Osztályvezető

Gyula - Békés Megyei Központi Kórház

Bőr- és Nemibeteggondozó

Békés Megyei Központi Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Központi Kórház
Bőr- és nemibeteggondozó

osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Semmelweis utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szervezeti egység vezetése, a magas színvonalú szakmai működés biztosítása. Az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás. A jogi és a szakmai szabályoknak megfelelő működésről való gondoskodás. A minőségfejlesztési rendszer működésének biztosítása a szervezeti egységben. Az egység munkatársai szakmai felkészültségének folyamatos ellenőrzése, a teljesítmények értékelése. Az etikai- és munkafegyelem betartásáról való gondoskodás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, általános orvosi egyetem, bőrgyógyászat szakvizsga,

•         szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         egyetemi gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; vezetői koncepció; érvényes működési nyilvántartás másolata; publikációs jegyzékek; kamarai tagság igazolása; nyilatkozat, hogy a pályázatot az illetékes bizottság megismerhesse;

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Központi Kórház címére történő megküldésével (5700 Gyula, Semmelweis utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1075-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos - szakorvos munkakör.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kszk.gov.hu - 2019. június 25.

•         www.bmkk.eu - 2019. június 25.

 

Osztályvezető

Gyula - Békés Megyei Központi Kórház

Szemészeti osztály

Békés Megyei Központi Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Központi Kórház
Szemészeti osztály

osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Semmelweis utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A fekvőbeteg osztály vezetése, a magas színvonalú szakmai működés biztosítása. Az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás. A betegellátást végző orvosok tevékenységének irányítása. A jogi és a szakmai szabályoknak megfelelő működésről való gondoskodás. A minőségfejlesztési rendszer működésének biztosítása a szervezeti egységben. A szervezeti egység munkatársai szakmai felkészültségének folyamatos ellenőrzése, a teljesítmények értékelése. Az etikai- és munkafegyelem betartásáról való gondoskodás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, általános orvosi egyetem, szemészet szakvizsga,

•         szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         egyetemi gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; vezetői koncepció; érvényes működési nyilvántartás másolata; publikációs jegyzékek; kamarai tagság igazolása; nyilatkozat, hogy a pályázatot az illetékes bizottság megismerhesse;

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Központi Kórház címére történő megküldésével (5700 Gyula, Semmelweis utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1076-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos - szakorvos munkakör.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kszk.gov.hu - 2019. június 25.

•         www.bmkk.eu - 2019. június 25.

Szakorvos

Kisvárda - Felső-Szabolcsi Kórház

Sebészeti osztály

Felső-Szabolcsi Kórház

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Felső-Szabolcsi Kórház

Sebészeti osztály, urológiai szakrendelés

szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 25 órás

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Árpád út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Kiemelt bérezés.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, általános orvos végzettség, urológia szakvizsga
 • Szakirányú területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Adrienn nyújt, a +36 45 502 120-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Árpád út 26.).  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2019, valamint a munkakör megnevezését: szakorvos

vagy

 • Elektronikus úton Csik Bernadett részére a hr@kisvardakorhaz.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a Felső-Szabolcsi Kórház fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

 

A közigálláson való publikálás dátuma: 2019. június 25.

 

Munkaügyi előadó

Budapest - Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Humánpolitikai osztály

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Humánpolitikai Osztályra

pályázatot hirdet

munkaügyi előadó

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1115 Tétényi út 12-16.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátása. Megbízási szerződések készítése. Kötelező és soron kívüli átsorolások, munkáltatói igazolások elkészítése, éves szabadságok megállapítása. Az intézményben foglalkoztatottak személyi anyagának naprakész nyilvántartása. Adatszolgáltatás.

 

Illetmény és juttatások:

A Kjt. előírásai alapján, megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • középfokú iskolai végzettség,
 • legalább középfokú személyügyi ügyintéző/munkaügyi előadó szakképesítés,
 • felhasználói szintű számítástechnikai (MS Office) ismeretek,
 • legalább 3 év munkaügyi előadó munkakörben szerzett tapasztalat,
 • precizitás, megbízhatóság, önálló munkavégzés.

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:          

 • fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is),
 • motivációs levél,
 • képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi (közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdésének megfelelő) erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltakat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. július 25.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Jelentkezési anyagokat a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére (1115 Budapest, Tétényi út 12-16.), Dr. Bedros J. Róbert c. egyetemi tanár, főigazgató részére kell postai úton benyújtani a Közigállás internetes portálon történő megjelenéstől számított 30 napon belül. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 304/2019/HPO, valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi előadó.

 A pályázat elbírálásának határideje:

2019. július 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

KÖZIGÁLLÁS, 2019. június 25.

 

Személyi asszisztens

Budapest - Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Titkárság

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Központi Titkárságra

pályázatot hirdet

személyi asszisztens

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1115 Tétényi út 12-16.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A főigazgató közvetlen munkáját segítő írásbeli dokumentumok előállítása, szerkesztése, sokszorosítása; határidők egyeztetése, ellenőrzése, nyilvántartása a vezető tevékenységéhez kapcsolódóan; a vezetői megbeszélések, találkozások egyeztetése, ütemezése, a kapcsolatok koordinálása; a főigazgató személyközi kommunikációjához kapcsolódó reprezentációs feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

A Kjt. előírásai alapján, megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú szakképesítés,
 • számítógép kezelő-felhasználói ismeretek,
 • pontosság, megbízhatóság, terhelhetőség, konfliktuskezelési készség.

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:          

 • fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is),
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltakat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. július 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

Jelentkezési anyagokat a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére (1115 Budapest, Tétényi út 12-16.), Dr. Bedros J. Róbert c. egyetemi tanár, főigazgató részére kell postai úton benyújtani a Közigállás internetes portálon történő megjelenéstől számított 30 napon belül. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 240/2019/HPO, valamint a munkakör megnevezését: személyi asszisztens.

 A pályázat elbírálásának határideje:

2019. július 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

KÖZIGÁLLÁS, 2019. június 25.

 

Diplomás ápoló, OKJ ápoló, felnőtt szakápoló

Budapest - Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Klinikai Onkológiai Osztály

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Klinikai Onkológiai Osztály

pályázatot hirdet

diplomás ápoló, OKJ ápoló, felnőtt szakápoló

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 

1115  Budapest,Tétényi út 12-16.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Ápolási feladatok ellátása az ápolási egységvezető utasítása alapján.

 

Illetmény és juttatások:

 

A Kjt. előírásai alapján, megegyezés szerint.

 

Pályázati feltételek:

- diplomás ápoló, felnőtt szakápoló, OKJ ápoló végzettség,

- egészségügyi alkalmasság.

- büntetlen előélet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes önéletrajz (kézzel írott formában is),

- végzettség másolata.

- hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban résztvevők a pályázati anyag tartalmát                                 megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Az állás elbírálás után azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019.július 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

A Jelentkezési anyagokat Németh Miklósné ápolási igazgató részére, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére, postai úton kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje:

2019.augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Közigállás,2019.június 25.

 

Szakorvos, vagy szakorvosjelölt

Budapest - Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Nephrológia

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
Nefrológiai Profil

pályázatot hirdet

szakorvos, vagy szakorvosjelölt

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 

1115  Budapest,Tétényi út 12-16.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

A Nefrológia Profilon a szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

 

A Kjt. előírásai alapján, megegyezés szerint.

 

Pályázati feltételek:

            - orvosi egyetem,

            - belgyógyász szakvizsga,

            - egészségi alkalmasság,

            - büntetlen előélet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 - fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is),

 - orvosi diploma, szakvizsga másolata.

 - hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban résztvevők a pályázati anyag tartalmát                                 megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Az állás elbírálás után azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019.július 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Jelentkezési anyagokat Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére Dr. Bedros J. Róbert főigazgató részére postai úton kell benyújtani

A pályázat elbírálásának határideje:

2019.augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Közigállás,2019.Június 25.

Műszergazdálkodó- műszaki csoportvezető

Makó - Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Üzemeltetési Osztály

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Üzemeltetési osztály

munkahelyre

 

műszergazdálkodó- műszaki csoportvezető

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

6900 Makó, Kórház utca 2. Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ telephelye

 

 

A munkakör betöltője által ellátandó főbb feladatkörök:

 

Műszergazdálkodás, eszköznyilvántartás, eszközigénylések teljes körű ügyintézése. Orvosi műszerek üzemeltetésének, karbantartásának szervezése, nyilvántartások vezetése, optimális műszerstruktúra kialakítására javaslattétel az üzemeltetési osztályvezető felé. Szállítókkal, szervizszolgáltatókkal való folyamatos kapcsolattartás. Selejtezés előkészítése, lebonyolítása. Számlák kezelése, adminisztrálása, ellenőrzése. Közbeszerzési eljárásokban való szakmai részvétel. Műszaki karbantartási feladatok napi irányítása

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

           

Pályázati feltételek:

 • középfokú iskolai végzettség, műszerész szakképesítés,
 • büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),
 • munkaköri egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai életutat bemutató önéletrajz,
 • szakképesítést igazoló dokumentum(ok) másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló dokumentum másolata, beleegyező nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban részvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 10.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Török István üzemeltetési osztályvezető nevére, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot _______-34-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: Védelmi felelős.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Nemzeti Közigazgatási Intézet, 2019. június 24.; www.kozigallas.gov.hu

 

 

Ápoló

Hódmezővásárhely - Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Sürgősségi osztály

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Hódmezővásárhely – Makó

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

Sürgősségi osztály munkahelyre

ápoló

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Az állás határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony keretében tölthető be.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes- és részmunkaidő is lehetséges.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ  Hódmezővásárhely-Makó, székhelye  (6800 Hódmezővásárhely , Dr. Imre József  u. 2.).

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 199. évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzéséről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középfokú iskolai végzettség, Felnőtt szakápolói / Ápoló (54) / Ápoló (55) / Ápoló  ( Bsc) / Sürgősségi szakápolói szakképesítés
 • magyar állampolgárság,
 • érvényes működési engedély
 • szakmai kamarai tagságról szóló igazolás
 • büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)
 • munkaköri egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. 09. 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 07. 22.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 07. 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Dóka Ilona ápolási igazgató nevére, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 2266-34-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: ápoló (Sürgősségi osztályra).

 

Csecsemő- és gyermekápoló (határozott időre)

Makó - Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakrendelés

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Hódmezővásárhely – Makó

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

Csecsemő- és gyermekgyógyászat 24 órás maghosszabbított járóbeteg ellátás  munkahelyre

Csecsemő- és gyermekápoló

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Az állás határozott időre (előre láthatóan 2020. december 31-ig ) szóló, közalkalmazotti jogviszony keretében tölthető be.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó, makói tagintézménye ( 6900 Makó, Kórház utca 2. ).

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 199. évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzéséről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középfokú iskolai végzettség és Gyermekápoló/ Csecsemő- és gyermekápolói (54) / Csecsemő- és gyermekápolói ( 55 ) szakképesítés,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet (alkalmazás esetén, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)
 • Érvényes működési nyilvántartás és kamarai tagság
 • munkaköri egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.07.15

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 07. 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Dóka Ilona ápolási igazgató nevére, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot MAK-2032-34-1 /2019 , valamint a munkakör megnevezését: csecsemő- és gyermekápoló.

 

intranet