Infektológus szakorvos

Kistarcsa - Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
pályázatot hirdet
 

Infektológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő vagy részmunkaidő (heti 20 óra)

A munkavégzés helye:

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Az infektológus szakorvosi munkakörbe tartozó feladatok ellátása; ezen belül elsősorban a betegágy melletti infektológusi szakellátás biztosítása és működtetése valamennyi osztály betegellátásánál.

 

Illetmény és juttatások:

KJT. alapján

-Kiemelt bérezés

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, infektológia szakvizsga
 • Büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Kamarai tagsági igazolás
 • Érvényes működési nyilvántartásról igazolás
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Dr. Turbucz Piroska orvosigazgatónak kérjük címezni. (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: ALT/2787-7/2019)

Elektronikus úton: Dr. Turbucz Piroska orvosigazgató részére a palyazat@florhosp.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 13.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 Közigállás Állásportálon való közzététel időpontja: 2019. november 15.

Szakorvos

Kistarcsa - Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

IV. Belgyógyászat - Gasztroenterológiai Osztálya

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
pályázatot hirdet
 

IV. Belgyógyászat- Gasztroenterológiai Osztályára

szakorvos

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

A IV. Belgyógyászati - Gasztroenterológiai Osztályon a betegek gyógyításában történő részvétel.

 

Illetmény és juttatások:

KJT. alapján

-Kiemelt bérezés +kiemelt ügyeleti bérezés

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, belgyógyászat vagy gasztroenterológiai szakvizsga
 • Büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Kamarai tagsági igazolás
 • Érvényes működési nyilvántartásról igazolás
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Dr. Turbucz Piroska orvosigazgatónak kérjük címezni. (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: ALT/696-10/2019)

Elektronikus úton: Dr. Turbucz Piroska orvosigazgató részére a palyazat@florhosp.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 13.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 Közigállás Állásportálon való közzététel időpontja: 2019. november 15.

Szakorvos

Kistarcsa - Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Ügyelet

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
pályázatot hirdet
 

készenléti jellegű munkakörbe, ügyeleti feladatok ellátására,

szakorvos

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Belgyógyászati osztályokon a betegek gyógyításában történő részvétel.

 

Illetmény és juttatások:

KJT. alapján

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, belgyógyászat szakvizsga
 • Büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Kamarai tagsági igazolás
 • Érvényes működési nyilvántartásról igazolás
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Dr. Turbucz Piroska orvosigazgatónak kérjük címezni. (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: ALT/698-10/2019)

Elektronikus úton: Dr. Turbucz Piroska orvosigazgató részére a palyazat@florhosp.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 13.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 Közigállás Állásportálon való közzététel időpontja: 2019. november 15.

Szakorvos

Kistarcsa - Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Reumatológiai és Fizioterápiás Osztály

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
pályázatot hirdet
 

Reumatológiai és Fizioterápiás Osztályára

szakorvos

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

A Reumatológiai és Fizioterápiás Osztályon a betegek gyógyításában történő részvétel.

 

Illetmény és juttatások:

KJT. alapján

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, reumatológia szakvizsga
 • Büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Kamarai tagsági igazolás
 • Érvényes működési nyilvántartásról igazolás
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Dr. Turbucz Piroska orvosigazgatónak kérjük címezni. (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT/692-10/2019)

Elektronikus úton: Dr. Turbucz Piroska orvosigazgató részére a palyazat@florhosp.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 13.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 Közigállás Állásportálon való közzététel időpontja: 2019. november 15.

Diabetológus szakorvos

Budapest - Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

Diabetológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1135 Budapest, Lehel utca 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakorvosi munkakörbe tartozó feladatok ellátása járóbeteg ambulancián. Szakorvosok jelentkezését várjuk teljes vagy részmunkaidőben is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, belgyógyász szakorvos diabetológia licenszvizsgával,

•         Diabetológia licensz vizsga

•         Belgyógyász szakvizsga

•         Egészségügyi alkalmasság

•         Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata

•         Működési engedély másolata

•         Orvosi kamarai tagság igazolása

•         Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában közölt személyes adatainak a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-1146 , valamint a munkakör megnevezését: Diabetológus szakorvos .

vagy

•         Elektronikus úton Golarits Orsolya humánpolitikai ügyintéző részére a golaritso@nyiro-opai.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         ÁEEK honlapja - 2019. november 14.

•         Kórház honlapja - 2019. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a közalkalmazotti jogviszony létesítésére csak a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével kerülhet sor.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Intézményi házipénztáros

Budapest - Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

 

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

Intézményi házipénztáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1135 Budapest, Lehel utca 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkakörébe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) felek megállapodása az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, érettségi bizonyítvány,

•         Egészségügyi alkalmasság

•         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         EcoSTAT program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata

•         Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában közölt személyes adatainak a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ungvári Mária pénzügyi és számviteli osztályvezető nyújt, a +36 30 590-6209 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-1144 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményi házipénztáros.

vagy

•         Elektronikus úton Golarits Orsolya humánpolitikai ügyintéző részére a golaritso@nyiro-opai.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         ÁEEK honlapja - 2019. november 14.

•         Kórház honlapja - 2019. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a közalkalmazotti jogviszony létesítésére csak a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével kerülhet sor.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Prevenciós asszisztens

Makó - Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Egészségfejlesztési Iroda

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Hódmezővásárhely - Makó

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Makói Egészségfejlesztési Irodába

 

prevenciós asszisztens

 

munkakör betöltésére

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű, 2019. december 09-től 2020. december 31. napjáig

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (40 órás)

 

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900. Makó, Kórház u. 2.

 

A munkakörbe tartozó legfontosabb feladatok:

Életmód tanácsadás, egészségszűrésekkel kapcsolatos szakmai feladatok ellátása, adminisztrációs tevékenység és szűrés és egészségfejlesztési programok szervezése.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező, védőnő, ápoló
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),
 • Munkaköri egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a főiskolai vagy egyetemi egészségügyi végzettségen felül, népegészségügyi, rekreációs, egészségtan tanár vagy egészségfejlesztő szakos diploma, pszichológusi vagy mentálhigiénés diploma,
 • angol nyelvismeret; jó kommunikációs képesség,
 • ECDL bizonyítvány,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: Az elbírálást követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 28.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 05.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat postai úton, Gyurisné Pethő Zsuzsanna programigazgató részére kell elküldeni a Csongrád Megyei Egészségügyi Központ Hódmezővásárhely – Makó címére: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot MAK-4035-34-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: „prevenciós asszisztens”.

Elektronikus úton Gyurisné Pethő Zsuzsanna részére a petho.zsuzsa@evp.hu email címen keresztül.

 

Érdeklődni lehet Gyurisné Pethő Zsuzsanna programigazgatónál e-mail-ben petho.zsuzsa@evp.hu.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

                        Intézmény honlapja: www.csmekhm.hu

  EVP Egészségfejlesztési Iroda www.evp.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 13. www.kozigallas.gov.hu

Prevenciós asszisztens

Hódmezővásárhely - Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Egészségfejlesztési Iroda

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Hódmezővásárhely - Makó

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egészségfejlesztési Irodába

 

prevenciós asszisztens

 

munkakör betöltésére

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű, 2019. december 09-től 2020. december 31. napjáig

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (40 órás)

 

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800. Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.

 

A munkakörbe tartozó legfontosabb feladatok:

Életmód tanácsadás, egészségszűrésekkel kapcsolatos szakmai feladatok ellátása, adminisztrációs tevékenység és szűrés és egészségfejlesztési programok szervezése.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező, védőnő, ápoló
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),
 • Munkaköri egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a főiskolai vagy egyetemi egészségügyi végzettségen felül, népegészségügyi, rekreációs, egészségtan tanár vagy egészségfejlesztő szakos diploma, pszichológusi vagy mentálhigiénés diploma,
 • angol nyelvismeret; jó kommunikációs képesség,
 • ECDL bizonyítvány,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: Az elbírálást követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 28.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 05.

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat postai úton, Gyurisné Pethő Zsuzsanna programigazgató részére kell elküldeni a Csongrád Megyei Egészségügyi Központ Hódmezővásárhely – Makó címére: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot 4185-34-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: „prevenciós asszisztens”.

Elektronikus úton Gyurisné Pethő Zsuzsanna részére a petho.zsuzsa@evp.hu email címen keresztül.

 

Érdeklődni lehet Gyurisné Pethő Zsuzsanna programigazgatónál e-mail-ben petho.zsuzsa@evp.hu.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

                        Intézmény honlapja: www.csmekhm.hu

  EVP Egészségfejlesztési Iroda www.evp.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 13. www.kozigallas.gov.hu

Profilvezető főorvos

Budapest - Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Angiológiai Osztály

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Angiológiai Profil

pályázatot hirdet

profilvezető főorvos

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan, 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 

1115  Budapest,Tétényi út 12-16.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Az Angiológiai Profilon a profil szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

 

A Kjt. előírásai alapján, megegyezés szerint.

 

Pályázati feltételek:

 -      orvosi diploma;

-          Belgyógyászat szakvizsga;

-          Belgyógyászati Angiológia szakvizsga;

-          legalább 10 éves szakmai gyakorlat;

-          büntetlen előélet;

-          egészségügyi alkalmasság.

  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

-          Klinikai Farmakológia szakvizsga;

-          tudományos fokozat (megszerzett, vagy folyamatban lévő);

-          idegennyelv-ismeret;.

-          Angiológia oktatásban (graduális és posztgraduális) való jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

            -   fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is),

            -  orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai,

            -  szakmai, vezetői koncepció,

            -  erkölcsi bizonyítvány,

            -  határozat a működési nyilvántartásba vételről,

            -  hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik

               személlyel és a pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában

               résztvevők megismerhetik. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2020. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. december 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati anyagokat Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115. Budapest, Tétényi út 12-16) Dr. Bedros J. Róbert c. egyetemi tanár főigazgató részére kell postai úton benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. december 15.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Közigállás, 2019. november 12.

 

Radiológus szakorvos

Gyula - Békés Megyei Központi Kórház

Radiológiai osztály

Békés Megyei Központi Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Központi Kórház
Radiológiai osztály

radiológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Semmelweis u. 1. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részt vesz a kialakított belső munkamegosztás szerint az osztályon folyó munkában. - Gondoskodik a diagnosztikai egységbe beutalt fekvő- és járóbetegek egészségi állapota által indokolt vizsgálatainak elvégzéséről, javaslatot tesz a szükséges kiegészítő vizsgálatokra, egyéb konziliárusi vizsgálatokra. A diagnosztikus vizsgálatokra való közvetlen előkészítést elrendeli.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, radiológia szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok, működési engedély másolata,pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Központi Kórház címére történő megküldésével (5700 Gyula, Semmelweis utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1725-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: radiológus szakorvos .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kszk.gov.hu - 2019. november 9.

•         www.bmkk.eu - 2019. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmkk.eu honlapon szerezhet.

intranet