Személyügyi ügyintéző

Budapest - Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Humánpolitikai osztály

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Humánpolitikai Osztályra

pályázatot hirdet

személyügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1115 Tétényi út 12-16.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

 • Orvostanhallgatókkal, rezidensekkel kapcsolatos teljeskörű ügyintézés
 • Álláshirdetéssel kapcsolatos ügyintézés
 • Egyéb adminisztrációs feladatok

 

 

Illetmény és juttatások:

A Kjt. előírásai alapján, megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet,
 • középfokú iskolai végzettség,
 • legalább középfokú személyügyi ügyintéző szakképesítés,
 • felhasználói szintű számítástechnikai (MS Office) ismeretek,
 • legalább 1 év személyügyi ügyintéző munkakörben szerzett tapasztalat,
 • Precizitás, megbízhatóság, önálló munkavégzés.

Előnyt jelentő feltételek:

 • KIRA-ban szerzett tapasztalat,
 • egészségügyben szerzett tapasztalat,
 • JDolber (ORGWARE) személyügyi nyilvántartó program ismerete.

 

 

 

 •  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:          
 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,
 • 90 napnál nem régebbi (közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdésének megfelelő) erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. 10.20.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Jelentkezési anyagokat a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére (1115 Budapest, Tétényi út 12-16.), Dr. Bedros J. Róbert c. egyetemi tanár, főigazgató részére kell postai úton benyújtani a Közigállás internetes portálon történő megjelenéstől számított 30 napon belül. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 304/2019/HPO, valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi előadó.

 A pályázat elbírálásának határideje:

2019. 10.25.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

KÖZIGÁLLÁS, 2019. 09.21.

 

Orvosírnok

Budapest - Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Sürgősségi Betegellátó Osztály

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
Sürgősségi Betegellátó Osztályra

pályázatot hirdet

orvosírnok

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1115 Tétényi út 12-16.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Levelezések, nyilvántartások, dokumentumok, egészségügyi dokumentumok készítése, rendszerezése, adatok kezelése, ügyviteli feladatok ellátása. Belső, külső kapcsolattartás.

 

Illetmény és juttatások:

A Kjt. előírásai alapján, megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • büntetlen előélet, egészségi alkalmasság.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egészségügyben szerzett tapasztalat,
 • angol nyelvtudás.

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:          

 • fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is),
 • képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltakat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. 10.20.

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Jelentkezési anyagokat Németh Miklósné ápolási igazgató részére kérjük megküldeni az apig@szentimrekorhaz.hu e-mail címen keresztül vagy postai úton (1115 Budapest, Tétényi út 12-16.) a Közigállás állásportál megjelenésétől számított 30 napon belül. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 180/2019/HPO, valamint a munkakör megnevezését: orvosírnok.

 

Az állás betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány szükséges. Az állás részmunkaidőben is betölthető.

 A pályázat elbírálásának határideje:

2019. 10.25.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

KÖZIGÁLLÁS, 2019. 09.21.

Szakorvos

Salgótarján - Szent Lázár Megyei Kórház

Csecsemő és gyermekosztály

Szent Lázár Megyei Kórház

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szakorvosi munkakörbe tartozó feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások: Illetmény és lakhatás megbeszélés tárgyát képezi.

                       

Pályázati feltételek:

 • orvostudományi egyetem,
 • csecsemő- és gyermek kardiológia, vagy orvosi rehabilitáció (kardiológia és pulmonológiai területen) szakvizsga,
 • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • kamarai tagság igazolása,
 • érvényes működési engedély,
 • írásbeli nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék,
 • írásbeli nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázatot elbírálók a személyes adatait kezelhessék.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 12.31.

 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő 15 napon belül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A jelentkezők meghallgatása és az elbírálás a betegellátás érdekeire tekintettel folyamatosan történik.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takácsné Virág Ildikó humán politikai szakreferens nyújt, a 0632/522-006 -os telefonszámon.

A pályázatot 2015. december 15-től folyamatosan várjuk, benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szent Lázár Megyei Kórház címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: szakorvos.
 • Elektronikus úton Takácsné Virág Ildikó humánpolitikai szakreferens részére a szlmk.human@gmail.com e-mail címen keresztül

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:      www.kozigallas.hu – 2019.09.21

                                                                     www.szlmk.hu

                                                                     www.aeek.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szlmk.hu honlapon szerezhet.

 

 

Szakorvos

Salgótarján - Szent Lázár Megyei Kórház

Több szakterület

Szent Lázár Megyei Kórház

                       

pályázatot hirdet


szakorvos (csecsemő- és gyermekgyógyászat, sebészet, neurológia, reumatológia, ortopédia-traumatológia, urológia, belgyógyászat, aneszteziológia és intenzív terápia, patológia, orvosi rehabilitáció, szülészet-nőgyógyászat, kardiológia, radiológia, bőrgyógyászat, foglalkozás-orvostan, tüdőgyógyászat, oxyológia- és sürgősségi orvostan szakvizsgák valamelyikével)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakorvosi munkakörbe tartozó feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások: Illetmény és lakhatás megbeszélés tárgyát képezik.

                       

Pályázati feltételek:

 • orvostudományi egyetem,
 • csecsemő- és gyermekgyógyászat, sebészet, neurológia, reumatológia, ortopédia-traumatológia, urológia, belgyógyászat, aneszteziológia és intenzív terápia, patológia, orvosi rehabilitáció, szülészet-nőgyógyászat, kardiológia, radiológia, bőrgyógyászat, foglalkozás-orvostan, tüdőgyógyászat, oxyológia és sürgősségi orvostan szakvizsgák valamelyike,
 • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • kamarai tagság igazolása,
 • érvényes működési engedély,
 • írásbeli nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék,
 • írásbeli nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázatot elbírálók a személyes adatait kezelhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.12.31.

 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő 15 napon belül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A jelentkezők meghallgatása és az elbírálás a betegellátás érdekeire tekintettel folyamatosan történik.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takácsné Virág Ildikó humánpolitikai szakreferens nyújt, a 0632/522-006 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szent Lázár Megyei Kórház címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: szakorvos

 

 • Elektronikus úton Takácsné Virág Ildikó humánpolitikai szakreferens részére a szlmk.human@gmail.com e-mail címen keresztül.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:      www.kozigallas.hu – 2019.09.21

                                                                     www.szlmk.hu

                                                                     www.aeek.hu

 

Általános orvos

Salgótarján - Szent Lázár Megyei Kórház

Több osztály

Szent Lázár Megyei Kórház

                       

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

általános orvos

munkakör betöltésére.

 

A pályázatot meg-

hirdető szerv neve

Szakterület megnevezése

 

Aneszteziológia és intenzív terápia

 

Szent Lázár

Megyei Kórház

Belgyógyászat

 

Érsebészet

 

 

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

 

Salgótarján

Foglalkozás- orvostan

 

Füleki út 54-56.

Kardiológia

 

3100

Neurológia

 

 

Ortopédia-traumatológia

 

 

Orvosi rehabilitáció

 

 

Oxyológia és sürgősségi orvostan

 

 

Patológia

 

 

Radiológia

 

 

Reumatológia

 

 

Sebészet

 

 

Szülészet-nőgyógyászat

 

 

Tüdőgyógyászat

 

 

Urológia

 

Klinikai onkológia

 

Nukleáris medicina

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános orvosi munkakörbe tartozó feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások: Kiemelt illetmény és lakhatás biztosítása.

                       

Pályázati feltételek:

 • egyetem (általános orvos)
 • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • kamarai tagság igazolása,
 • érvényes működési engedély,
 • írásbeli nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék,
 • írásbeli nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázatot elbírálók a személyes adatait kezelhessék.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő 15 napon belül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A jelentkezők meghallgatása és az elbírálás a betegellátás érdekeire tekintettel folyamatosan történik.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takácsné Virág Ildikó humánpolitikai szakreferens nyújt, a 0632/522-006 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szent Lázár Megyei Kórház címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: általános orvos

 

 • Elektronikus úton Takácsné Virág Ildikó humánpolitikai szakreferens részére a szlmk.human@gmail.com e-mail címen keresztül.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:      www.kozigallas.hu – 2019.09.21.

                                                                     www.szlmk.hu

                                                                     www.aeek.hu

 

 

Laboratóriumi assziszens

Deszk - Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

Központi Laboratórium

Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

laboratóriumi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6772 Deszk, Alkotmány utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kémiai és mikrobiológiai laboratóriumban vizsgálatok elvégzése, mérési eredmények értékelése, asszisztensi feladatok ellátása, vérvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-        Emelt szintű szakképesítés, laboratóriumi asszisztens ,

-       Büntetlen előélet és cselekvőképesség

-       magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodása jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

-       18. életév betöltése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • személyi adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajz
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a bíráló bizottság megismerhesse
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Katalin ,Patakiné Solymosi Ágnes nyújt, a 06-62-571-516 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza címére történő megküldésével (6772 Deszk, Alkotmány utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/5-144/2019 , valamint a munkakör megnevezését: laboratóriumi asszisztens. 
 • Elektronikus úton Juhász Katalin, Patakiné Solymosi Ágnes részére a munkaugy@deszkikorhaz.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Juhász Katalin, Patakiné Solymosi Ágnes, Csongrád megye, 6772 Deszk, Alkotmány utca 36.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 16.

Közigálláson való megjelenés dátuma: 2019 szeptember .20


 

Boncmester

Győr - Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Pathológiai Osztály

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Patológiai Osztály


boncmester

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Patológiai Osztályon boncmesteri feladatok ellátása. A kinevezés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, boncmesteri szakképesítés,
 • Érvényes működési nyilvántartással rendelkező, büntetlen előéletű pályázók jelentkezését várjuk

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • MESZK kamarai tagság igazolása
 • Érvényes működési nyilvántartás igazolása
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csordás Adrienn ápolási igazgató nyújt, a 06/96/507-980-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével (9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/1665-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: boncmester

vagy

 • Személyesen: Humán Erőforrások Osztálya, Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján a munkáltatói jogkör gyakorló (ápolási igazgató) dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről. Az elutasított pályázati anyagok az elbírálást követő 90 napon belül a Humán Erőforrások Osztályán átvehetők. Átvétel hiányában a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Közigállás honlapján: www.kozigallas.gov.hu - 2019. szeptember 19.
 • ÁEEK honlapján: www.aeek.hu - 2019. szeptember 19.
 • MESZK honlapján: www.meszk.hu - 2019. szeptember 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.petz.gyor.hu honlapon szerezhet.

 

Szövettani asszisztens/segédasszisztens

Győr - Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Pathológiai Osztály

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Patológiai Osztály


szövettani asszisztens/segédasszisztens (4 fő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Patológiai Osztályon szövettani asszisztensi/segédasszisztensi feladatok ellátása. A kinevezés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, érettségi, gyakorló szövettani asszisztens vagy szövettani szakasszisztens vagy hisztokémiai-immunhisztokémiai szakasszisztens,
 • Érvényes működési nyilvántartással rendelkező, büntetlen előéletű pályázók jelentkezését várjuk

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • MESZK kamarai tagság igazolása
 • Érvényes működési nyilvántartás igazolása
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csordás Adrienn ápolási igazgató nyújt, a 06/96/507-980-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével (9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/1666-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: szövettani asszisztens/segédasszisztens (4 fő)

vagy

 • Személyesen: Humán Erőforrások Osztálya, Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján - a vezető asszisztens javaslatát is figyelembe véve - a munkáltatói jogkör gyakorló (ápolási igazgató) dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről. Az elutasított pályázati anyagok az elbírálást követő 90 napon belül a Humán Erőforrások Osztályán átvehetők. Átvétel hiányában a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Közigállás honlapján: www.kozigallas.gov.hu - 2019. szeptember 19.
 • ÁEEK honlapján: www.aeek.hu - 2019. szeptember 19.
 • MESZK honlapján: www.meszk.hu - 2019. szeptember 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.petz.gyor.hu honlapon szerezhet.

Ügyintéző

Győr - Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Humán Erőforrások Osztálya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Humán Erőforrások Osztály


ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű tartósan távollévő közalkalmazott távollété –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Humán Erőforrások Osztály tevékenységéhez kapcsolódó informatikai rendszereken havi zárás készítése és az ahhoz kapcsolódó egyéb feladatok ellátása (változó bér, távollét jelentés, állományok előállítása, átadása más rendszerek felé). Felhasználók közvetlen támogatása. KIRA, JDOLBER informatikai rendszerek közötti átadás interfész kapcsolaton keresztül. Jelentések elektronikus formában történő előállítása, továbbítása. Sorozat feldolgozások készítése. Statisztikák, kimutatások, adatszolgáltatások készítése. Lekérdezések készítése a JDOLBER, KIRA rendszeren belül. Kapcsolattartás a programok üzemeltetőjével. Foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkaügyi feladatok ellátása (felvétel, távozás, szabadság, távollét nyilvántartás, bérszámfejtés, stb.) A kinevezés határozott időre szól, 3 hónapos próbaidővel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

 

 

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, /felsőfokú képesítés, informatikai és gazdasági/pénzügyi/munkaügyi szakképesítés,
 • Gyakorlati szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • Excel magas szintű ismerete
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • HR és munkaügy területén szerzett tapasztalat
 • JDOLBER, KIRA rendszerek ismerete
 • Gazdasági informatikus végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Turbók Adrienn Humán Erőforrások Osztály osztályvezetője nyújt, a 06/96/507-998-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével (9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/1667-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző

vagy

 • Személyesen: Humán Erőforrások Osztálya, Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján - az osztályvezető javaslatát is figyelembe véve - a munkáltatói jogkör gyakorló (főigazgató főorvos) dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről. Az elutasított pályázati anyagok az elbírálást követő 90 napon belül a Humán Erőforrások Osztályán átvehetők. Átvétel hiányában a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • PAMOK honlapján: www.petz.gyor.hu - 2019. szeptember 19.
 • ÁEEK honlapján: www.aeek.hu - 2019. szeptember 19.
 • Közigállás honlapján: www.kozigallas.gov.hu - 2019. szeptember 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Határozott idő lejárta után lehetséges határozatlan idejű kinevezés. Garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani.

Szülész-nőgyógyász szakorvos

Vác - Jávorszky Ödön Kórház

Szülészet - Nőgyógyászati osztály

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Szülészet-nőgyógyászat


Szülész-nőgyógyász szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szervezeti egység járó- és fekvőbeteg szakellátás szakorvosi feladatainak ellátása, ügyeletben való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, szülész-nőgyógyász szakorvos,

•         Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű problémamegoldó képesség, csapatmunka, betegorientáltság, jó diagnosztikus képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•  Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, működési nyilvántartást igazoló okirat, kamarai tagságról szóló határozat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-74/19 , valamint a munkakör megnevezését: Szülész-nőgyógyász szakorvos.

•         Elektronikus úton Szivák Zsanett részére a zsanett.racz@javorszky.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu - 2019. szeptember 19.

•         www.kozigallas.hu - 2019. szeptember 19.

•         www.aeek.hu - 2019. szeptember 19.

intranet