Pénzügyi ügyintéző

Pásztó - Margit Kórház Pásztó

Pénzügy - Számviteli osztály

Margit Kórház Pásztó

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Pénzügyi osztályon

 

Pénzügyi ügyintéző (pénztáros) munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Analitikus nyilvántartások vezetése, pénztári feladatok ellátása, pénzügyi osztályon kapcsolódó munkafolyamatok elvégzése.

Illetmény és juttatások: a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a KSZ rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, szakirányú középiskolai végzettség, vagy szakirányú középfokú szakképesítés.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felhasználó szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret.
 • Pénzügyi számviteli területen szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz, iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás a benyújtott kérelemről.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. március 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Boczek Tibor főigazgató nyújt, a 06-70/521-17-72 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Margit Kórház Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HU/120-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző (pénztáros).
 • Elektronikus úton Margit Kórház Pásztó részére a munkaugy@pkorhaz.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Pásztó Városi Televízió
 • Margit Kórház Pásztó honlapja: www.pkorhaz.hu
 • Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja: www.aeek.hu

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2019. január 20.

Konyhai kisegítő

Törökbálint - Tüdőgyógyintézet Törökbálint

Élelmezési osztály

 

Tüdőgyógyintézet Törökbálint

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Élelmezési osztály

Konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fekete és fehér edény mosogatása, nyersanyagok előkészítése, reggeli és vacsora csomagolása, ebéd tálalása. Egyszerűbb ételek előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzése. Takarítás az élelmezés területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  8 Általános,

Bűntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes szakmai önéletrajz, Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, sikeres felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Igazgatóság nyújt, a 06-23-511-580 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak a Tüdőgyógyintézet Törökbálint címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Konyhai kisegítő.

 Elektronikus úton www.torokbalintkorhaz.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiemelt bérezés, napi egyszeri meleg étkezés biztosítása.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

 

Ellátási osztályvezető

Vác - Jávorszky Ödön Kórház

Fekvőbeteg ellátó osztályok

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház 
Ellátási osztály


ellátási osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-Az intézmény zavartalan működéséhez szükséges anyagok, eszközök beszerzésének biztosítása a rendelkezésre álló gazdálkodói kereten belül. -Az anyag és eszközszükségletek megtervezése, beszerzési terv készítése, az igények és a keretek koordinálása. -A megfelelő beszállítók kiválasztásában közreműködés, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetén 3 ajánlat bekérése, az ajánlatok kiértékelése, javaslattétel készítése. -Közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések esetén felelős a megalapozott szakmai specifikáció összeállításáért a szakmai osztállyal való egyeztetés alapján. Az intézményi cikktörzs átdolgozása, összevonások elvégzése, egyszerűbbé tétele. A raktárkészlet szakszerű tárolásának, az anyagok és az eszközök bevételezésének, kiadásának, cseréjének, visszavételezésének, selejtezésének irányítása. 9. Az osztályokra kiadandó anyagok összeállításának, elszállításuk kezdeményezésének és dokumentált átvételük biztosításának irányítása, megszervezése. -Felelős a havi osztályos anyagigények ütemterv szerinti kiadásáért, raktárból történő átvételének biztosításáért. -Felelős az irányítása alá tartozó analitikus anyagkönyvelés alábbi feladatainak elvégzéséért. -Felelős a leltározási ütemterv elkészítéséért, valamint a leltározások határidőre történő végrehajtásáért, kiértékeléséért. -Az elhasználódott, illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök és készletek feltárása, hasznosításának, selejtezésének előkészítése és végrehajtásának irányítása. -A szakterületét érintő jogszabályok, szabályzatok, utasítások figyelemmel kísérése, ismertetése, végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szakirányú végzettség,

•         szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Logisztikai végzettség,

•         egészségügyben szerzett tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         CT-Ecostat rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szervezeti egység vezetésére vonatkozó rövid szakmai program és vezetési elképzelések, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ellátási osztályvezető.

•         Elektronikus úton Dr. Urbán Edina főigazgató főorvos részére a vacikorhaz@javorszky.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu - 2019. január 21.

•         www.aeek.hu - 2019. január 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 
 

 

Szülésznő

Kistarcsa - Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Szülészet - Nőgyógyászati osztály

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 

pályázatot hirdet
 

Szülésznő
 

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő. Közalkalmazotti jogviszony

A munkavégzés helye:

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Szülőszobai tevékenység magas színvonalú ellátása. Műtétes betegek ápolása a korszerű ápolási követelmények alapján. Szülésznői feladatok ellátása a Szülészeti osztályon.

 

Illetmény és juttatások:

KJT. alapján.

 

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Szülésznő OKJ 54 / Szülésznő OKJ 55 / Szülésznő BSC végzettség
 • Érvényes működési nyilvántartási kártya
 • MESZK tagság
 • Büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Dr. Berzéné Vági Andrea ápolási igazgatónak kérjük címezni. (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT/195-1/2019)

Elektronikus úton: Dr. Berzéné Vági Andrea részére az apolasi.igazgatosag@florhosp.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 20.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 Közigállás Állásportálon való közzététel időpontja: 2019. január 19.

 

Betegszállító

Kistarcsa - Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Sürgősségi Betegellátó Osztály

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 

pályázatot hirdet
 

Betegszállító (Sürgősségi Betegellátó Osztály)
 

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő. Közalkalmazotti jogviszony

A munkavégzés helye:

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Munkakörébe tartozó feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

KJT. alapján.

 

Pályázati feltételek:

 • Elvégzett általános iskola (8 osztály)
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Egészségügyi intézménynél szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Dr. Berzéné Vági Andrea ápolási igazgatónak kérjük címezni. (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT/332-1/2019)

Elektronikus úton: Dr. Berzéné Vági Andrea részére az apolasi.igazgatosag@florhosp.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 20.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 Közigállás Állásportálon való közzététel időpontja: 2019. január 19.

 

Szülésznő (részmunkaidős)

Kistarcsa - Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Szülészet - Nőgyógyászati osztály

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 

pályázatot hirdet
 

Szülésznő
 

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Részmunkaidő (heti 20 óra). Közalkalmazotti jogviszony

A munkavégzés helye:

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Szülőszobai tevékenység magas színvonalú ellátása. Műtétes betegek ápolása a korszerű ápolási követelmények alapján. Szülésznői feladatok ellátása a Szülészeti osztályon.

 

Illetmény és juttatások:

KJT. alapján.

 

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Szülésznő OKJ 54 / Szülésznő OKJ 55 / Szülésznő BSC végzettség
 • Érvényes működési nyilvántartási kártya
 • MESZK tagság
 • Büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Dr. Berzéné Vági Andrea ápolási igazgatónak kérjük címezni. (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT/195-2/2019)

Elektronikus úton: Dr. Berzéné Vági Andrea részére az apolasi.igazgatosag@florhosp.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 20.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 Közigállás Állásportálon való közzététel időpontja: 2019. január 19.

 

Gazdasági ügyintéző (Kakasszék)

Hódmezővásárhely és Makó - Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Hódmezővásárhely - Makó

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

 

gazdasági ügyintéző

 

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó (CSMEK) Kakasszék 6821. Székkutas, IV. kerület 143.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 • felügyeletére bízott raktárak tisztán és rendben tartása, tartatása
 • szakmai anyagok, gyógyszerek, egyéb anyagok központi telephelyről történő igénylése, szállítása
 • a kakasszéki gyógyintézetben üzemelő orvosszakmai és egyéb berendezések, készülékek üzemkészségének folyamatos biztosítása
 • kiszállított anyagok megfelelő körülmények közötti tárolása, szétosztása
 • a kakasszéki gyógyintézet részére érkezett postai küldemények átvétele, iktatása és szétosztása
 • az intézet vízellátását biztosító vízmű rendszer ellenőrzése s a szükséges karbantartások elvégzése, elvégeztetése
 • az intézetben az osztályok által összegyűjtött veszélyes hulladékok tárolásának biztosítása az elszállításáig
 • tervszerű javítások megszervezése
 • kapcsolattartás a műszaki részleg illetékes munkatársával
 • munka-, tűz- és vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

           

Pályázati feltételek:

 • középfokú iskolai végzettség, legalább középfokú gazdasági területhez kapcsolódó szakképesítés
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),
 • munkakörre vonatkozó eü. alkalmasság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 • a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló dokumentum másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. február 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 03.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Postai úton:

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (CSMEK) Hódmezővásárhely-Makó (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. Bang Ágnes humánpolitikai osztályvezető nevére, és címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 129-34-1/2019. valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző; vagy

 

elektronikus úton

 

a bang.agnes@csmekhm.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának rendje:

A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a beérkezett érvényes pályázatok és a kiválasztott pályázó/(k) személyes meghallgatását követően.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Nemzeti Közigazgatási Intézet, 2019. január 18.; www.kozigallas.gov.hu

Szövettani szakasszisztens

Nagykanizsa - Kanizsai Dorottya Kórház

Pathológiai Osztály

Kanizsai Dorottya Kórház

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kanizsai Dorottya Kórház
Pathologiai osztály

Szövettani szakasszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kórház patológiai osztályán szövettani tevékenységet végez. Feladatait végzettségének, szakmai kompetenciájának megfelelően, a munkaköri leírása és a szakmai protokollok alapján, továbbá a munkaterületét érintő hatályos jogszabályok és az Intézeti belső szabályozásnak megfelelően látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Szövettani szakasszisztens,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Érvényes működési és kamarai tagság
 • Jelentkezhet még gyakorló szövettani asszisztens vagy laboratóriumi asszisztens végzettséggel rendelkező személy is, aki vállalja a szövettani szakasszisztensi szakképesítés megszerzését

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Kórházi diagnosztikai területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló munkavégzés
 • Megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Érvényes működési nyilvántartás igazolása, MESZK tagság igazolása
 • Hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Váriné Andróczi Piroska nyújt, a 06-93-502-093 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

      Postai úton, a pályázatnak a Kanizsai Dorottya Kórház címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KDK/285-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Szövettani szakasszisztens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra- a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül- kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat-pályázati határidőn belül-hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat az elbírálásban résztvevők szükségesnek ítélik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.aeek.hu - 2019. január 18.
 • www.nkkorhaz.hu - 2019. január 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.hu honlapon szerezhet.

 

                         KÖZIGÁLLÁSON való publikálás időpontja:2019. január 18.

 

Diabetológus szakorvos

Budapest - Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

 

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

Diabetológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1135 Budapest, Lehel utca 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakorvosi munkakörbe tartozó feladatok ellátása járóbeteg ambulancián. Szakorvosok jelentkezését várjuk teljes vagy részmunkaidőben is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, belgyógyász szakorvos diabetológia licenszvizsgával,

•         Diabetológia licensz vizsga

•         Belgyógyász szakvizsga

•         Egészségügyi alkalmasság

•         Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata

•         Működési engedély másolata

•         Orvosi kamarai tagság igazolása

•         Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában közölt személyes adatainak a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-913 , valamint a munkakör megnevezését: Diabetológus szakorvos .

vagy

•         Elektronikus úton Golarits Orsolya humánpolitikai ügyintéző részére a golaritso@nyiro-opai.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         ÁEEK honlapja - 2019. január 17.

•         Kórház honlapja - 2019. január 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Diszpécser

Vác - Jávorszky Ödön Kórház

Sürgősségi Betegellátó Osztály

Jávorszky Ödön Kórház

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház 
Sürgősségi Betegellátó Osztály


diszpécser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

SBO-ra érkező betegek fogadása és személyi adatainak felvétele, 12 órás műszakban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

•         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Jó kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: diszpécser.

•         Elektronikus úton Dr. Király Edit részére a apolasiigazgatosag@javorszky.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Király Edit, Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.javorszky.hu - 2019. január 16.

•         www.aeek.hu - 2019. január 16.

 

 

intranet