Karbantartó

Hévíz - Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

Üzemeltetési Osztály

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Karbantartó munkakörbe tartozó feladatok ellátása az intézmény területén, többműszakos munkarendben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, villanyszerelő / erősáramú elektrotechnikus,

•         Büntetlen előélet (érvényes erkölcsi bizonyítvány).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felelősségteljes, önálló munkavégzés; gyakorlatias, problémamegoldó szemlélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott önéletrajz; végzettséget igazoló dokumentumok másolatai; nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bocskai Balázs nyújt, a +36 30 93 57172 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Bocskai Balázs részére a balazs.bocskai@spaheviz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.spaheviz.hu

•         Szuperinfo

 

 A KÖZIGÁLLÁS publikálási dátuma: 2019. április 15.

 

Kardiológiai rehabilitációs szakorvos

Karcag - Kátai Gábor Kórház

Kardiológiai Rehabilitációs osztály

Kátai Gábor Kórház

pályázatot hirdet

 

Kardiológiai rehabilitációs szakorvos

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a Kjt. 21/A §-a szerinti próbaidővel.

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Kardiológiai rehabilitációs szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Orvostudományi Egyetemi végzettség.

Szakirányú szakorvosi szakvizsga.

Egészségügyben töltött szakmai tapasztalat.

Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata.

Részletes szakmai önéletrajz,

Működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata.

MOK tagságot igazoló dokumentum.

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére.

Nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. június 03.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen Intézményünknek az alábbi címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését az alábbiak szerint: „Kardiológiai rehabilitációs szakorvos”,

illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail címre.  

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 13.

 

Karcag, 2019. április 05.

                                                                                                     Nagyné László Erzsébet

                                                                                                           mb. főigazgató

Kardiológus szakorvos

Karcag - Kátai Gábor Kórház

Kardiológiai osztály

Kátai Gábor Kórház

pályázatot hirdet

 

Kardiológus szakorvos

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a Kjt. 21/A §-a szerinti próbaidővel.

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Kardiológus szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Orvostudományi Egyetemi végzettség.

Szakirányú szakorvosi szakvizsga.

Egészségügyben töltött szakmai tapasztalat.

Büntetlen előélet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata.

Részletes szakmai önéletrajz,

Működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata.

MOK tagságot igazoló dokumentum.

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére.

Nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. június 03.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen Intézményünknek az alábbi címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését az alábbiak szerint: „Kardiológus szakorvos”,

illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail címre.  

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

 

Karcag, 2019. április 05.

                                                                                                     Nagyné László Erzsébet

                                                                                                            mb. főigazgató

Osztályvezető főorvos

Karcag - Kátai Gábor Kórház

Kardiológiai Rehabilitációs osztály

Kátai Gábor Kórház

pályázatot hirdet

 

Kardiológiai rehabilitációs osztály

osztályvezető főorvos

beosztás betöltésére
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

 

Foglalkoztatás jellege:

Közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az Intézményben szakorvosi feladatok végzése. Kardiológiai rehabilitációs osztály osztályvezető főorvos feladatainak ellátása, egészségügyi-, szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása.

Illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

Orvostudományi Egyetemi végzettség.

Szakirányú szakorvosi szakvizsga.

Kórházi szakorvosi gyakorlat.

Legalább 1-3 éves vezetői gyakorlat.

Büntetlen előélet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata.

Részletes szakmai önéletrajz, vezetői program.

Működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata. MOK tagságot igazoló dokumentum. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére.

Nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. július 15.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen Intézményünknek az alábbi címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését az alábbiak szerint: „ Kardiológiai rehabilitációs osztály, osztályvezető főorvos”

illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail címre. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 14.

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

Karcag, 2019. április 05.                                     

                                                                                                      Nagyné László Erzsébet

                                                                                                                 mb. főigazgató

Gyógyszerész

Karcag - Kátai Gábor Kórház

Intézeti Gyógyszertár

Kátai Gábor Kórház

pályázatot hirdet

 

Gyógyszerész

munkakör betöltésére
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a Kjt. 21/A §-a szerinti próbaidővel.

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az Intézeti gyógyszertárban gyógyszerészi feladatok ellátása, magisztrális készítmények előállításában történő munkavégzés, valamint lakossági gyógyszerellátásban való részvétel.

Illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

Egyetem: gyógyszerész végzettség.

Irodai informatikai alkalmazások felhasználói szintű ismerete.

Büntetlen előélet.

Pályázó nem áll a gyógyszerész tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

 

 

A pályázati elbírálásánál előnyt jelent:

Szakgyógyszerész képesítés, releváns szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Végzettséget igazoló okiratok másolata.

Részletes szakmai önéletrajz.

Működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata.

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

Nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a kiírónak meg kell-e semmisítenie, vagy a pályázó részére vissza kell juttatnia.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. június 03.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május15.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen Intézményünknek az alábbi címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését az alábbiak szerint: „Gyógyszerész”

illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére, a foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail címre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

Karcag, 2019. április 05.                       

                                                                                                     Nagyné László Erzsébet

                                                                                                               mb. főigazgató

Fül-orr-gégész szakorvos

Karcag - Kátai Gábor Kórház

Fül-Orr-Gégészeti osztály

Kátai Gábor Kórház

pályázatot hirdet

 

Fül-orr-gégész szakorvos

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a Kjt. 21/A §-a szerinti próbaidővel.

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház  5300 Karcag, Zöldfa utca 48.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Fül-orr-gégész szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Orvostudományi Egyetemi végzettség.

Szakirányú szakorvosi szakvizsga.

Egészségügyben töltött szakmai tapasztalat.

Büntetlen előélet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata.

Részletes szakmai önéletrajz,

Működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata.

MOK tagságot igazoló dokumentum.

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére.

Nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. június 03.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen Intézményünknek az alábbi címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését az alábbiak szerint: „Fül-orr-gégész szakorvos”illetve elektronikusan:

 Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail címre.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

 

Karcag, 2019. április 05.

 

                                                                                                     Nagyné László Erzsébet

                                                                                                            mb. főigazgató

EFI-LEK munkatárs

Karcag - Kátai Gábor Kórház

Egészségfejlesztési Iroda

Kátai Gábor Kórház

pályázatot hirdet

 

Egészségfejlesztési Iroda Lelki Egészségközpont (EFI-LEK) munkatárs

munkakör betöltésére
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

Határozott idejű 2020.03.31–ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

EFOP-1.8.19-17-2017-00008 Egészségfejlesztési Iroda létrehozása és átfogó egészségfejlesztési programsorozat megvalósítása a Karcagi járásban projekt keretében (EFI-LEK) munkatársi feladatok ellátása. Az Egészségfejlesztési Iroda működtetéséről és finanszírozásáról szóló szerződésekben meghatározottak szerint.

Illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

Egyetem, Elsősorban mentálhigiénikus vagy klinikai szakpszichológus, egészségpszichológus, egészségfejlesztő szakpszichológus, pszichológus, addiktológiai konzultáns, szociális munkás végzettség.

Cselekvőképesség.

Büntetlen előélet.

MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Végzettséget igazoló okiratok másolata.

Részletes szakmai önéletrajz.

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

Nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a kiírónak meg kell-e semmisítenie, vagy a pályázó részére vissza kell-e juttatnia.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. június 03.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen Intézményünknek az alábbi címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését az alábbiak szerint: „Egészségfejlesztési Iroda Lelki Egészségközpont (EFI-LEK) munkatárs

illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére, a foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail címre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

Karcag, 2019. április 05.                       

 

                                                                                                     Nagyné László Erzsébet

                                                                                                              mb. főigazgató

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos

Karcag - Kátai Gábor Kórház

Csecsemő és gyermekgyógyászati osztály

 

Kátai Gábor Kórház

pályázatot hirdet

 

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a Kjt. 21/A §-a szerinti próbaidővel.

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók

 

Pályázati feltételek:

Orvostudományi Egyetemi végzettség.

Szakirányú szakorvosi szakvizsga.

Egészségügyben töltött szakmai tapasztalat.

Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata.

Részletes szakmai önéletrajz,

Működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata.

MOK tagságot igazoló dokumentum.

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére.

Nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. június 03.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen Intézményünknek az alábbi címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését az alábbiak szerint: „Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos”,

illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail címre.  

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

 

Karcag, 2019. április 05.

                                                                                                     Nagyné László Erzsébet

                                                                                                           mb. főigazgató

Osztályvezető főorvos

Karcag - Kátai Gábor Kórház

Belgyógyászati osztály

Kátai Gábor Kórház

pályázatot hirdet

 

Belgyógyászati Osztály

osztályvezető főorvos

beosztás betöltésére
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

 

Foglalkoztatás jellege:

Közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az Intézményben szakorvosi feladatok végzése. Belgyógyászati osztály osztályvezető főorvos feladatainak ellátása, egészségügyi-, szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása.

Illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

Orvostudományi Egyetemi végzettség.

Szakirányú szakorvosi szakvizsga.

Kórházi szakorvosi gyakorlat.

Legalább 1-3 éves vezetői gyakorlat.

Büntetlen előélet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata.

Részletes szakmai önéletrajz, vezetői program.

Működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata.

MOK tagságot igazoló dokumentum.

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére.

Nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. július 15.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen Intézményünknek az alábbi címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését az alábbiak szerint: „Belgyógyászati osztály, osztályvezető főorvos”

illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail címre. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 14.

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

Karcag, 2019. április 05.                                     

                                                                                                     Nagyné László Erzsébet

                                                                                                             mb. főigazgató

Belgyógyász szakorvos

Karcag - Kátai Gábor Kórház

Belgyógyászati osztály

Kátai Gábor Kórház

pályázatot hirdet

 

Belgyógyász szakorvos

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a Kjt. 21/A §-a szerinti próbaidővel.

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház  5300 Karcag, Zöldfa utca 48.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Belgyógyász szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Orvostudományi Egyetemi végzettség.

Szakirányú szakorvosi szakvizsga.

Egészségügyben töltött szakmai tapasztalat.

Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata.

Részletes szakmai önéletrajz,

Működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata.

MOK tagságot igazoló dokumentum.

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére.

Nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. június 03.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen Intézményünknek az alábbi címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését az alábbiak szerint: „Belgyógyász szakorvos”,

illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail címre.  

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

 

Karcag, 2019. április 05.

                                                                                                     Nagyné László Erzsébet

                                                                                                           mb. főigazgató

intranet