Gyógyszertári Asszisztens/Szakasszisztens

Veszprém - Csolnoky Ferenc Kórház

Központi Gyógyszertár

PÁLYÁZATI KIÍRÁS GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS/SZAKASSZISZTENS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A közalkalmazotti jogviszony tartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u.1.

Szervezeti egység megnevezése:

Központi Gyógyszertár

Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Ellátandó főbb feladatok:

 • beérkezett gyógyszerek, infúziók, diagnosztikai tesztek mennyiségi átvétele
 • osztályos igények alapján a gyógyszerek összeállítása
 • osztályos gyógyszerkeret figyelemmel kísérése, számítógépen történő nyilvántartás
 • elvégzi a forgalomból kivont és a közeli lejáratos gyógyszerekkel kapcsolatos teendőket
 • defektuskönyv vezetése
 • gyógyszerkészítéshez alapanyagok előkészítése, az előkészített gyógyszerek technológiai műveleteinek elvégzése.

 

Pályázati feltételek:

 • érettségi
 • gyógyszertári asszisztens szakképesítés
 • magabiztos felhasználói szintű számítástechnikai alapismeretek
 • pontosság, megbízhatóság, elővigyázatosság, felelősségtudat
 • működési nyilvántartási kártya másolata, MESZK kártya bemutatása
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai területen szerzett gyakorlat
 • gyógyszertári szakasszisztensi szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata,
 • működési nyilvántartási kártya másolata, MESZK kártya bemutatása
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. november 24.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre.

Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „Gyógyszertári asszisztens/szakasszisztens”

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. december 01.

 

Veszprém, 2019. október 24.

                                                                                                                                                        

                                                                                                                          

Közigálláson való publikálás időpontja: 2019. november 4.                                   

 

HR Adminisztrátor

Veszprém - Csolnoky Ferenc Kórház

Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport

PÁLYÁZATI KIÍRÁS HR ADMINISZTRÁTOR MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

 

A közalkalmazotti jogviszony tartama:

Határozott idejű előreláthatólag 2023.04.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:                                                               

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1.

 

Az ellátandó főbb feladatok:

 • keletkező munkaügyi iratok lefűzése a dolgozók személyi anyagába,
 • a jogviszonyokkal összefüggő különböző nyilvántartások naprakész vezetése,
 • munkáltatói igazolások készítése,
 • álláshirdetések előkészítése, továbbítása, rögzítése különböző felületekre,
 • fizetés nélküli szabadság, munkába állásról szóló engedélyről határozatok elkészítése,
 • szabadság nyilvántartással, kiértesítéssel, elszámolással, adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok,
 • egyéb ad hoc jellegű feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • érettségi,
 • munkaügyi területen szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat,
 • MS Office (Word, Excel) felhasználói szintű ismerete,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

 

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, önálló és felelősségteljes munkavégzés,
 • terhelhetőség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2019. december 1-től.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. november 23.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „HR adminisztrátor”.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport nyújt a 06/88/556-241-es telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. november 30.

 

Veszprém, 2019. október 25.

 

                                                                                                                                                   

Közigálláson való publikálás időpontja: 2019. november 5.

Szövettani szakasszisztens

Veszprém - Csolnoky Ferenc Kórház

Pathológiai Osztály

PÁLYÁZATI KIÍRÁS SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A közalkalmazotti jogviszony tartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u.1.

Szervezeti egység megnevezése:

Pathológiai Osztály

Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Ellátandó főbb feladatok:

 • Szövettani anyagok feldolgozása
 • Intraoperativ fagyasztott metszetek előkészítése
 • bonctermi szövettani preparátumok feldolgozása
 • Szövettani anyagokkal kapcsolatos dokumentációs és archiválási feladatok elvégzése
 • Adatok számítógépes rendszerbe történő bevitele

 

Pályázati feltételek:

 • Szövettani asszisztens, szakasszisztensi végzettség
 • magabiztos felhasználói szintű számítástechnikai alapismeretek
 • pontosság, megbízhatóság, elővigyázatosság, felelősségtudat
 • működési nyilvántartási kártya másolata, MESZK kártya bemutatása
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai területen szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata,
 • működési nyilvántartási kártya másolata, MESZK kártya bemutatása
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. november 28.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre.

Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „Szövettani szakasszisztens”

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. december 05.

 

Veszprém, 2019. október 28.

                                                                                                                                                                                                                                            

Közigálláson való publikálás időpontja: 2019. november 4.                                          

 

Oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos

Kaposvár - Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Sürgősségi Betegellátó Centrum

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Sürgősségi Betegellátó Centrum
pályázatot hirdet
oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Sürgősségi Betegellátó Centrumban szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Egyetem, sürgősségi orvostan / oxyológia és sürgősségi orvostan szakvizsga, büntetlen előélet, pályakezdő jelentkezését is várja az intézmény.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentum hiteles másolata; érvényes működési nyilvántartási igazolás, MOK tagsági igazolás, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére történő megküldésével (Orvosigazgató, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/03990-000/2019, valamint a munkakör megnevezését: oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 7.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.kmmk.hu                      2019. november 4.

www.kozigallas.gov.hu         2019. november 4.

Neurológus szakorvos

Kaposvár - Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Neurológiai osztály

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Neurológiai Osztály
pályázatot hirdet
neurológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Neurológiai szakorvosi/szakorvos jelölti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Egyetem, neurológiai szakvizsga, büntetlen előélet. Pályakezdők, szakvizsgajelöltek jelentkezését is várja az intézmény.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentum hiteles másolata; érvényes működési nyilvántartási igazolás, MOK tagsági igazolás, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére történő megküldésével (Orvosigazgató, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/03984-000/2019, valamint a munkakör megnevezését: neurológus szakorvos.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 7.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház honlapja

www.kmmk.hu                      2019. november 4.

www.kozigallas.gov.hu         2019. november 4.

Népegészségügyi ellenőr / közegészségügyi-járványügyi felügyelő

Kaposvár - Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Higiéniai Osztály és Központi Sterilizáló

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Higiéniai Osztály és Központi Sterilizáló

pályázatot hirdet

népegészségügyi ellenőr / közegészségügyi-járványügyi felügyelő

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A kórházi fertőzések megelőzését, felderítését és felügyeletét szolgáló hagyományos járványügyi higiénés és infekciókontroll tevékenység. A felderített fertőzések egészségügyi statisztikai elemzése alapján végzendő intervenciós tevékenységek, intézkedések.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Főiskola, szakirányú végzettség, büntetlen előélet.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Minimum 3 – 5 év szakirányú szakmai tapasztalat. Analitikus epidemiológiai módszerek alkalmazásában való jártasság. Az egészségügy területén megszerzett egyéb képesítés (OKJ-s ápoló, epidemiológiai szakápoló, egészségügyi statisztikus stb.). Felhasználói szintű számítógépes ismeret (Microsoft Office).

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentum hiteles másolata; érvényes erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a bíráló bizottság tagjai megismerhetik

 A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére történő megküldésével (Orvosigazgató, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/03962-000/2019, valamint a munkakör megnevezését: népegészségügyi ellenőr / közegészségügyi-járványügyi felügyelő

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 14.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.kmmk.hu                      2019. november 4.

www.kozigallas.gov.hu         2019. november 4.

Kardiológiai szakorvos

Kaposvár - Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kardiológiai osztály

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Kardiológiai Osztály
pályázatot hirdet
kardiológiai szakorvos

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Kardiológiai szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Egyetem, kardiológiai szakvizsga, büntetlen előélet, pályakezdő jelentkezését is várja az intézmény.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentum hiteles másolata; érvényes működési nyilvántartási igazolás, MOK tagsági igazolás, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére történő megküldésével (Orvosigazgató, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/03983-000/2019, valamint a munkakör megnevezését: kardiológiai szakorvos.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 7.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.kmmk.hu                      2019. november 4.

www.kozigallas.gov.hu         2019. november 4.

Kardiológiai szakorvos

Mosdós - Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kardiológiai Rehabilitációs Egység

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Kardiológiai Rehabilitációs Egység
pályázatot hirdet
kardiológiai szakorvos

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7257 Mosdós, Petőfi utca 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Kardiológiai szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Egyetem, kardiológiai szakvizsga, büntetlen előélet, pályakezdő jelentkezését is várja az intézmény.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentum hiteles másolata; érvényes működési nyilvántartási igazolás, MOK tagsági igazolás, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére történő megküldésével (Orvosigazgató, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/03982-000/2019, valamint a munkakör megnevezését: kardiológiai szakorvos.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 7.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.kmmk.hu                      2019. november 4.

www.kozigallas.gov.hu         2019. november 4.

Infektológiai szakorvos

Kaposvár - Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Infektológiai osztály

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Infektológiai Osztály

pályázatot hirdet
infektológiai szakorvos

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Infektológiai szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Egyetem, infektológiai szakvizsga, büntetlen előélet, pályakezdő jelentkezését is várja az intézmény.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentum hiteles másolata; érvényes működési nyilvántartási igazolás, MOK tagsági igazolás, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/03981-000/2019, valamint a munkakör megnevezését: infektológiai szakorvos.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 7.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház honlapja

www.kmmk.hu                      2019. november 4.

www.kozigallas.gov.hu         2019. november 4.

Idegsebész szakorvos

Kaposvár - Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Idegsebészeti osztály

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Idegsebészeti Osztály
pályázatot hirdet

idegsebész szakorvos

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Osztályos, műtői, ambuláns és ügyeleti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Egyetem, általános orvosi diploma, általános idegsebészet szakvizsga, büntetlen előélet, pályakezdő jelentkezését is várja az intézmény.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentum hiteles másolata; érvényes működési nyilvántartási igazolás, MOK tagsági igazolás, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére történő megküldésével (Orvosigazgató, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/03980-000/2019, valamint a munkakör megnevezését: Idegsebész szakorvos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 7.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.kmmk.hu                      2019. november 4.

www.kozigallas.gov.hu         2019. november 4.

 

 

intranet