Gyermekmedence felügyelő

Hévíz - Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

gyermekmedence felügyelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2019. október 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tófürdő gyermekmedencéje mellett felügyelet biztosítása, elsősegély nyújtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, érettségi,

•         Büntetlen előélet (érvényes erkölcsi bizonyítvány); angol és/vagy német nyelv ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

       

•         Uszodamesteri végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott önéletrajz; végzettséget igazoló dokumentumok másolatai; nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Horváth-Czene Alexandra tófürdő vezető részére a alexandra.czene@spaheviz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.spaheviz.hu

•         Szuperinfo

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 24.

Ápolási asszisztens

Hódmezővásárhely és Makó - Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Krónikus Belgyógyászati osztály

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Hódmezővásárhely – Makó

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

Krónikus belgyógyászati   osztályára

Ápolási asszisztens

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Az állás határozott időre (előre láthatóan 2019. december 31-ig ) szóló, közalkalmazotti jogviszony keretében tölthető be.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ  Hódmezővásárhely-Makó  székhelye  (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2 ).

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az Intézmény Krónikus belgyógyászati osztályán, a jogszabályokban meghatározott és a szakmai kompetenciáknak megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzéséről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény az irányadók.

 

 

Pályázati feltételek:

 •  Ápolási asszisztens szakképesítés.
 • Magyar állampolgárság,
 • Érvényes működési nyilvántartás és érvényes kamarai tagság.
 • Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),
 • Munkaköri egészségügyi alkalmasság

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Az állás betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentum(ok) másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

Előnyt jelent:

 • Középiskolai érettségi

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2019. 07. 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 07. 08.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 07. 09.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Dóka Ilona ápolási igazgató nevére, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számon 2265-34-1/2019 valamint a szervezeti egység és a munkakör megnevezését: Krónikus belgyógyászati osztály/Ápolási asszisztens.

 

Ápoló

Hódmezővásárhely és Makó - Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Krónikus Belgyógyászati osztály

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Hódmezővásárhely – Makó

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

Krónikus belgyógyászati   osztályára

Ápoló

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Az állás határozott időre (előre láthatóan 2020. december 31-ig ) szóló, közalkalmazotti jogviszony keretében tölthető be.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ  Hódmezővásárhely-Makó  székhelye  (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2 ).

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az Intézmény Krónikus belgyógyászati osztályán, a jogszabályokban meghatározott és a szakmai kompetenciáknak megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzéséről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény az irányadók.

 

 

Pályázati feltételek:

 • Középiskolai érettségi  és Felnőtt szakápoló/ Ápoló (54)/ Ápoló (55) / Ápoló ( Bsc ) /Geriátriai szakápoló szakképesítés
 • Magyar állampolgárság,
 • Érvényes működési nyilvántartás és érvényes kamarai tagság.
 • MS Office felhasználói szintű ismerete,
 • Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),
 • Munkaköri egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Az állás betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentum(ok) másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2019. 07. 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 07. 08.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 07. 09.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Dóka Ilona ápolási igazgató nevére, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számon  2264-34-1/2019 valamint a szervezeti egység és a munkakör megnevezését: Krónikus belgyógyászati osztály/Ápoló.

 

Ápoló

Makó - Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Sebészeti osztály

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Hódmezővásárhely – Makó

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

Sebészeti  osztályára

Ápoló

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Az állás határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony keretében tölthető be.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó , makói tagintézménye ( 6900 Makó, Kórház utca 2. ).

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az Intézmény sebészeti osztályán, a jogszabályokban meghatározott és a szakmai kompetenciáknak megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzéséről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény az irányadók.

 

 

Pályázati feltételek:

 • Középiskolai érettségi  és Felnőtt szakápoló/ Ápoló (54)/ Ápoló (55) szakképesítés
 • Magyar állampolgárság,
 • Érvényes működési nyilvántartás és érvényes kamarai tagság.
 • MS Office felhasználói szintű ismerete,
 • Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),
 • Munkaköri egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Az állás betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentum (ok) másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2019. 07. 18.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 07. 07.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 07. 08.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Dóka Ilona ápolási igazgató nevére, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számon  MAK-2033-34-1/2019 valamint a szervezeti egység és a munkakör megnevezését: Sebészeti osztály/ Makó/Ápoló.

 

Manikűr-pedikűrös

Hévíz - Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

Manikűr-pedikűrös

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedikűr-manikűr munkakörbe tartozó feladatok ellátása az intézmény Fedettfürdő és Terápiás Centrumában, valamint a Hotel Spa Hévíz terápiás részlegén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         8 Általános, Lábápoló, kéz-és lábápoló, műkörömépítő.,

•         Büntetlen előélet (érvényes erkölcsi bizonyítvány).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

       

•         Angol és/ vagy német és/vagy orosz nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott önéletrajz; végzettséget igazoló dokumentumok másolata(i); nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csörnyei Mária ápolási igazgató nyújt, a 83/501-704 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Csörnyei Mária ápolási igazgató részére a maria.csornyei@spaheviz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Szuperinfo - 2019. június 20.

•         www.spaheviz.hu - 2019. június 20.

 

A KÖZIGÁLLÁS várható publikálási időpontja: 2019. június 22.

 

 

Gyógyszertári asszisztens

Hévíz - Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

Gyógyszertár

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

gyógyszertári asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Képesítésének megfelelően a gyógyszerész munkájának segítése a gyógyszerek rendelése és átvétele, készletezése, vizsgálata, gyógyszerkészítés és ezek adminisztrációja során.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Emelt szintű szakképesítés, gyógyszertári asszisztens,

•         Büntetlen előélet (érvényes erkölcsi bizonyítvány).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         MedWorks program felhasználói szintű ismerete, kórházi gyógyszertári gyakorlat, gyógyszerkiadó szakasszisztensi végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott önéletrajz; végzettséget igazoló dokumentumok másolatai; nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szentandrássy Andrea főgyógyszerész nyújt, a 83/501-700/371 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Csörnyei Mária ápolási igazgató részére a maria.csornyei@spaheviz.hu E-mail címen keresztül

és

•         Elektronikus úton Dr. Szentandrássy Andrea főgyógyszerész részére az andrea.szentandrassy@spaheviz.hu e-mail címen keresztül oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.spaheviz.hu

•         Szuperinfo

•         www.phoenix.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 22.

Infektológus szakorvos

Kistarcsa - Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 

pályázatot hirdet
 

Infektológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő vagy részmunkaidő (heti 20 óra)

A munkavégzés helye:

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Az infektológus szakorvosi munkakörbe tartozó feladatok ellátása; ezen belül elsősorban a betegágy melletti infektológusi szakellátás biztosítása és működtetése valamennyi osztály betegellátásánál.

 

Illetmény és juttatások:

KJT. alapján

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, infektológia szakvizsga
 • Büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Kamarai tagsági igazolás
 • Működési nyilvántartásról érvényes igazolás
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Dr. Turbucz Piroska orvosigazgatónak kérjük címezni. (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT/2787-2/2019)

Elektronikus úton: Dr. Turbucz Piroska orvosigazgató részére az orvosigazgatosag@florhosp.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 Közigállás Állásportálon való közzététel időpontja: 2019. június 21.

 

Konyhai kisegítő

Budapest - Szent Rókus Kórház és Intézményei

Élelmezési osztály

Szent Rókus Kórház és Intézményei

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent Rókus Kórház és Intézményei 
Élelmezési Osztály


Konyhai kisegítő (2 fő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 , Gyulai Pál utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Konyhai kisegítői feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak alapján.Hidegkonyhai kisétkeztetés, csomagolás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz, nyilatkozat arról,hogy a pályázatban részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lieber Veronika élelmezési osztályvezető nyújt, a 06-1/235-6525 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Lieber Veronika élelmezési osztályvezető részére a lieber.veronika@rokus.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.rokus.hu - 2019. június 19.

•         www.aeek.hu - 2019. június 19.

•         www.kozigallas.gov.hu - 2019. június 19.

 

Pszichiáter szakorvos, osztályvezető-helyettesi feladatok ellátásával

Budapest - Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

Pszichiátriai osztály

 

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
Pszichiátria B Osztály

Pszichiáter szakorvos, osztályvezető-helyettesi feladatok ellátásával

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1135 Budapest, Lehel utca 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pszichiáter szakorvosi feladatok ellátása, az osztályvezető főorvos helyettesítése (nem Kjt. kinevezett vezető)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, pszichiátriai szakorvos,

•         Legalább öt (5) éves szakmai gyakorlat

•         Egészségügyi alkalmasság

•         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Pszichiátriai rehabilitációs szakvizsga

•         Klinikai farmakológiai szakvizsga

•         Középfokú angolnyelv-vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata

•         Működési engedély másolata

•         Orvosi kamarai tagság igazolása

•         Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában közölt személyes adatainak a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Lazáry Judit PhD. osztályvezető főorvos nyújt, a 451-2658 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-1044 , valamint a munkakör megnevezését: Pszichiáter szakorvos, osztályvezető-helyettesi feladatok ellátásával.

vagy

•         Elektronikus úton Golarits Orsolya humánpolitikai ügyintéző részére a golaritso@nyiro-opai.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         ÁEEK honlapja - 2019. június 20.

•         Kórház honlapja - 2019. június 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Recepciós

Budapest - Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

 

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

Recepciós

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1135 Budapest, Lehel utca 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkakörébe tartozó feladatok ellátása pszichiátriai osztályon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

•         Egészségügyi alkalmasság

•         Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata

•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában közölt személyes adatainak a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

•         Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sallai Miklós Kálmánné ápolási igazgató nyújt, a 451-2602 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-1041 , valamint a munkakör megnevezését: Recepciós.

vagy

•         Elektronikus úton Golarits Orsolya humánpolitikai ügyintéző részére a golaritso@nyiro-opai.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         ÁEEK honlapja - 2019. június 20.

•         Kórház honlapja - 2019. június 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

intranet