, valamint elektromos és elektronikus berendezések munkálatainak ellátása nappali 8 órás munkarendben. Közreműködés az üzemfenntartási műhely egyéb karbantartási feladataiban. Együttműködés külsős karbantartást, - javítást végző cégekkel. Környezet- és minőségirányítási előírások betartása.

Pályázati feltételek:

 • szakmunkás vagy technikus (elektronikai műszerész) szakképesítés
 • önálló munkavégzés, jó problémamegoldó képesség
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • további szakirányú végzettség
 • üzemeltetési tapasztalat (egészségügyi intézményben)
 • számítástechnikai alapismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettségek másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. október 31.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre.

Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „műszerész”.

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. november 7.

Közigálláson való publikálás időpontja: 2019. október 11.

Klímaszerelő

Veszprém - Csolnoky Ferenc Kórház

Műszaki és Ellátó Osztály

PÁLYÁZATI KIÍRÁS KLÍMASZERELŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

 

A közalkalmazotti jogviszony tartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u.1.

Illetmény és juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Ellátandó főbb feladatok:

 • Az intézményi légkezelők és klímák üzemeltetése, karbantartása, javítása
 • Az üzemviteli csoport munkájának támogatása

Pályázati feltételek:

 • szakirányú középiskolai és/vagy OKJ-s szakképesítés
 • 2-3 éves tapasztalat a szakterületen
 • csapatmunka
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • tapasztalat klíma, esetleg légkezelő gépészet üzemeltetésében

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló iratok másolatai
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. október 31.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „Klímaszerelő”.

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. november 7.

Közigálláson való publikálás időpontja: 2019. október 11.

intranet