Bőrgyógyász szakorvos

Gyula - Békés Megyei Központi Kórház

Bőr- és Nemibeteggondozó

Békés Megyei Központi Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Központi Kórház
Bőr- és Nemibeteggondozó

bőrgyógyász szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő                                                                                                                 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Semmelweis utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részt vesz a kialakított belső munkamegosztás szerint a gondozóban folyó gyógyító - gondozó munkában. - Ellátja a gondozóban megjelent betegek primer, szekunder és tercier prevenciójával kapcsolatos orvosi feladatokat. A gyógyító munkához kötődő asszisztensi feladatokra utasítást ad, s annak megvalósítását ellenőrzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, bőrgyógyászat szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok, működési engedély másolata,pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Központi Kórház címére történő megküldésével (5700 Gyula, Semmelweis utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1724-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: bőrgyógyász szakorvos .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kszk.gov.hu - 2019. november 9.

•         www.bmkk.eu - 2019. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmkk.eu honlapon szerezhet.

Tüdőgyógyász szakorvos

Gyula - Békés Megyei Központi Kórház

Tüdőgyógyászati osztály

Békés Megyei Központi Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Központi Kórház
Tüdőgyógyászati osztály

tüdőgyógyász szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5701 Gyula, Sitka 1. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részt vesz a kialakított belső munkamegosztás szerint az osztályon folyó gyógyító munkában. Ellátja a kijelölt betegek gyógyításával kapcsolatos orvosi feladatokat. A gyógyító munkához kötődő ápolási feladatokra utasítást ad, s annak megvalósítását ellenőrzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, tüdőgyógyászat szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok, működési engedély másolata,pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Központi Kórház címére történő megküldésével (5700 Gyula, Semmelweis utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1726-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tüdőgyógyász szakorvos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kszk.gov.hu - 2019. november 9.

•         www.bmkk.eu - 2019. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmkk.eu honlapon szerezhet.

 

Tüdőgyógyász szakorvos

Békéscsaba - Békés Megyei Központi Kórház

Tüdőgyógyászati Szakrendelés

Békés Megyei Központi Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Központi Kórház
Tüdőgyógyászati szakrendelés

tüdőgyógyász szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Részt vesz a kialakított belső munkamegosztás szerint a gondozóban folyó gyógyító munkában. A gyógyító munkához kötődő asszisztensi feladatokra utasítást ad, s annak megvalósítását ellenőrzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, tüdőgyógyászat szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok, működési engedély másolata,pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Központi Kórház címére történő megküldésével (5700 Gyula, Semmelweis utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1727-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tüdőgyógyász szakorvos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kszk.gov.hu - 2019. november 9.

•         www.bmkk.eu - 2019. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmkk.eu honlapon szerezhet.

 

Betegszállító

Budapest - Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Sürgősségi Betegellátó Osztály

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Sürgősségi Betegellátó Osztálya

pályázatot hirdet

betegszállító

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 

1115  Budapest,Tétényi út 12-16.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Az intézményen belül a betegek vizsgálatokra, osztályokra való eljuttatása. A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás szabályozza.

 

Illetmény és juttatások:

 

A Kjt. előírásai alapján, megegyezés szerint.

 

Pályázati feltételek:

- 8 általános

- egészségi alkalmasság,

- büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes önéletrajz,

- végzettséget igazoló okirat másolata.

- hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban résztvevők a pályázati anyag tartalmát                                     megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Az állás elbírálás után azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

A Jelentkezési anyagokat Németh Miklósné ápolási igazgató részére, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére, postai úton kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. december 20.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Közigállás, 2019. november 11.

 

Rehabilitációs szakorvos

Pásztó - Margit Kórház Pásztó

Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály

Margit Kórház Pásztó

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet I. Mozgásszervi rehabilitációs osztály

Rehabilitációs szakorvos munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mozgásszervi rehabilitációs osztályon szakorvosi feladatok ellátása, szakmai kompetenciájának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) KSZ rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, rehabilitációs szakorvosi képesítés (orvosi rehabilitáció, mozgásszervi rehabilitáció, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás) vagy, ráépített rehabilitációs szakképesítés megszerzése előtt álló szakorvos.
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
 • Igazolás kamarai tagságról, működési nyilvántartási érvényességéről.
 • Bérezés megegyezés alapján.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Belgyógyász, reumatológiai, ortopédiai szakképesítés.
 • Lymphoedema kezelésében való jártasság.
 • Mozgáselemző tudományos munkában való részvételre nyitottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél,
 • Orvosi diploma, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás a benyújtott kérelemről.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Boczek Tibor, főigazgató nyújt, a 06-70-521-17-72 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Margit Kórház Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HU/120-38/2019., valamint a munkakör megnevezését: Rehabilitációs szakorvos.
 • Elektronikus úton Margit Kórház Pásztó részére a munkaugy@pkorhaz.hu címre, kérjük a tárgyban a munkakör megnevezését feltüntetni a mellékletek csatolásával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Pásztó Városi Televízió
 • Margit Kórház Pásztó honlapja: www.pkorhaz.hu
 • Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja: www.aeek.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019.11.08.

Orvosi igazgatói vezetői megbízással - szakorvos

Pásztó - Margit Kórház Pásztó

Margit Kórház Pásztó

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet  

Orvos igazgató vezetői megbízással szakorvos (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, maximum 5 évig.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyógyintézetben nyújtott szakorvosi tevékenység, valamint annak felügyelete és a tevékenységek összehangolása a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet által szabályozottan, ennek keretében különösen:

 • az egészségügyi dokumentáció vezetése szabályszerűségének biztosítása és felügyelete;
 • az ügyeleti tevékenység biztosítása és felügyelete;
 • a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése;
 • a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés;
 • a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás;
 • az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése;
 • a házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése;
 • a gyógyintézet higiénés rendjének biztosítása és felügyelete;
 • a gyógyintézetben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos minőség-ellenőrzése,
 • a gyógyintézetben orvosi, gyógyszerészi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete;
 • a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott további orvos-szakmai tevékenységek felügyelete.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) KSZ rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Orvosi egyetem és szakorvosi képesítés, legalább öt év gyakorló orvosi tevékenységgel.
 • Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés.
 • Legalább három éves vezetői gyakorlat.
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Rehabilitáció, belgyógyász, reumatológiai szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Az orvos igazgatói feladatok ellátására vonatkozó szakmai elképzelések, vezetői és szakmai program.
 • Végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, illetve nyelvtudást igazoló okiratok másolata.
 • Szakmai, illetve vezetői gyakorlatot igazoló okmányok.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Igazolás: kamarai tagságról, működési nyilvántartás érvényességéről.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. január 1. naptól tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Boczek Tibor, főigazgató nyújt, a 06-70-521-17-72 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Margit Kórház Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HU/120-41/2019., valamint a munkakör megnevezését: Orvosi igazgatói vezetői megbízással - szakorvos.
 • Elektronikus úton Margit Kórház Pásztó részére a munkaugy@pkorhaz.hu címre, kérjük a tárgyban a munkakör megnevezését feltüntetni a mellékletek csatolásával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Egészségügyi Közlöny
 • Margit Kórház Pásztó honlapja: www.pkorhaz.hu
 • Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja: www.aeek.hu

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 11.

Gyógytornász

Pásztó - Margit Kórház Pásztó

Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály

Margit Kórház Pásztó

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet  Mozgásszervi rehabilitációs osztály

Gyógytornász

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyógytornász feladatok teljes körű ellátása, önállóan, szakorvos utasítása alapján. Dokumentáció vezetése az orvos informatikai rendszerben.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) KSZ rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, gyógytornász, gyógytornász-fizioterapeuta
 • Felhasználói szintű számítógépes programok alkalmazása.
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
 • Érvényes működési nyilvántartási kártya, MESZK kártya.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz, iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás a benyújtott kérelemről.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
 • Igazolás: kamarai tagságról, működési nyilvántartás érvényességéről.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Boczek Tibor, főigazgató nyújt, a 06-70-521-17-72 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Margit Kórház Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HU/120-39/2019., valamint a munkakör megnevezését: Gyógytornász.
 • Elektronikus úton Margit Kórház Pásztó részére a munkaugy@pkorhaz.hu címre, kérjük a tárgyban a munkakör megnevezését feltüntetni a mellékletek csatolásával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Pásztó Városi Televízió
 • Margit Kórház Pásztó honlapja: www.pkorhaz.hu
 • Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja: www.aeek.hu

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019.11.08.

Szakorvos

Pásztó - Margit Kórház Pásztó

Sürgősségi ambulancia

Margit Kórház Pásztó

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Sürgősségi ambulancia

szakorvos, ügyeleti munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 24 óra

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakorvosi ügyeleti feladatok ellátása Sürgősségi ambulancián.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) KSZ rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, belgyógyászat vagy társszakmái.
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
 • Igazolás kamarai tagságról, működési nyilvántartási érvényességéről.
 • Bérezés megegyezés alapján.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz, orvosi diploma, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás a benyújtott kérelemről.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Boczek Tibor, főigazgató nyújt, a 06-70-521-17-72 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Margit Kórház Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HU/120-40/2019., valamint a munkakör megnevezését: szakorvos, ügyeleti munkakör
 • Elektronikus úton Margit Kórház Pásztó részére a munkaugy@pkorhaz.hu címre, kérjük a tárgyban a munkakör megnevezését feltüntetni a mellékletek csatolásával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Margit Kórház Pásztó honlapja: www.pkorhaz.hu
 • Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja: www.aeek.hu
 • Pásztó Városi Televízió

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019.11.08.

Betegmegfigyelő-betegkísérő

Budapest - Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Aneszteziológia osztály

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Aneszteziológia

betegmegfigyelő-betegkísérő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1106. , Maglódi út 89-91.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás , szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Emelt szintű szakképesítés, OKJ 54/55 ápoló vagy diplomás ápoló,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         személyes adatokat is tartalmazó, fényképes önéletrajz

•         képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolata

•         működési engedély

•         kamarai tagság igazolása

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány ( alkalmazás esetén )

•         beleegyező nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ápolási Igazgatóság nyújt, a 06-1-432-7513 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1106. Budapest, Maglódi út 89-91. B.épület Ápolási Igazgatóság ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5462/2019 , valamint a munkakör megnevezését: betegmegfigyelő-betegkísérő.

vagy

•         Elektronikus úton Kalecz Zsuzsanna ápolási igazgató részére a apig@bajcsy.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Kalecz Zsuzsanna ápolási igazgató, Budapest, 1104. Budapest, Maglódi út 89-91. B.épület Ápolási Igazgatóság .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők meghallgatása és az elbírálás a betegellátás érdekeire való tekintettel folyamatosan történik, a munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.aeek.hu

•         www.bajcsy.hu

•         MESZK-honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019.11.11.

Konyhai segédmunkás

Kistarcsa - Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Élelmezési osztály

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
pályázatot hirdet
 

Élelmezési Osztályára

Konyhai segédmunkás
 

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő vagy részmunkaidő (heti 20 vagy 30 óra)

A munkavégzés helye:

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Az Élelmezési Osztályon történő munkafolyamatokban történő közreműködés, konyhai kisegítői feladatok ellátása, általánostól eltérő munkaidő beosztásban.

 

Illetmény és juttatások:

KJT. alapján

 

Pályázati feltételek:

 • Általános iskola 8. osztályos végzettség
 • Büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 09.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Tamics Gyuláné gazdasági igazgatónak kérjük címezni. (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: ALT/2171-8/2019)

Elektronikus úton: Tamics Gyuláné gazdasági igazgató részére a palyazat@florhosp.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 08.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 Közigállás Állásportálon való közzététel időpontja: 2019. november 10.

intranet