ADR ügyintéző

Kisvárda - Felső-Szabolcsi Kórház

Felső-Szabolcsi Kórház

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Felső-Szabolcsi Kórház

Munka-, tűz- és környezetvédelmi csoport

ADR ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Árpád út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményi hulladékgazdálkodás (veszélyes és nem veszélyes), vízvédelem, levegőtisztaság- és klímavédelem, zaj és vibrációval kapcsolatos feladatok ellátása, irányítása és ellenőrzése. Az intézményi környezetvédelmi nyilvántartások vezetése és adatszolgáltatás a hatóságok részére. Közreműködés és részvétel a hatósági ellenőrzéseken. Gondoskodik a hatósági ellenőrzések során tapasztalt észrevételek jegyzőkönyvezéséről és a hiányosságok felszámolásról. Környezeti veszélyhelyzetek, illetve rendkívüli események esetén értesíti a katasztrófavédelmi, a környezetvédelmi hatóságot és az ÁNTSZ illetékes intézetét. Gondoskodik a munkahelyeken/osztályokon keletkezett veszélyes hulladékoknak a munkahelyi/osztályos gyűjtőhelyekről az üzemi/intézményi gyűjtőhelyekre történő szállíttatásáról, mérlegeléséről, nyilvántartásáról és előírás szerinti tárolásáról. Gondoskodik az üzemi/intézményi gyűjtőhelyekre szállított veszélyes hulladékoknak a veszélyes árukra vonatkozó előírás szerinti elszállíttatásáról. Naprakészen vezeti a munkahelyi/osztályos és az üzemi/intézményi hulladékok minőségbiztosítás szerinti nyilvántartásait. Elkészíti az éves hulladékbevallásokat a hatóságok számára. Megrendeli a CT-EcoStat rendszeren keresztül a szerződéssel rendelkező beszállítótól az osztályoknak a veszélyes hulladékok gyűjtéséhez szükséges minősített csomagolóeszközöket. Ellenőrzi az intézményi hulladékgazdálkodási rendszer gyakorlati működését. A veszélyes hulladékokhoz kapcsolódó hatósági vizsgálatok és adminisztrációs tevékenységek ellátása. A 25/2014. (IV.30.) NFM rendelet szerinti feladatok ellátása a RID-ADR kézikönyv 1.8.3. pont szerint és alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • középfokú képesítés, ADR ügyintéző végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola
 • Szakirányú területen szerzett – legalább 1 év tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Árpád út 26.).  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 24/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ADR ügyintéző.

vagy

 • Elektronikus úton Csik Bernadett részére, a hr@kisvardakorhaz.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a Felső-Szabolcsi Kórház fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

 

 

Közigálláson való megjelenés ideje: 2019. május 18.

Konyhai segédmunkás

Kistarcsa - Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Élelmezési osztály

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 

pályázatot hirdet
 

Élelmezési Osztályára

Konyhai segédmunkás
 

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Az Élelmezési Osztályon történő munkafolyamatokban történő közreműködés, konyhai kisegítői feladatok ellátása, általánostól eltérő munkaidő beosztásban.

 

Illetmény és juttatások:

KJT. alapján

 

Pályázati feltételek:

 • Általános iskola 8. osztályos végzettség
 • Büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Tamics Gyuláné gazdasági igazgatónak kérjük címezni. (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT/2171-2/2019)

Elektronikus úton: Tamics Gyuláné gazdasági igazgató részére a gazdasagi.igazgatosag@florhosp.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 11.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 Közigállás Állásportálon való közzététel időpontja: 2019. május 17.

 

Közegészségügyi - járványügyi felügyelő

Budapest - Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Orsz.Traumatológiai Intézet

Higiénia

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

Közegészségügyi - járványügyi felügyelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményünk kórház higiénés osztályára keresünk teljes munkaidős munkatársat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Felsőfokú képesítés, közegészségügyi - járványügyi felügyelő, ill. népegészségügyi ellenőr,

Kórházban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz

végzettséget igazoló okirat(ok)

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

érvényes működési nyilvántartás és MESZK tagság igazolása

hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakos András ápolási igazgató nyújt, a +36-1/461-4709 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bakos András ápolási igazgató részére apig@peterfykh.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2019. május 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.aeek.hu - 2019. május 17.

www.peterfykh.hu - 2019. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.

Raktáros

Budapest - Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Anyaggazdálkodási osztály

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Anyaggazdálkodási Osztály

pályázatot hirdet

raktáros

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 

1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Áruátvétel, kiadás, bevételezés, könyvelés, készletnyilvántartás, selejtezési előkészületek.

 

 

Illetmény és juttatások:

 

A Kjt. előírásai alapján, megegyezés szerint.

 

Pályázati feltételek:

- középiskolai/gimnáziumi érettségi,

- számítógépes ismeretek,

- egészségügyi alkalmasság,

- büntetlen előélet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is),

- végzettségről szóló okiratok másolata.

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Az állás elbírálás után azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.06.01.

A pályázatok benyújtásának módja: A jelentkezési anyagokat Kis Beatrix Judit gazdasági igazgató részére kérjük a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére (1115 Budapest, Tétényi út 12-16.) benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.06.08.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Közigállás, 2019.05.17.

 

Mozgásszervi rehabilitációs szakorvos

Budapest - Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Neurológiai osztály

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Neurológia Osztály

pályázatot hirdet

mozgásszervi rehabilitációs szakorvos

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 

1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Részvétel a neurológiai betegellátásban és ügyeleti ellátásban.

Illetmény és juttatások:

A Kjt. előírásai alapján, megegyezés szerint.

 

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet,
 • mozgásszervi rehabilitációs vagy neurológia szakvizsga,
 • egészségi alkalmasság,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is),
 • orvosi diploma és szakvizsga másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Az állás elbírálás után azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.06.16.

A pályázatok benyújtásának módja:

Jelentkezési anyagokat a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére (1115 Budapest, Tétényi út 12-16.) Dr. Bedros J. Róbert c. egyetemi tanár, főigazgató részére kérjük benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.06.23.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Közigállás,2019.05.17.

 

Műtőssegéd

Budapest - Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Orsz.Traumatológiai Intézet

Központi Műtő

Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

műtőssegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézetünk Központi műtőjébe keresünk teljes munkaidős munkatársat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

8 Általános,

1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz

végezettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

nyilatkozat arról, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakos András ápolási igazgató nyújt, a +36-1/461-4709 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bakos András ápolási igazgató részére az apig@peterfykh.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2019. május 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.aeek.hu - 2019. május 17.

www.peterfykh.hu - 2019. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.

Betegszállító

Budapest - Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Orsz.Traumatológiai Intézet

Betegszállítás

Péterfy Kórház-Rendelőintézet é Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Kórház-Rendelőintézet é Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

betegszállító

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Betegek mozgatása, vizsgálatokra való eljuttatása intézeten belül.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

8 Általános,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz

végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatait a pályázati bizottság tagjai megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakos András ápolási igazgató nyújt, a +36-1/461-4709 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bakos András ápolási igazgató részére a apig@peterfykh.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2019. május 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.aeek.hu - 2019. május 17.

www.peterfykh.hu - 2019. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.

Epidemiológiai szakápoló

Budapest - Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Orsz.Traumatológiai Intézet

Higiénia

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

Epidemiológiai szakápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményünk kórház higiénés osztályára keresünk teljes munkaidős munkatársat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Felsőfokú képesítés, epidemiológiai szakápoló,

Kórházban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz

Végzettséget igazoló okiratok

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

Érvényes működési nyilvántartás és MESZK tagság igazolása

Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakos András Ápolási igazgató nyújt, a +36-1/461-4709 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bakos András ápolási igazgató részére a apig.titkarsag@peterfykh.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2019. május 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.aeek.hu - 2019. május 14.

www.peterfykh.hu - 2019. május 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.

Laboratóriumi egyéb asszisztens

Veszprém - Csolnoky Ferenc Kórház

Központi Laboratórium

PÁLYÁZATI KIÍRÁS LABORATÓRIUMI EGYÉB ASSZISZTENS ÁLLÁSRA

(ORVOSI LABORATÓRIUMI TERÜLETRE)

 

A közalkalmazotti jogviszony tartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (7-15 óráig)

A munkavégzés helye:

Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u.1.

Szervezeti egység megnevezése:

Központi Laboratórium

Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Az ellátandó főbb feladatok:

 • számítógépes adatrögzítés
 • a munkafolyamatok elsajátítása után önálló munkavégzés orvosi laboratóriumi automaták mellett klinikai kémia, hematológia, immunkémia, véralvadás, vizeletvizsgálatok területén, eredmények technikai értékelése
 • lelet nyomtatása, szortírozása laboratóriumi asszisztens/szakasszisztens/diplomás segítségével, felügyeletével
 • szakképesítés megszerzése után 24 órás ügyelet ellátása

Pályázati feltételek:

 • érettségi
 • beiskolázás (laboratóriumi asszisztens/szakasszisztens szakképzés) vállalása
 • pontosság, megbízhatóság, elővigyázatosság, felelősségtudat
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egészségügyi szakközépiskolai érettségi vagy OKJ-s egészségügyi képesítés
 • szakmai területen szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje:

folyamatosan

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „egyéb asszisztens orvosi laboratóriumi területre”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Cselik Beatrix vezető asszisztens a cselik.beatrix@vmkorhaz.hu e-mail címen vagy a 88/556-000/laboratórium mellék  telefonszámon nyújt.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat beérkezésétől folyamatosan.

 

A Közigálláson való publikálás dátuma: 2019. május 17.                                                          

 

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus

Veszprém - Csolnoky Ferenc Kórház

Központi Laboratórium

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ORVOSDIAGNOSZTIKAI LABORATÓRIUMI ANALITIKUS ÁLLÁSRA

 

A közalkalmazotti jogviszony tartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (7-15 óráig)

 

A munkavégzés helye:

Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u.1.

Szervezeti egység megnevezése:

Központi Laboratórium

Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Az ellátandó főbb feladatok:

 • munkavégzés/részlegvezetői feladatok klinikai kémia, hematológia, immunkémia, véralvadás, vizeletvizsgálatok területén
 • eredmények technikai értékelése
 • minőségbiztosítási feladatok elvégzése
 • leletezés
 • 24 órás ügyelet ellátása

Pályázati feltételek:

 • főiskolai szintű orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus végzettség
 • pontosság, megbízhatóság, elővigyázatosság, felelősségtudat
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai területen szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje:

folyamatosan

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Cselik Beatrix vezető asszisztens a cselik.beatrix@vmkorhaz.hu e-mail címen vagy a 88/556-000/laboratórium mellék  telefonszámon nyújt.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat beérkezésétől folyamatosan.

 

A Közigálláson való publikálás dátuma: 2019. május 17.                                

                                                                                                                                        

 

intranet