Asszisztens/szakasszisztens

Budapest - Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Központi Laboratórium

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
Központi Laboratóriumába

pályázatot hirdet

asszisztens/szakasszisztens

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1115 Tétényi út 12-16.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A rábízott munka forgóreszort beosztásnak megfelelő végzése, ügyelet ellátása. Jártasság a laboratórium műszereinek használatában. A klinikai kémiai, a véralvadási, a hematológiai, az immunkémiai, a vizeletvizsgálatok preanalitikai, analitikai, posztanalitikai teendőinek ismerete. A laboratóriumi információs rendszer és mikrobiológiai alrendszer szakszerű használata.

 

Illetmény és juttatások:

A Kjt. előírásai alapján, megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • középfokú iskolai végzettség,
 • laboratóriumi asszisztens, szakasszisztens végzettség.

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:          

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltakat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. október 16.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Jelentkezési anyagokat Németh Miklósné ápolási igazgató részére kérjük megküldeni az apig@szentimrekorhaz.hu e-mail címen keresztül vagy postai úton (1115 Budapest, Tétényi út 12-16.) a Közigállás állásportál megjelenésétől számított 30 napon belül. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 735/2019/HPO, valamint a munkakör megnevezését: asszisztens/ szakasszisztens Kp Labor.

 

Az állás betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány szükséges.

 A pályázat elbírálásának határideje:

2019. október 22.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

KÖZIGÁLLÁS, 2019. szeptember 17.

Műtéti szakasszisztens

Budapest - Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Osztály

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Osztályra

pályázatot hirdet

műtéti szakasszisztens

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1115 Tétényi út 12-16.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az Intenzív Terápiás Osztályon a műtéti szakasszisztensi feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

A Kjt. előírásai alapján, megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • műtéti szakasszisztensi végzettség,
 • büntetlen előélet, egészségi alkalmasság.

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:          

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltakat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. október 16.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Jelentkezési anyagokat Németh Miklósné ápolási igazgató részére kérjük megküldeni az apig@szentimrekorhaz.hu e-mail címen keresztül vagy postai úton (1115 Budapest, Tétényi út 12-16.) a Közigállás állásportál megjelenésétől számított 30 napon belül. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 177/2019/HPO, valamint a munkakör megnevezését: műtéti szakasszisztens.

 

Az állás betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány szükséges.

 A pályázat elbírálásának határideje:

2019. október 22.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

KÖZIGÁLLÁS, 2019. szeptember 17.

 

Gyógyszertári asszisztens

Kistarcsa - Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Onkológiai osztály

Pest Megyei Flór Ferenc  Kórház
pályázatot hirdet

Onkológiai Osztályra
Gyógyszertári asszisztens

 

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Gyógyszertári asszisztensi feladatok ellátása az Onkológiai Osztályon.

 

Illetmény és juttatások:

KJT. alapján.

 

Pályázati feltételek:

 • középfokú végzettség, gyógyszertári asszisztensi képesítés;
 • érvényes működési nyilvántartási kártya;
 • MESZK tagság;
 • büntetlen előélet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz;
 • végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Dr. Berzéné Vági Andrea ápolási igazgatónak kérjük címezni. (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT/4092-2/2019)

Elektronikus úton: Dr. Berzéné Vági Andrea részére az palyazat@florhosp.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 14.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 Közigállás Állásportálon való közzététel időpontja: 2019. szeptember 17.

Osztályvezető főorvos

Veszprém - Csolnoky Ferenc Kórház

I.Belgyógyászat

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

I. BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY

OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS ÁLLÁSRA

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évre szól.

 

A munkavégzés helye:

Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u.1.

Szervezeti egység:

Belgyógyászati Centrum, I. Belgyógyászati Osztály

 

Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Ellátandó feladatok:

Az I. Belgyógyászati Osztály működési rendjéhez igazodóan osztályvezetői feladatok ellátása.

Az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása.

Az SZMSZ -ben és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása.

A szervezeti egység vezetése, a magas színvonalú szakmai működés biztosítása.

Az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás.

A jogi és a szakmai szabályoknak megfelelő működésről való gondoskodás.

 

Pályázati feltételek:

 • Orvosi egyetem, belgyógyász szakvizsga
 • Legalább 5 éves belgyógyász szakorvosi gyakorlat
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
 • Érvényes kamarai (MOK) tagság és érvényes működési engedély

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egészségügyi intézményben szerzett – 3 év vezetői tapasztalat
 • Gasztroenterológiai szakképesítés
 • Tudományos tevékenység
 • Idegennyelv-ismeret

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél
 • Szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata
 • Orvosi alapnyilvántartásba vételről igazolás, érvényes működési engedélyről igazolás, kamarai (MOK) tagsági igazolvány másolata
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Publikációk, tudományos tevékenység jegyzéke
 • Szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. október 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Czinkotay Frigyes orvosigazgató nyújt /telefonszám: (06 88) 556-210.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton (Levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház, Oktatási és Könyvtár Csoport. 8200 Veszprém, Kórház u. 1.) vagy elektronikus úton (e-mail cím: oktatas@vmkorhaz.hu).

Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „I. Belgyógyászati Osztály – Osztályvezető főorvos”

 

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat beérkezésétől számított 30 napon belül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vezetői megbízásról a főigazgató dönt. A pályázati anyag áttekintését követően az intézményi Szakmai Vezetői Testület és a Szakmai Kollégium javaslattétellel él a megbízást adó Csolnoky Ferenc Kórház Főigazgatója felé.

Az intézmény a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

 

Közigálláson való publikálás időpontja: 2019. szeptember 16.

Nefrológiai részlegvezető főorvos

Kistarcsa - Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

V. Belgyógyászat- Általános Osztály

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
pályázatot hirdet
 

V. Belgyógyászat- Általános Osztályára

nefrológiai részlegvezető főorvos

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Az V. Belgyógyászat – Általános Osztályon a nefrológiai részleg vezetése, a betegek gyógyításában történő részvétel.

 

Illetmény és juttatások:

KJT. alapján

 • Kiemelt bérezés + kiemelt ügyeleti bérezés

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, nefrológia szakvizsga
 • Büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Kamarai tagsági igazolás
 • Érvényes működési nyilvántartásról igazolás
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Dr. Trombitás Zoltán főigazgató úrnak kérjük címezni. (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: ALT/693-3-8/2019)

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 14.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 Közigállás Állásportálon való közzététel időpontja: 2019. szeptember 16.

Szakorvos vagy szakorvos jelölt

Kistarcsa - Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Sürgősségi Betegellátó Osztály

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
pályázatot hirdet
 

Sürgősségi Betegellátó Osztályára

szakorvos vagy szakorvos jelölt
 

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

A sürgősséggel beutalt betegek elsődleges ellátása, differenciál diagnosztika megszervezése. Havonta átlagosan tizennégy (9 nappali, 5 éjszakai) műszakot kell ellátni, a többi (16 nap) szabadnap. Az osztályon kiemelt bérezés van, szálláslehetőséget a kórház területén elhelyezett nővérszállón tudunk biztosítani.

 

Illetmény és juttatások:

KJT. alapján

 • Kiemelt bérezés + kereset kiegészítés

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, belgyógyászat vagy oxyológia és sürgősségi orvostan, vagy aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsga, illetve ezen területeken szakorvos képzésben való részvétel
 • Büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Kamarai tagsági igazolás
 • Érvényes működési nyilvántartásról igazolás
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Dr. Turbucz Piroska orvosigazgatónak kérjük címezni. (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: ALT/686-8/2019)

Elektronikus úton: Dr. Turbucz Piroska orvosigazgató részére a palyazat@florhosp.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 14.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 Közigállás Állásportálon való közzététel időpontja: 2019. szeptember 16.

Szülésznő

Kistarcsa - Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 

pályázatot hirdet
 

Szülésznő
 

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő. Közalkalmazotti jogviszony

A munkavégzés helye:

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Szülőszobai tevékenység magas színvonalú ellátása. Műtétes betegek ápolása a korszerű ápolási követelmények alapján. Szülésznői feladatok ellátása a Szülészeti osztályon.

 

Illetmény és juttatások:

KJT. alapján.

 

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Szülésznő OKJ 54 / Szülésznő OKJ 55 / Szülésznő BSC végzettség
 • Érvényes működési kártya
 • MESZK tagság
 • Büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Dr. Berzéné Vági Andrea ápolási igazgatónak kérjük címezni. (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT/195-6/2019)

Elektronikus úton: Dr. Berzéné Vági Andrea részére az palyazat@florhosp.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 14.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 Közigállás Állásportálon való közzététel időpontja: 2019. szeptember 16.

 

Rezidens

Kistarcsa - Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Sürgősségi Betegellátó Osztály

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
pályázatot hirdet
 

Sürgősségi Betegellátó Osztályára

rezidens

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozott idejű, max. 5 évig (162/2015. (VI.30.) Korm. rendelet alapján) tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

A Sürgősségi Betegellátó Osztályon a betegek gyógyításában történő részvétel. A sürgősséggel beutalt betegek elsődleges ellátása, differenciál diagnosztika megszervezése.

 

Illetmény és juttatások:

KJT. alapján

-Kiemelt bérezés

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, általános orvosi végzettség
 • Büntetlen előélet
 • Oxyológia és sürgősségi orvostan szakképzésben történő részvétel szándéka

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Kamarai tagsági igazolás
 • Érvényes működési nyilvántartásról igazolás
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Dr. Turbucz Piroska orvosigazgatónak kérjük címezni. (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: ALT/738-8/2019)

Elektronikus úton: Dr. Turbucz Piroska orvosigazgató részére a palyazat@florhosp.hu e-mail címen keresztül

A belépő rezidensek munkáltatója az Állami Egészségügyi Ellátó Központ. Elsődleges képzőhely a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 14.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 Közigállás Állásportálon való közzététel időpontja: 2019. szeptember 16.

Szakorvos

Kistarcsa - Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Reumatológiai és Fizioterápiás Osztály

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
pályázatot hirdet
 

Reumatológiai és Fizioterápiás Osztályára

szakorvos

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

A Reumatológiai és Fizioterápiás Osztályon a betegek gyógyításában történő részvétel.

 

Illetmény és juttatások:

KJT. alapján

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, reumatológia szakvizsga
 • Büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Kamarai tagsági igazolás
 • Érvényes működési nyilvántartásról igazolás
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Dr. Turbucz Piroska orvosigazgatónak kérjük címezni. (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT/692-8/2019)

Elektronikus úton: Dr. Turbucz Piroska orvosigazgató részére a palyazat@florhosp.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 14.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 Közigállás Állásportálon való közzététel időpontja: 2019. szeptember 16.

Szakorvos

Kistarcsa - Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Ügyelet

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
pályázatot hirdet
 

készenléti jellegű munkakörbe, ügyeleti feladatok ellátására,

szakorvos

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Belgyógyászati osztályokon a betegek gyógyításában történő részvétel.

 

Illetmény és juttatások:

KJT. alapján

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, belgyógyászat szakvizsga
 • Büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Kamarai tagsági igazolás
 • Érvényes működési nyilvántartásról igazolás
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Dr. Turbucz Piroska orvosigazgatónak kérjük címezni. (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: ALT/698-8/2019)

Elektronikus úton: Dr. Turbucz Piroska orvosigazgató részére a palyazat@florhosp.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 14.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 Közigállás Állásportálon való közzététel időpontja: 2019. szeptember 16.

intranet