Gyógyszertári szakasszisztens

Kistarcsa - Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Intézeti Gyógyszertár

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
pályázatot hirdet
 

Intézeti Gyógyszertárba

Gyógyszertári szakasszisztens
 

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Intézeti gyógyszertári szakasszisztensi feladatok ellátása

 

Illetmény és juttatások:

KJT. alapján

 

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, gyógyszertári szakasszisztens képesítés
 • Büntetlen előélet
 • Érvényes működési nyilvántartási kártya
 • MESZK tagság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Kórházi gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 09.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Dr. Berzéné Vági Andrea ápolási igazgatónak kérjük címezni. (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT/3930-4/2019/)

Elektronikus úton: Dr. Berzéné Vági Andrea részére a palyazat@florhosp.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 08.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 Közigállás Állásportálon való közzététel időpontja: 2019. november 10.

Gyógymasszőr

Kistarcsa - Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Reumatológiai és Fizioterápiás Osztály

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
pályázatot hirdet
 

Reumatológiai és Fizioterápiás Osztályra

Gyógymasszőr
 

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 

Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.

 

Illetmény és juttatások:

KJT. alapján

 

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, gyógytornász képesítés
 • Büntetlen előélet
 • Érvényes működési nyilvántartási kártya
 • MESZK tagság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 09.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Dr. Berzéné Vági Andrea ápolási igazgatónak kérjük címezni. (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT/5305-1/2019/)

Elektronikus úton: Dr. Berzéné Vági Andrea részére a palyazat@florhosp.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 08.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 Közigállás Állásportálon való közzététel időpontja: 2019. november 10.

Szakápoló

Kistarcsa - Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Onkológiai osztály

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
pályázatot hirdet
 

Szakápoló (Onkológiai Osztály)
 

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Szakápolói feladatok ellátása az Onkológiai Osztályon.

 

Illetmény és juttatások:

KJT. alapján

 

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Onkológiai szakápoló vagy Ápoló OKJ 55 végzettség
 • Érvényes működési nyilvántartási kártya
 • MESZK tagság
 • Büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 09.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Dr. Berzéné Vági Andrea ápolási igazgatónak kérjük címezni. (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT/2002-8/2019)

Elektronikus úton: Dr. Berzéné Vági Andrea részére a palyazat@florhosp.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 08.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 Közigállás Állásportálon való közzététel időpontja: 2019. november 10.

Gépkocsivezető

Kistarcsa - Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
pályázatot hirdet
 

Gépkocsivezető

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 

A személy- és anyagszállítás biztonságos végrehajtása. Menetlevelek pontos vezetése. A gépkocsi üzemképes állapotának biztosítása, szükség szerint külső-belső takarítás elvégzése.

 

Illetmény és juttatások:

KJT. alapján

 

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, Érettségi bizonyítvány
 • Büntetlen előélet
 • Érvényes „B” kategóriás vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:          2019. november 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Tasi Andrea műszaki igazgatónak kérjük címezni. (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2204/2019/MBO)

Elektronikus úton: Tasi Andrea részére a palyazat@florhosp.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 25.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 Közigállás Állásportálon való közzététel időpontja: 2019. november 11.

Nukleáris medicina szakasszisztens

Salgótarján - Szent Lázár Megyei Kórház

Radiológia és izotópdiagnosztikai osztály

Szent Lázár Megyei Kórház

                       

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, vagy

nukleáris medicina szakasszisztens

munkakör betöltésére.

                                                     

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 6 hónapra szóló határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, vagy nukleáris medicina szakasszisztens munkakörbe tartozó feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztika főiskolai diploma, vagy nukleáris medicina szakasszisztens (OKJ)
 • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • kamarai tagság igazolása,
 • érvényes működési engedély,
 • írásbeli nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék,
 • írásbeli nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázatot elbírálók a személyes adatait kezelhessék.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő 15 napon belül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A jelentkezők meghallgatása és az elbírálás a betegellátás érdekeire tekintettel folyamatosan történik.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takácsné Virág Ildikó humánpolitikai szakreferens nyújt, a 06 32/522-006 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szent Lázár Megyei Kórház címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: orvosi laboratóriumi és képalkotó analitikus
 • Elektronikus úton Takácsné Virág Ildikó humánpolitikai szakreferens részére a szlmk.human@gmail.com e-mail címen keresztül

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:     

                                                                     www.szlmk.hu

                                                           www.aeek.hu

                                                           www.kozigallas.hu (2019.11.09.)

Mentális egészségfejlesztő munkatárs

Miskolc - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Egészségfejlesztési Intézet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

mentális egészségfejlesztő munkatárs

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2023.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Csoportos és egyéni tréningek, fejlesztések szervezése és vezetése; egészségügyi felvilágosító tevékenység, pszichoedukáció végzése; egészségnevelési, életvezetési tájékoztatás, tanácsadás.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, pszichológus, vagy mentálhigiénikus, vagy addiktológiai konzultáns, vagy szociális munkás,
 • büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Mentális egészségfejlesztő munkakörben szerzett szakmai tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben addiktológiai konzultáns végzettségű működési nyilvántartásba vételi határozat másolata és MESZK tagságot igazoló dokumentum másolata, továbbá nyilatkozat a pályázati eljárásban részt vevők betekintési jogáról.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 24.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3726/2019.HR , valamint a munkakör megnevezését: mentális egészségfejlesztő munkatárs .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az ME-03-01 Emberi Erőforrás Gazdálkodás minőségügyi eljárás rendelkezése alapján történik.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 6.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • kozigallas.gov.hu honlap - 2019. november 9.
 • ÁEEK honlapja - 2019. november 9.
 • B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház honlapja és faliújsága - 2019. november 9.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A bér megegyezés szerinti.

Műtőssegéd

Kaposvár - Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Központi Műtő

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Központi Műtő
pályázatot hirdet

műtőssegéd

munkakör betöltésére.

 

 

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Betegek műtőbe szállítása. Előkészítés műtéti programhoz, műtői személyzet kiszolgálása műtői program alatt. Ügyeleti feladatok ellátás.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 Középfokú képesítés, műtőssegéd végzettség, büntetlen előélet.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Műtőben szerzett szakmai tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, szakmai képesítést, iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a bíráló bizottság tagjai megismerhetik.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére történő megküldésével (Ápolási igazgató, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/03961-000/2019, valamint a munkakör megnevezését: műtős szakasszisztens

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 14.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.kmmk.hu                       2019. november 9.

www.kozigallas.gov.hu         2019. november 9.

Projekt pénzügyimunkatárs

Kaposvár - Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Projekt Iroda

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Projekt Iroda
pályázatot hirdet


projekt pénzügyimunkatárs

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Eljárásrendi és pénzügyi szabályossági szempontok érvényesítése a projekt(ek) végrehajtása során. Támogatási Szerződés módosításához, változás bejelentésekhez kapcsolódó pénzügyi tervezési, elemzési és nyomonkövetési feladatok ellátása. Likviditás-elemzés, beszámolók, időszaki és zárójelentések, emlékeztetők, feljegyzések, jegyzőkönyvek, egyéb a pénzügyi, elszámolási kötelezettséget dokumentáló anyagok előkészítése. A projekt(ek) pénzügyi, elszámolási folyamatainak koordinálása, a megvalósítás pénzügyi előrehaladásának biztosítása. Kifizetési kérelem és kapcsolódó dokumentáció, valamint az ezekhez kapcsolódó hiánypótlás összeállítása. Kötelezettségvállalások, utalványozások előkészítésének megszervezése Helyszíni ellenőrzéseken a projekt(ek) pénzügyi képviselete. A projekt elszámolási rendjének és likviditásmenedzsmentjének üzemeltetése. A projekt-specifikus elszámolási rend összehangolása valamennyi a projekt(ek) számviteli rendjével. A projekt(ek) Támogatási Szerződésében meghatározott feladatok végrehajtásának pénzügyi és elszámolási folyamatainak eredményes megvalósítása. Különböző dokumentációk pénzügyi és elszámolhatósági szempontú véleményezése.Likviditás-elemzés, beszámolók, időszaki és zárójelentések, emlékeztetők, feljegyzések, jegyzőkönyvek, egyéb a pénzügyi, elszámolási kötelezettséget dokumentáló anyagok előkészítése. A projekt(ek) során felmerülő pénzügyi, elszámolási jellegű adatszolgáltatások összeállítása. A projektmenedzser munkájának operatív támogatása. A pénzügyi és számviteli dokumentumok formai, tartalmi ellenőrzése, az esetleges hiánypótlások kezelése, ellenőrzése. Pénzügyi és elszámolási kötelező jelentések, feladatok határidőre történő elkészítésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. A projekt(ek) pénzügyi és elszámolási dokumentációjának egységes, szabványos formában történő kezelése, naprakészen tartása. A társosztályok projekttel/projektekkel kapcsolatos állománybavételi, számviteli és könyvelési feladatok támogatása.

 

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Felsőfokú képesítés, Felsőfokú gazdasági vagy pénzügyi szakirányú végzettség és/vagy mérlegképes könyvelői végzettség. Legalább 1 éves uniós társfinanszírozással megvalósuló projekt vonatkozásában szerzett pénzügyi szakmai tapasztalat. Magas szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások). Pályázati rendszerek (EMIR, EPTK) felhasználói szintű ismerete. Magyar állampolgárság. Büntetlen előélet.

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Központi költségvetési szervnél, 150 millió Ft feletti összköltségű projekt megvalósításában szerzett pénzügyi tapasztalat. Közvetlen finanszírozású nemzetközi projektek megvalósításában szerzett pénzügyi tapasztalat. Határozott fellépés, mely kiváló kommunikációs képességgel párosul, agilitás, felelősségteljes munkavégzés, önállóságra való igény.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:       

Fényképes, Europass formátumú önéletrajz, végzettséget és tapasztalatot alátámasztó projektek pontos azonosítására alkalmas azonosító adatok megadása. Motivációs levél, a bruttó fizetési igény megjelölésével. Végzettségek másolatai. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ilk Balázs Ferenc Projekt Iroda irodavezető nyújt, a +36-82/501-300/1134-as telefonszámon.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/04062-000/2019, valamint a munkakör megnevezését: projekt pénzügyimunkatárs.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.kmmk.hu                       2019. november 8.

www.kozigallas.gov.hu         2019. november 8.

Projekt menedzser

Kaposvár - Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Projekt Iroda

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Projekt Iroda
pályázatot hirdet


projekt menedzser

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Projekt(ek) irányítása, koordinálása, operatív működtetése, projekt(ek) vezetése. A projekt(ek) végrehajtásához szükséges szakmai-, pénzügyi koordinációs és adminisztratív feladatok ellátása a vonatkozó előírások, szerződések, jogszabályok és útmutatók előírásainak figyelembevételével. Projekt(ek) előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek megfelelő tartalmú elkészítése, összeállításnak koordinálása, ellenőrzése. A projekt(ek) szakmai, pénzügyi, műszaki végrehajtásának folyamatos figyelemmel kisérése, koordinálása, ellenőrzése. A projekt(ek) megvalósításával összefüggő dokumentumok ellenőrzése, pályázati kiírásban és támogatási szerződésben meghatározott kritériumok szerinti összeállítása, megfelelőségének vizsgálata. Egyéb, a projekt(ek) végrehajtásához kapcsolódó jelentések, adatszolgáltatási tevékenységek ellátása, szakmai összeállítása, koordinálása. A projektmenedzsment tagok munkájának irányítása, szakmai felügyelete, végrehajtással kapcsolatos előírások betartásának megfelelően. A projekt(ek)et érintő külső ellenőrzések koordinálása, a határidők betartásának és a kimenő dokumentumok tartalmának figyelemmel kísérése. Operatív döntéshozatal. Projekt folyamat minden aspektusának figyelemmel követése (technikai és technológiai, dokumentációs, pályázati követelmények). Projekt(ek) mindenkori helyzetének, státuszának felügyelete. Napi kommunikáció a projekt(ek)ben résztvevő munkatársakkal.

 

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Felsőfokú képesítés, Legalább 1 éves uniós társfinanszírozással megvalósuló projekt vonatkozásában szerzett szakmai tapasztalat. Magas szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások). Pályázati rendszerek (EMIR, EPTK) felhasználói szintű ismerete. Magyar állampolgárság. Büntetlen előélet.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 Közgazdasági, gazdasági vagy menedzsment szakirányú felsőfokú végzettség. Központi költségvetési szervnél, 250 millió Ft feletti összköltségű projekt megvalósításában szerzett projekt menedzsment tapasztalat. Közvetlen finanszírozású nemzetközi projektek megvalósításában szerzett projekt menedzsment tapasztalat. Határozott fellépés, mely kiváló kommunikációs képességgel párosul, agilitás, felelősségteljes munkavégzés, önállóságra való igény.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:       

Fényképes, Europass formátumú önéletrajz, végzettséget és tapasztalatot alátámasztó projektek pontos azonosítására alkalmas azonosító adatok megadása. Motivációs levél, a bruttó fizetési igény megjelölésével. Végzettségek másolatai. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ilk Balázs Ferenc Projekt Iroda irodavezető nyújt, a +36-82/501-300/1134-as telefonszámon.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/04061-000/2019, valamint a munkakör megnevezését: projekt menedzser.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.kmmk.hu                       2019. november 8.

www.kozigallas.gov.hu         2019. november 8.

 

Projekt asszisztens

Kaposvár - Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Projekt Iroda

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Projekt Iroda
pályázatot hirdet


projekt asszisztens

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Projekt(ek) végrehajtásához szükséges adminisztratív tervezési és koordinációs feladatok ellátása a vonatkozó előírások, szerződések, jogszabályok és útmutatók előírásainak figyelembevételével. Projekt(ek) előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek elkészítésében való közreműködés. A projekt(ek) végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. A projekt(ek) megvalósításával összefüggő dokumentumok adminisztratív összeállítása, pályázati kiírásban és támogatási szerződésben meghatározott kritériumok szerint. Egyéb a projekt(ek) végrehajtásához kapcsolódó jelentések, adatszolgáltatási tevékenységek ellátása, összeállítások koordinálása. A projektmenedzsment tagok munkájának adminisztratív támogatása a végrehajtással kapcsolatos előírások betartásának megfelelően. A projekteket érintő külső ellenőrzések végrehajtásában való adminisztratív közreműködés, a határidők betartásának figyelemmel kísérése, a kimenő dokumentumok tartalmának összeállítása, szerkesztése. Együttműködés más érintett szervezeti egységekkel, valamint a külső ellenőrző szervekkel. Szoros együttműködés a Kórház többi pályázati projektjét végrehajtó szervezeti egységekkel, valamint külső szervezetekkel, ügyvédi irodákkal, közbeszerzési tanácsadókkal és hatóságokkal. Naprakész elektronikus nyilvántartás vezetése a projektek végrehajtásáról. Projektülések összehívása, szervezés és jegyzőkönyvvezetés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés, Felhasználói szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások). Magyar állampolgárság. Büntetlen előélet,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Uniós társfinanszírozással megvalósuló projekt vonatkozásában szerzett tapasztalat. Pályázati rendszerek (EMIR, EPTK) ismerete. 50 millió Ft feletti összköltségű projekt megvalósításában szerzett tapasztalat. Közvetlen finanszírozású nemzetközi projektek megvalósításában szerzett tapasztalat. Határozott fellépés, mely kiváló kommunikációs képességgel párosul, agilitás, felelősségteljes munkavégzés, önállóságra való igény.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:       

Fényképes, Europass formátumú önéletrajz, végzettséget és tapasztalatot alátámasztó projektek pontos azonosítására alkalmas azonosító adatok megadása. Motivációs levél, a bruttó fizetési igény megjelölésével. Végzettségek másolatai. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ilk Balázs Ferenc Projekt Iroda irodavezető nyújt, a +36-82/501-300/1134-as telefonszámon.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/04060-000/2019, valamint a munkakör megnevezését: projekt asszisztens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.kmmk.hu                       2019. november 8.

www.kozigallas.gov.hu         2019. november 8.

 

intranet