Klinikai szakpszichológus

Budapest - Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

Klinikai szakpszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1135 Budapest, Lehel utca 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkakörébe tartozó feladatok ellátása. Klinikai szakpszichológus jelentkezését várjuk teljes munkaidőben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, pszichológus végzettség,

•         Egészségügyi alkalmasság

•         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Pszichoterapeuta végzettség

•         Klinikai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata

•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában közölt személyes adatainak a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

•         Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-1045 , valamint a munkakör megnevezését: Klinikai szakpszichológus .

vagy

•         Elektronikus úton Golarits Orsolya humánpolitikai ügyintéző részére a golaritso@nyiro-opai.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         ÁEEK honlapja - 2019. június 20.

•         Kórház honlapja - 2019. június 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Szakács

Baja - Bajai Szent Rókus Kórház

Élelmezési osztály

Bajai Szent Rókus Kórház

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

 

SZAKÁCS

munkakörök betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Rókus utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A betegosztályokon ápoltak, valamint a kórházi dolgozók étrendjének elkészítése.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Az Intézmény területén szolgálati lakás biztosítása.

Pályázati feltételek:

§         Szakképző iskola, szakács szak

§         Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         szakmai gyakorlati tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • végzettséget, szakképzettségeket igazoló okmányok hiteles másolata
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:  2019. 07. 12

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.07. 05.

A pályázatok benyújtásának módja:

§     Postai úton, a pályázatnak a Bajai Szent Rókus Kórház címére történő megküldésével (6500 Baja, Rókus utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-          /2019 , valamint a munkakör megnevezését: Dietetikus

§     Elektronikus úton Radó Barbara élelmezésvezető részére a radob@bajakorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 07.11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu,  2019.06.19.

Egyéb közlemény:

A hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség következményét vonja maga után.

 

Üzemeltetési osztályvezető

Zalaegerszeg - Zala Megyei Szent Rafael Kórház

Üzemeltetési Osztály

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

pályázatot hirdet

üzemeltetési osztályvezető

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • az Üzemeltetési Osztály operatív irányítása, tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése
 • a terület javítási, karbantartási feladatainak koordinálása
 • kötelező felülvizsgálatok elvégzése
 • energiagazdálkodás, takarékos üzemeltetés megvalósítása
 • pályázatok, beruházások előkészítése, megvalósításban történő részvétel

Illetmény és juttatások:

 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), ill. megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • gépészmérnök, villamosmérnök, mechatronikai mérnök, vagy egyéb szakirányú műszaki felsőfokú végzettség
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata
 • erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEG/18/52/2019., valamint a munkakör megnevezését: Üzemeltetési osztályvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 26.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.gov.hu (2019. június 17.)
 • www.zmkorhaz.hu (2019. június 13.)

Műszaki ügyintéző

Zalaegerszeg - Zala Megyei Szent Rafael Kórház

Üzemeltetési Osztály

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

pályázatot hirdet

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A kórházi műszaki fejlesztésekben való részvétel, a fejlesztéssel kapcsolatos operatív feladatok szervezése, koordinálása, a teljesítések ellenőrzése és minősítése, valamint a kapcsolattartás a megbízókkal és a kivitelezőkkel.

 • a projektek előkészítésében való közreműködés
 • a projekt ill. a projektben résztvevők tevékenységének átfogó koordinálása, irányítása
 • a projekt előrehaladásának ellenőrzése és irányítása
 • kapcsolattartás a megbízóval
 • a menedzsment és az irányító hatóság tájékoztatása a projekt pillanatnyi állapotáról és előrehaladásáról
 • a projekt zárásához kapcsolódó szakmai elszámolás elkészítése
 • a Főmérnökség tevékenységével kapcsolatos beszerzési és ajánlatkérési eljárások bnyolítása

Illetmény és juttatások:

 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), ill. megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • gazdasági, vagy műszaki felsőfokú végzettség
 • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata
 • erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEG/18/4/2019., valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 26.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.gov.hu (2019. június 17.)
 • www.zmkorhaz.hu (2019. június 13.)

Klímagépész

Zalaegerszeg - Zala Megyei Szent Rafael Kórház

Üzemeltetési Osztály

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

pályázatot hirdet

klímagépész

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a kórház területén lévő légkezelő-, klíma- és szellőző berendezések üzemeltetése, karbantartása és javítása

Illetmény és juttatások:

 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) szerint.

Pályázati feltételek:

 • gépész és/vagy villanyszerelő végzettség
 • klímaberendezések alkotóelemeinek és azok működésének ismerete
 • legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • erősáramú villanyszerelő képzettség és/vagy klímagép javítási tapasztalat
 • hűtőgép szerelő tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata
 • erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEG/18/46/2019., valamint a munkakör megnevezését: Klímagépész.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 26.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.gov.hu (2019. június 17.)
 • www.zmkorhaz.hu (2019. június 13.)

Kazánfűtő

Zalaegerszeg - Zala Megyei Szent Rafael Kórház

Üzemeltetési Osztály

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

pályázatot hirdet

Kazánfűtő (2 fő)

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A kazánkezelő feladata a 2-12 t/h közötti tömegáramú gőzkazán felkészítése az üzemeltetésre, a kazán és segédberendezéseinek, a kazánt kiszolgáló rendszerek, illetve a kazán által ellátott technológiai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése
 • gőzellátó, fűtési és HMV rendszerek berendezéseinek üzemeltetése
 • felügyeli az üzemeltetési paramétereket, a biztonsági berendezéseket, az épületfelügyeleti rendszereket, dokumentálja az üzemmenetet
 • a kazánházban jelentkező kisebb javítások elvégzésében való részvétel (szelepek, tömítések, kondenz edények cseréje, javítása)
 • a kazánház, hőközpont folyamatos tisztán tartása

Illetmény és juttatások:

 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) szerint.

Pályázati feltételek:

 • OKJ-s kazánkezelő szakképesítés (2-12 t/h)
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai tapasztalat
 • vas-, ill. villamosipari szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata
 • erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEG/18/43/2019., valamint a munkakör megnevezését: Kazánfűtő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 26.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.gov.hu (2019. június 17.)
 • www.zmkorhaz.hu (2019. június 13.)

Gépészeti és elektromos művezető

Zalaegerszeg - Zala Megyei Szent Rafael Kórház

Üzemeltetési Osztály

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

pályázatot hirdet

gÉPÉSZETI ÉS elektromos művezető

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a kórház területén a tervezett és nem tervezhető szerelőipari javítások, karbantartások és hibaelhárítások szakszerű irányítása, felügyelete, ellenőrzése
 • a munkavégzéshez szükséges anyagok beszerzésének koordinálása
 • a kazánházak, fűtési-, légtechnikai-, épületfelügyeleti rendszerek, liftek, automata ajtók, víz-csatorna-rendszerek, orvosi gázhálózat üzemeltetésének irányítása
 • a beosztott dolgozók egészséges és biztonságos munkakörülményeinek megteremtése, a munkahelyi rend és fegyelem betartatása, a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályok betartatása
 • a munkákkal összefüggő nyilvántartások és előírt elszámolások elkészítése
 • a dolgozói teljesítmények havi értékelése
 • a külső vállalkozók tevékenységének koordinálása
 • közreműködés az aktuális munkák tervezési, előkészítési munkáiban
 • elvégzi az épületekben keletkezett változások tervi átvezetését

Illetmény és juttatások:

 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), ill. megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • épületgépész/épületvillamos technikusi oklevél, vagy gépészmérnök-asszisztens végzettség, vagy gépészmérnök végzettség
 • min. 3 év épület-üzemeltetési területen szerzett gyakorlat
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai tapasztalat 5 év
 • művezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata
 • erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésről szóló igazolás
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEG/18/51/2019., valamint a munkakör megnevezését: Gépészeti és elektromos művezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 26.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.gov.hu (2019. június 17.)
 • www.zmkorhaz.hu (2019. június 13.)

Beszerzési előadó

Zalaegerszeg - Zala Megyei Szent Rafael Kórház

Beszerzési és Készletgazdálkodási Osztály

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

pályázatot hirdet

beszerzési előadó

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • beszerzési eljárások teljes körű lefolytatásával összefüggő feladatok ellátása, iratanyag és vezetői döntés előkészítés, adminisztratív feladatok ellátása
 • közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzési eljárások szakmai előkészítése
 • az intézmény folyamatos készlet ellátása érdekében megrendelések írása, kapcsolattartás a klinikai osztályokkal
 • beszerzési kérdésekben vélemények, állásfoglalások készítése

Illetmény és juttatások:

 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) szerint.

Pályázati feltételek:

 • legalább középfokú, lehetőleg szakirányú (pénzügyi, számviteli, gazdálkodási, logisztikai) végzettség,
 • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata
 • erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. július 10.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEG/18/40/2019., valamint a munkakör megnevezését: Beszerzési előadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 5.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.gov.hu (2019. június 17.)
 • www.zmkorhaz.hu (2019. június 13.)

Pszichiátriai rehabilitációs szakorvos

Sátoraljaújhely - Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

 

Pszichiátriai rehabilitációs osztály

Pszichiátriai rehabilitációs szakorvos

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Szakorvosi munkakörben, pszichiátria rehabilitációs szakorvosi feladatok ellátása

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. tv. és az egyedi megállapodás - kiemelt bérezés és kiemelt ügyeleti díj, szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk – rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

 

 • Egyetem, Pszichiátriai rehabilitációs szakirány ,

 

 • Egészségügyi alkalmasság

 

 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

 • Érvényes működési engedély és kamarai tagság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • Szakmai önéletrajz

 

 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

 • Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata

 

 • Érintetti hozzájárulási nyilatkozat, ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, amely letölthető a http://www.ujhelykorhaz.hu/aktualitasok/allasajanlatok/ megfelelő álláspályázat oldaláról

 

 • Érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 47525302 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/06/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pszichiátriai rehabilitációs szakorvos.

 

 • Elektronikus úton dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére a allas@svoek.hu E-mail címen keresztül

 

 • Személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a Főigazgató dönt, a Véleményező Bizottság állásfoglalása alapján.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • ÁEEK - 2019. június 17.

 

 • Közigállás - 2019. június 17.

 

 • Munkáltató honlapja - 2019. június 17.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 

 

Pszichiáter szakorvos

Sátoraljaújhely - Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

Pszichiátriai osztály

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

 

Pszichiátriai osztály

Pszichiáter szakorvos

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Szakorvosi munkakörben pszichiáter szakorvosi feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. tv. és az egyedi megállapodás - kiemelt bérezés és kiemelt ügyeleti díj, szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk – rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

 

 • Egyetem, szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga,

 

 • Egészségügyi alkalmasság

 

 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

 • Érvényes működési engedély és kamarai tagság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • Szakmai önéletrajz

 

 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

 • Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata

 

 • Érintetti hozzájárulási nyilatkozat, ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, amely letölthető a http://www.ujhelykorhaz.hu/aktualitasok/allasajanlatok/ megfelelő álláspályázat oldaláról

 

 • Érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 47525302 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/06/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pszichiáter szakorvos.

 

 • Elektronikus úton dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére a allas@svoek.hu E-mail címen keresztül

 

 • Személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a mb. főigazgató dönt, a Véleményező Bizottság állásfoglalása alapján.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 19.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • ÁEEK - 2019. június 17.

 

 • Közigállás - 2019. június 17.

 

 • Munkáltató honlapja - 2019. június 17.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 

 

intranet