Prevenciós asszisztens, népegészségügyi feladatok ellátására

Hódmezővásárhely - Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Egészségfejlesztési Iroda

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Hódmezővásárhely - Makó

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Egészségfejlesztési Irodába

 

prevenciós asszisztens, népegészségügyi feladatok ellátására

 

munkakör betöltésére

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű, 2019. november 07-től 2022. július 31. napjáig

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (40 órás)

 

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800. Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.

 

A munkakörbe tartozó legfontosabb feladatok:

Népegészségügyi feladatok ellátása nemfertőző betegségek monitorozása területén, életmód tanácsadás, egészségszűrésekkel kapcsolatos szakmai faladatok ellátása, adminisztrációs tevékenység és szűrés és egészségfejlesztési programok szervezése

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező (védőnő, ápoló) népegészségügyi szakember
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),
 • Munkaköri egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a pályázati feltételeken felül rekreációs, egészségtan tanár vagy egészségfejlesztő szakos diploma,
 • angol nyelvismeret; jó kommunikációs képesség,
 • ECDL bizonyítvány,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: Az elbírálást követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 30.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 06.

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat postai úton, Gyurisné Pethő Zsuzsanna programigazgató részére kell elküldeni a Csongrád Megyei Egészségügyi Központ Hódmezővásárhely – Makó címére: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot 3797-34-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: „prevenciós asszisztensi álláspályázat”.

Elektronikus úton Gyurisné Pethő Zsuzsanna részére a petho.zsuzsa@evp.hu email címen keresztül.

 

Érdeklődni lehet Gyurisné Pethő Zsuzsanna programigazgatónál e-mail-ben petho.zsuzsa@evp.hu.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

                        Intézmény honlapja: www.csmekhm.hu

  EVP Egészségfejlesztési Iroda www.evp.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 15. www.kozigallas.gov.hu

Osztályvezető főorvos

Miskolc - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Gyermek Onkohaematológiai és Csontvelőtranszplantációs Osztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Gyermek Onkohaematológiai és Csontvelőtranszplantációs Osztály

osztályvezető főorvos

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, a kinevezéstől számított 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Gyermek Onkohaematológiai és Csontvelőtranszplantációs Osztály tevékenységének irányítása, szervezése, vezetése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, általános orvosi képesítés, csecsemő és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés, haematológia szakorvosi képesítés, gyermekhaematológiai szakorvosi képesítés,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Legalább 15 éves szakmai gyakorlat. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vezetői gyakorlat. - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Tudományos minősítés megszerzésének vállalása 5 éven belül.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Egészségügyi oktatási intézményben oktatói tevékenység ellátásában szerzett tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az eddigi szakmai tevékenységet is magába foglaló részletes szakmai önéletrajzot, a Gyermek Onkohaematológiai és Csontvelőtranszplantációs Osztály vezetésére vonatkozó szakmai elképzelést és programot, végzettséget, képzettséget, tudományos fokozat megszerzésére irányuló dokumentum másolatát, igazolást az orvosok működési nyilvántartásának érvényességéről, igazolást az orvosi kamarai tagságról, nyilatkozatot.
 • A pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogáról, hozzájárulást a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 23.

A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3236/2019.HR , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az ME-03-01 Emberi Erőforrás Gazdálkodás minőségügyi eljárás rendelkezése alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • BAZ Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház honlapja és faliújsága - 2019. október 14.
 • ÁEEK honlapja és faliújsága, kozigallas.gov.hu honlapja - 2019. október 14.
 • Egészségügyi Közlöny (előreláthatólag) - 2019. október 17.

Intézeti főgyógyszerész

Miskolc - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Intézeti Gyógyszertár

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Intézeti Gyógyszertár

intézeti főgyógyszerész

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, a kinevezéstől számított 5 év-ig szól.

 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Intézeti Gyógyszertárának vezetése. A gyógyszertár személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása melletti gazdaságos és eredményes gazdálkodás biztosítása. A gyógyszertár kapcsolati rendszerének fenntartása a kórház menedzsmentjével, valamennyi telephelyével és azok szervezeti egységeivel. Racionális, biztonságos és gazdaságos gyógyszerellátás biztosítása, szakmai és vezetői jogkör gyakorlása a szervezeti egység munkavállalói felett.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, gyógyszerész, kórház-klinikai szakgyógyszerészet,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Kórházi gyógyszerészet területén, kórházi gyógyszerészi munkakörben szerzett tapasztalat. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Tudományos minősítés megléte, vagy a megszerzésének vállalása 5 éven belül.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főgyógyszerészi munkakörben szerzett vezetői gyakorlat. – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Szakmai tapasztalat a parenteláris készítmények előállítása szakterületen. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Szakmai tapasztalat a citosztatikus keverékinfúziók előállítása szakterületen. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Szakmai tapasztalat a manuális és automata támogatott betegre szabott gyógyszerosztás szakterületen. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Szakmai tapasztalat a betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás szakterületen. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Fekvő- és járóbeteg ellátást nyújtó intézményben szerzett szakmai tapasztalat. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Kiépített hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer és azok területén végzett tevékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az eddigi szakmai tevékenységet is magába foglaló részletes szakmai önéletrajzot, az Intézeti Gyógyszertár vezetésére vonatkozó szakmai elképzelést és programot, a végzettséget, képzettséget, igazoló dokumentum másolatát, igazolást a gyógyszerészek működési nyilvántartásának érvényességéről, igazolást a gyógyszerészeti kamarai tagságról.
 • A tudományos fokozat meglétét igazoló dokumentum másolatát vagy a tudományos fokozat megszerzésének vállalását 5 éven belül, nyilatkozatot a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogáról, hozzájárulást a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3172/2019.HR , valamint a munkakör megnevezését: intézeti főgyógyszerész.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az ME-03-01 Emberi Erőforrás Gazdálkodás minőségügyi eljárás rendelkezése alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • BAZ Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház honlapja és faliújsága - 2019. október 14.
 • ÁEEK honlapja és faliújsága, kozigallas.gov.hu honlapja - 2019. október 14.
 • Egészségügyi Közlöny (előreláthatólag) - 2019. október 17.

 

Pénzügyi előadó

Zalaegerszeg - Zala Megyei Szent Rafael Kórház

Főmérnökség

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

pályázatot hirdet

pénzügyi előadó
(Főmérnökségre)

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • pénzgazdálkodási feladatok ellátása a Főmérnökségen

(számlák érkeztetése, ellenőrzése, rögzítése; kimutatások készítése; érvényesítési feladatok; folyószámla egyeztetések; megrendelők előkészítése ajánlatok, szerződések alapján).

Illetmény és juttatások:

 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) szerint.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú gazdasági végzettség, vagy legalább középfokú iskolai végzettség és pénzügyi-számviteli képesítés
 • számítógépes felhasználói programok magas szintű ismerete, alkalmazása
 • terhelhetőség, precízség, megbízhatóság
 • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata
 • erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. november 4.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEG/18/60/2019., valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó (Főmérnökségre).

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.gov.hu (2019. október 12.)
 • www.zmkorhaz.hu (2019. október 8.)

Védőnő

Zalaegerszeg - Zala Megyei Szent Rafael Kórház

Csecsemő és gyermekgyógyászati osztály

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

pályázatot hirdet

védőnő

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása
 • felkészíti az anyát az újszülött gondozásának alapvető műveleteire
 • közreműködik a baba barát kórházakban elvárható anyatejes táplálásban, kizárólagos szoptatás megvalósításában a protokoll szerint
 • a feladatok ellátása során együttműködik az adott intézménnyel, szervezeti és működési rendjének megfelelően tervez, egyeztet, szervez

Illetmény és juttatások:

 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) szerint.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, védőnő végzettség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret
 • büntetlen előélet

A pályázati elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű, precíz munkavégzés
 • magas szintű szakmai ismeretek
 • elhivatottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata
 • erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. november 4.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEG/18/61/2019., valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.gov.hu (2019. október 12.)
 • www.zmkorhaz.hu (2019. október 8.)

 

Rendszerüzemeltető

Pásztó - Margit Kórház Pásztó

Informatikai Osztály

Margit Kórház Pásztó

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet  Informatikai osztály

RENDSZERÜZEMELTETŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményi felhasználók teljeskörű informatikai támogatása. Klienspark hardver-szofver karbantartása ütemterv alapján. Számítógép hálózat, kamera- és beteghívó rendszer felügyelete. Hardver javítások, illetve javításokkal kapcsolatos ügyintézés. Szerződött partnerekkel való kapcsolattartás. Rendszergazdai folyamatokban való részvétel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) KSZ rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, középfokú vagy emelt szintű szakirányú szakképesítés,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
 • Munkaköri egészségügyi alkalmasság.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • VMWare virtualizációs technológiák ismerete.
 • EMMA orvos-szakmai rendszer ismerete.
 • CT-Ecostat gazdasági-pénzügyi rendszer ismerete.
 • Egészségügyben szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló munkavégzés, jó problémamegoldó képesség, terhelhetőség, szorgalom,
 • MS Windows operációs rendszerek erős felhasználói szintű ismerete,
 • Hardvereszközök javításában való jártasság,
 • Kiadvány és képszerkesztésben való részvétel,
 • MS Office készségszintű használata.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz, iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás a benyújtott kérelemről.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
 • Önkéntes hozzájárulás személyes adatainak további kezeléséhez, amennyiben szeretné azok megőrzését az elkövetkezendő 1 évben. Nyilatkozat megtalálható: www.pkorhaz.hu/állásajánlatok

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Boczek Tibor, főigazgató nyújt, a 06-70-521-17-72 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Margit Kórház Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HU/120-34/2019., valamint a munkakör megnevezését: Rendszerüzemeltető.
 • Elektronikus úton Margit Kórház Pásztó részére a munkaugy@pkorhaz.hu címre, kérjük a tárgyban a munkakör megnevezését feltüntetni a mellékletek csatolásával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Pásztó Városi Televízió
 • Margit Kórház Pásztó honlapja: www.pkorhaz.hu
 • Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja: www.aeek.hu

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019.10.12.

Osztályvezető ápoló

Kisvárda - Felső-Szabolcsi Kórház

Krónikus Belgyógyászati osztály

Felső-Szabolcsi Kórház

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Felső-Szabolcsi Kórház
Krónikus Belgyógyászat Osztálya

osztályvezető ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Árpád út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az osztályon dolgozó szakdolgozók ápolás szakmai munkájának megszervezése és irányítása, valamint zavartalan működésének biztosítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, diplomás ápoló végzettség,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Fekvőbeteg ellátásban szerzett - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Nefrológiai szakápoló végzettség,
 • Legalább 1 év vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019.12.01 napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Adrienn nyújt, a 06-45/502-120-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Árpád út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50/2019, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.

vagy

 • Elektronikus úton Csik Bernadett részére, a hr@kisvardakorhaz.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a Felső-Szabolcsi Kórház fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

 

Közigállás publikálás időpontja: 2019. október 14.

Osztályvezető

Ajka - Magyar Imre Kórház

Csecsemő és gyermekgyógyászati osztály

Magyar Imre Kórház - Ajka

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Imre Kórház - Ajka
Csecsemő-gyermekgyógyászati osztály

osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8400 Ajka, Korányi u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Csecsemő-gyermekgyógyászati Osztály és szakrendelések tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése valamint szakorvosi tevékenység végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, csecsemő-gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, MOK tagság, működési engedély, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a személyes adatok kezeléséhez hozzájárul, büntetlen előélet, melynek igazolása a pályázat elnyerése esetén a munkába álláskor szükséges (erkölcsi bizonyítvány).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hajdu Mária orvosigazgató nyújt, a 06-88/521-818 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Imre Kórház - Ajka címére történő megküldésével (8400 Ajka, Korányi u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 166-25/2019/0403/BER , valamint a munkakör megnevezését: csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Egészségügyi Közlöny

•         ÁEEK

•         Közigállás – 2019.10.14

 

 

 

 

Idegsebész szakorvos

Kaposvár - Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Idegsebészeti osztály

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Idegsebészeti Osztály
pályázatot hirdet

idegsebész szakorvos

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Osztályos, műtői, ambuláns és ügyeleti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Egyetem, általános orvosi diploma, általános idegsebészet szakvizsga, büntetlen előélet, pályakezdő jelentkezését is várja az intézmény.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentum hiteles másolata; érvényes működési nyilvántartási igazolás, MOK tagsági igazolás, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére történő megküldésével (Orvosigazgató, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/03790-000/2019, valamint a munkakör megnevezését: Idegsebész szakorvos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 7.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.kmmk.hu                      2019. október 14.

www.kozigallas.gov.hu         2019. október 14.

 

 

Diplomás Ápoló

Veszprém - Csolnoky Ferenc Kórház

Klinikai Onkológiai Osztály

PÁLYÁZATI KIÍRÁS DIPLOMÁS ÁPOLÓ ÁLLÁSRA

 

A közalkalmazotti jogviszony tartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, nappali munkarend

 

A munkavégzés helye:

Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1.

Szervezeti egység megnevezése:

Klinikai Onkológiai Osztály

 

Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • főiskolai végzettség, diplomás ápoló
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

Ellátandó főbb feladatok:

 • onko-team szervezés
 • onkológiai járóbeteg ambulanciákon, szakrendeléseken a szakdolgozók munkájának koordinálása
 • ellátásszervezés
 • betegellátás, ápolás

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • onkológiai területen szerzett szakmai gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • működési nyilvántartási kártya másolata, MESZK kártya bemutatása
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2019. október 20-tól folyamatosan.

A pályázat benyújtásának határideje:

Folyamatos, visszavonásig.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre.

Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni ” Diplomás ápoló”

 

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázatok beérkezésétől folyamatosan.

Közigálláson való publikálás időpontja: 2019. október 13.

intranet