Gyógytornász

Budapest - Károlyi Sándor Kórház

Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály

Károlyi Sándor Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Károlyi Sándor Kórház
II. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály

gyógytornász

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1047 Budapest, Baross utca 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézet II. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályán gyógytornász feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 2003. évi LXXXIV. tv. , a 139/2019. (VI.14.) Kormányrendelet, illetve a Kollektív Szerződés az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, gyógytornász,
 • mozgásszervi rehabilitációs osztályon szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret,
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • érvényes működési engedély,
 • érvényes kamarai tagság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • érvényes működési engedély,
 • érvényes kamarai tagság,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozat a pályázat elbírálásában résztvevők betekintési jogáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fonódi Tünde, vagy Dr. Horváth Csilla ápolási igazgató nyújt, a 06-1-3601-680 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Károlyi Sándor Kórház címére történő megküldésével (1041 Budapest, Nyár utca 103. Ápolási Igazgatóság ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2019/Mügy , valamint a munkakör megnevezését: gyógytornász.
 • Elektronikus úton Dr. Horváth Csilla ápolási igazgató részére a horvath.cs@karolyikorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a beérkezés után elbírálásra kerülnek, ezt követően az állás azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.gov.hu - 2019. szeptember 16.
 • www.karolyikorhaz.hu - 2019. szeptember 16.

 

 

Személyi asszisztens

Budapest - Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Titkárság

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Központi Titkárságra

pályázatot hirdet

személyi asszisztens

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1115 Tétényi út 12-16.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A főigazgató közvetlen munkáját segítő írásbeli dokumentumok előállítása, szerkesztése, sokszorosítása; határidők egyeztetése, ellenőrzése, nyilvántartása a vezető tevékenységéhez kapcsolódóan; a vezetői megbeszélések, találkozások egyeztetése, ütemezése, a kapcsolatok koordinálása; a főigazgató személyközi kommunikációjához kapcsolódó reprezentációs feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

A Kjt. előírásai alapján, megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú szakképesítés,
 • számítógép kezelő-felhasználói ismeretek,
 • pontosság, megbízhatóság, terhelhetőség, konfliktuskezelési készség.

 

Előnyt jelent:

 

 • Felső vezető mellett szerzett szakmai gyakorlat,
 • angol nyelvismeret.

 

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:          

 • fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is),
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltakat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. október 16.

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Jelentkezési anyagokat a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére (1115 Budapest, Tétényi út 12-16.), Dr. Bedros J. Róbert c. egyetemi tanár, főigazgató részére kell postai úton benyújtani a Közigállás internetes portálon történő megjelenéstől számított 30 napon belül. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 240/2019/HPO, valamint a munkakör megnevezését: személyi asszisztens.

 A pályázat elbírálásának határideje:

2019. október 21.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

KÖZIGÁLLÁS, 2019. szeptember 16.

 

Adminisztrátor

Budapest - Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Humánpolitikai osztály

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Humánpolitikai Osztályra

pályázatot hirdet

adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1115 Tétényi út 12-16.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

 • Napi operatív feladatok intézése
 • postázás bonyolítása,
 • kitűzők, mágneskártyák készítése,
 • egyéb adminisztrációs feladatok a humánpolitikai osztályon.

 

 

Illetmény és juttatások:

A Kjt. előírásai alapján, megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • középfokú iskolai végzettség,
 • felhasználói szintű számítástechnikai (MS Office) ismeretek,
 • Precizitás, megbízhatóság, önálló munkavégzés.

 

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:          

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,
 • 90 napnál nem régebbi (közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdésének megfelelő) erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. október 1.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Jelentkezési anyagokat a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére (1115 Budapest, Tétényi út 12-16.), Dr. Bedros J. Róbert c. egyetemi tanár, főigazgató részére kell postai úton benyújtani a Közigállás internetes portálon történő megjelenéstől számított 15 napon belül. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 304/2019/HPO, valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi előadó.

 A pályázat elbírálásának határideje:

2019. október 7.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

KÖZIGÁLLÁS, 2019. szeptember 16.

 

Osztályvezető

Budapest - Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Anyaggazdálkodási osztály

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Anyaggazdálkodási Osztályra

pályázatot hirdet

osztályvezető

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1115 Tétényi út 12-16.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Irányítja az anyaggazdálkodási osztályt, az osztály munkatársainak tevékenységét az intézet érdekeinek figyelembevételével. Ellenőrzi és értékeli a feladatok végrehajtását. Folyamatosan figyeli az osztályok keretfelhasználását. Gondoskodik pénzügyi keretein belül az osztályok minőségi időbeli költségfelhasználási szempontból optimális egészségügyi szakmai anyag és egyéb anyagellátásról. Folyamatosan piackutatást végez az intézet szempontjából legelőnyösebb beszerzés elérése érdekében. Segíti a közbeszerzési eljárások kiírását, lebonyolítását. Részt vesz a selejtezési bizottság munkájában és leltárellenőrzésben.

Illetmény és juttatások:

A  Kjt. előírásai alapján, megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

- felsőfokú iskolai végzettség vagy középfokú iskolai végzettség + felsőfokú

   szakképesítés

- egészségi alkalmasság,

- büntetlen előélet.

 

A pályázatban előnyt jelent:

- egészségügyi intézményben szerzett gyakorlat,

- 3 év vezetői gyakorlat

- közbeszerzési szakmai tapasztalat

 

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:          

 • fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is),
 • végzettségről szóló okiratok másolatai,
 • hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltakat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Az állás elbírálás után azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. október 1.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Jelentkezési anyagokat a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére (1115 Budapest, Tétényi út 12-16.), Kis Beatrix Judit gazdasági igazgató részére kell postai úton benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 234/2019/HPO, valamint a munkakör megnevezését: energetikus.

 A pályázat elbírálásának határideje:

2019. október 7.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

KÖZIGÁLLÁS, 2019. szeptember 16.

Anyagszállító

Budapest - Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Központi Sterilizáló részleg

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Központi Sterilizáló

pályázatot hirdet

anyagszállító

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 

1115  Budapest,Tétényi út 12-16.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Steril és használt anyagok szállítása konténerrel a Kórház különböző egységei és a Központ Sterilizáló között.

 

Illetmény és juttatások:

 

A Kjt. előírásai alapján, megegyezés szerint.

 

Pályázati feltételek:

- egészségügyi alkalmasság.

- büntetlen előélet.

 

Előnyt jelent:

Egészségügyben szerzett tapasztalat.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes önéletrajz (kézzel írott formában is),

- végzettség másolata.

- hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban résztvevők a pályázati anyag tartalmát                                 megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Az állás elbírálás után azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

A Jelentkezési anyagokat Németh Miklósné ápolási igazgató részére, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére, postai úton kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. október 21.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Közigállás,2019. szeptember 16.

 

Energetikus

Budapest - Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Műszaki osztály

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Műszaki Osztályra

pályázatot hirdet

energetikus

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1115 Tétényi út 12-16.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A műszaki osztályon belül az energia csoport munkájának megszervezése, irányítása, felügyelete. A feladatok meghatározása, elvégzésének rendszeres ellenőrzése. Az épületfelügyeleti rendszer figyelése ellenőrzése, szükség esetén beavatkozás az üzemvitelben. A kazán hűtő-fűtő berendezések felügyelete.

Illetmény és juttatások:

A  Kjt. előírásai alapján, megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, érettségi, felsőfokú energetikus szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet, egészségi alkalmasság,
 • minimum 5 év szakmai gyakorlat.

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:          

 • fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is),
 • képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltakat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Az állás elbírálás után azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019.10.01.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Jelentkezési anyagokat a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére (1115 Budapest, Tétényi út 12-16.), Kis Beatrix Judit gazdasági igazgató részére kell postai úton benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 234/2019/HPO, valamint a munkakör megnevezését: energetikus.

 A pályázat elbírálásának határideje:

2019.10.07.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

KÖZIGÁLLÁS, 2019. 09.16.

 

Gépkezelő

Budapest - Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Központi Sterilizáló részleg

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Központi Sterilizáló

pályázatot hirdet

gépkezelő

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 

1115  Budapest, Tétényi út 12-16.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

A kórházi sterilizáló berendezések kezelése betanítás után.

 

Pályázati feltételek:

- egészségügyi alkalmasság.

- büntetlen előélet.

 

Előnyt jelent:

fertőtlenítő-sterilizáló végzettség vagy gépkezelői gyakorlat

egészségügyben végzett munkatapasztalat.

 

Illetmény és juttatások:

 

A Kjt. előírásai alapján.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes önéletrajz (kézzel írott formában is),

- végzettség másolata.

- hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban résztvevők a pályázati anyag tartalmát                                 megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Az állás elbírálás után azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

A Jelentkezési anyagokat Németh Miklósné ápolási igazgató részére, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére, postai úton kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. október 21.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Közigállás,2019. szeptember 16.

Ápoló

Veszprém - Csolnoky Ferenc Kórház

Traumatológiai,Ortopédiai és Szájsebészeti Mátrix Osztály

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÁPOLÓ ÁLLÁSRA

 

A közalkalmazotti jogviszony tartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (12 órás, folyamatos munkarend)

 

A munkavégzés helye:

Csolnoky Ferenc Kórház

8200 Veszprém, Kórház u. 1.

Szervezeti egység:

Traumatológiai, Ortopédiai és Szájsebészeti Mátrix Osztály

Szájsebészeti Részlege

 

Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Ellátandó főbb feladatok:

 • ápolási-gondozási feladatok ellátása,
 • műtéti előkészítés feladatai,
 • műtétes beteg megfigyelése, terápiája, ellátása,
 • sebellátás, kötözés,
 • dokumentációvezetés.

 

Pályázati feltételek:

 • minimum általános ápoló, általános asszisztens szakképesítés és/vagy felnőtt szakápolói szakképesítés,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • OKJ ápolói szakképesítés vagy diplomás ápolói végzettség,
 • ápolóként, fekvő-beteg ellátó osztályon szerzett gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • működési nyilvántartási kártya másolata, MESZK kártya bemutatása,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2019. október 01-től

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. október 15.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre.

Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni ”ápoló- szájsebészet”.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. október 22.

 

Közigálláson való publikálás időpontja: 2019. szeptember 16.

Osztályvezető főorvos

Kisvárda - Felső-Szabolcsi Kórház

Radiológiai osztály

Felső-Szabolcsi Kórház

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Felső-Szabolcsi Kórház
Radiológiai osztálya

osztályvezető főorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Árpád út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az osztály orvos szakmai munkájának megszervezése és irányítása, valamint az osztály zavartalan működésének biztosítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. Kiemelt bérezés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, radiológia szakvizsga,
 • Szakirányú területen szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Tudományos munkában való részvétel,
 • Vezetői gyakorlat,
 • Idegen nyelv ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Adrienn nyújt, a 06-45/502-120-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Árpád út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49/2019, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos.

vagy

 • Elektronikus úton Csik Bernadett részére, a hr@kisvardakorhaz.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a Felső-Szabolcsi Kórház fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

 

 

Közigállás publikálás időpontja: 2019. szeptember 13.

Leltár ellenőr

Budapest - Károlyi Sándor Kórház

Leltár Csoport

Károlyi Sándor Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Károlyi Sándor Kórház
Leltár Csoport

leltár ellenőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1047 Budapest, Baross utca 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézet tulajdonában lévő anyagok és eszközök leltározása, az ezzel kapcsolatos adatfeldolgozás elvégzése, leltározási feladatok koordinálása, éves leltározási munkaterv készítése, eszközmozgások naprakész átvezetése a nyilvántartásokban, illetve a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kollektív Szerződés az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret,
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középiskola/gimnázium, közgazdasági szakképesítés,
 • egészségügyi területen szerzett leltározási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • CT Ecostat program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat büntetlen előéletről, (amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, szükséges az erkölcsi bizonyítvány kiváltása.)
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozat a pályázat elbírálásában résztvevők betekintési jogáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Váradi Andrásné pénzgazd. ovh. nyújt, a 06-1-369-0666/1521 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Károlyi Sándor Kórház címére történő megküldésével (1041 Budapest, Nyár utca 103. Gazdasági Igazgatóság ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 24/2019/Mügy , valamint a munkakör megnevezését: leltár ellenőr.
 • Elektronikus úton Kliszek Ildikó pénzgazd.ov., a gazdig. SZMSZ szerinti helyettese részére a gazdig@karolyikorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a beérkezés után elbírálásra kerülnek, ezt követően az állás azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.gov.hu - 2019. szeptember 13.
 • www.aeek.hu - 2019. szeptember 13.
 • www.karolyikorhaz.hu - 2019. szeptember 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.karolyikorhaz.hu honlapon szerezhet.

 

intranet