Laboratóriumi Asszisztens/Szakasszisztens

Veszprém - Csolnoky Ferenc Kórház

Központi Laboratórium

PÁLYÁZATI KIÍRÁS LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS/SZAKASSZISZTENS ÁLLÁSRA (ORVOSI LABORATÓRIUMI TERÜLETRE)

A közalkalmazotti jogviszony tartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (7-15 óráig)

A munkavégzés helye:

Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u.1.

Szervezeti egység megnevezése:

Központi Laboratórium

Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Az ellátandó főbb feladatok:

 • számítógépes adatrögzítés,
 • munkavégzés orvosi laboratóriumi automaták mellett klinikai kémia, hematológia, immunkémia, véralvadás, vizeletvizsgálatok területén, eredmények technikai értékelése,
 • minőségbiztosítási feladatok elvégzése,
 • leletezés,
 • vérvétel,
 • A megfelelő gyakorlat megszerzése után 24 órás ügyelet ellátása.

Pályázati feltételek:

 • érettségi,
 • laboratóriumi asszisztens/szakasszisztensi szakképesítés,
 • pontosság, megbízhatóság, elővigyázatosság, felelősségtudat,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai területen szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat elbírálásának határideje:

folyamatosan

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „laboratóriumi asszisztens/szakasszisztens”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Cselik Beatrix vezető asszisztens a cselik.beatrix@vmkorhaz.hu e-mail címen vagy a 88/556-000/laboratórium mellék  telefonszámon nyújt.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat beérkezésétől folyamatosan.

 

Közigálláson való publikálás időpontja: 2019.07.20.

Gépjárművezető

Makó - Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Üzemeltetési Osztály

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ

Hódmezővásárhely - Makó

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

gépjárművezető

 

munkakör betöltésére.

Jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900. Makó, Kórház u. 2. Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (CSMEK) telephelye

 

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 

 • Tagkórházak és egészségügyi intézmények közötti szállítási feladatok ellátása
 • Szűrőbusz kitelepülési feladatok ellátása

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

           

Pályázati feltételek:

 • gépjármű vezetői jogosítvány „B” „C” kategória
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),
 • munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthető: 2019. augusztus 19.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 04.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Postai úton, a pályázatnak Török István üzemeltetési osztályvezető nevére, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot  2627-34-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: gépjármű vezető

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Nemzeti Közigazgatási Intézet, 2019. július 19.; www.kozigallas.gov.hu

Gyógyszertári asszisztens, szakasszisztens

Kaposvár - Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Intézeti Gyógyszertár

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Intézeti Gyógyszertár
pályázatot hirdet

gyógyszertári asszisztens, szakasszisztens

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Intézeti gyógyszertárban asszisztensi, szakasszisztensi feladatok ellátása: aktív részvétel a magisztrális gyógyszerek elkészítésében, gyári gyógyszerek, infúziók, vegyszerek, labordiagnosztikumok kezelése és az ezzel járó számítógépes adminisztrációs munka elvégzése. Gyógyszerkiadás betegellátó osztályok részére, és az ehhez tartozó összes háttértevékenység.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Felsőfokú képesítés, gyógyszertári asszisztensi/szakasszisztensi képesítés, büntetlen előélet.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

Alapvető számítógépes ismeret, jó kommunikációs képesség, expediálási gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, szakmai képesítést, iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a bíráló bizottság tagjai megismerhetik.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 4.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére történő megküldésével (Ápolási igazgató, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/02801-000/2019, valamint a munkakör megnevezését: gyógyszertári asszisztens, szakasszisztens

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 14.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.kmmk.hu                      2019. július 19.

www.kozigallas.gov.hu         2019. július 19.

Szakápoló

Kisbér - Batthyány Kázmér Szakkórház

Rehabilitációs Osztály

Batthyány Kázmér Szakkórház

Rehabilitációs osztályok

pályázatot hirdet

Szakápoló

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan időre

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom Megye, 2870, Kisbér, Iskola u. 11.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Rehabilitációs osztályokon szakápolói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „ Közalkalmazottak jogállásáról szóló „ 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés, szakápoló; büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes működési nyilvántartási igazolvány.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

 

A pályázatok benyújtásának módja: e-mailen keresztül: titkarsag@kisberkorhaz.hu apolasiigazgato@kisberkorhaz.hu,

Érdeklődni lehet: Nagyné Iványi Gabriella, ápolási igazgató, 06 34 552-600.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Komárom-Esztergom Megyei Batthyány Kázmér Szakkórház saját honlapja, 2019.07.12.

ÁEEK honlapján 2019. 07.18.
„ Közigállás „ portálon 2019.07.18.

 

Szemész szakorvos

Kisbér - Batthyány Kázmér Szakkórház

Járóbeteg szakellátás

Batthyány Kázmér Szakkórház

Járóbeteg szakellátás

pályázatot hirdet

Szemész szakorvos

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan időre

 

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 4 órás

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom Megye, 2870, Kisbér, Iskola u. 11.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Járóbeteg szakellátás keretében szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „ Közalkalmazottak jogállásáról szóló „ 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, vagy közreműködői szerződés megegyezés szerint.
 

Pályázati feltételek:

Megfelelő szakorvosi végzettség, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes működési nyilvántartási igazolvány.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázatok benyújtásának módja: e-mailen keresztül: titkarsag@kisberkorhaz.hu mogyidoc@kisberkorhaz.hu
Érdeklődni lehet: dr. Mogyorósi József mb. orvos igazgató, 06 20/2924212.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Komárom-Esztergom Megyei Batthyány Kázmér Szakkórház saját honlapja, 2019.07.12.

ÁEEK honlapján 2019.07.18.

„ Közigállás „ portálon 2019.07.18.

 

 

Szociális munkás

Kisbér - Batthyány Kázmér Szakkórház

Rehabilitációs Osztály

Batthyány Kázmér Szakkórház

Rehabilitációs osztályok

pályázatot hirdet

Szociális munkás

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan időre

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom Megye, 2870, Kisbér, Iskola u. 11.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A kórház fekvőbeteg osztályain nehéz helyzetben levő betegek részére tanácsadás, illetve szociális gondozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „ Közalkalmazottak jogállásáról szóló „ 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, vagy közreműködői szerződés megegyezés szerint.
 

Pályázati feltételek:

Főiskola, szociális munkás végzettség; büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes működési nyilvántartási igazolvány.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázatok benyújtásának módja: e-mailen keresztül: titkarsag@kisberkorhaz.hu


Érdeklődni lehet: Nagyné Iványi Gabriella ápolási igazgató, 06 34 552-600.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Komárom-Esztergom Megyei Batthyány Kázmér Szakkórház saját honlapja, 2019.07.12.

ÁEEK honlapján 2019.07.18.
„ Közigállás „ portálon 2019.07.18.

 

FMRO szakorvos

Kisbér - Batthyány Kázmér Szakkórház

Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály

Batthyány Kázmér Szakkórház

Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály

pályázatot hirdet

FMRO szakorvos

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan időre

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom Megye, 2870, Kisbér, Iskola u. 11.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályon szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „ Közalkalmazottak jogállásáról szóló „ 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, vagy közreműködői szerződés megegyezés szerint.
 

Pályázati feltételek:

Rehabilitációs szakvizsga, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes működési nyilvántartási igazolvány.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázatok benyújtásának módja: e-mailen keresztül: titkarsag@kisberkorhaz.hu mogyidoc@kisberkorhaz.hu
Érdeklődni lehet: dr. Mogyorósi József mb. orvos igazgató, 06 20/2924212.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Komárom-Esztergom Megyei Batthyány Kázmér Szakkórház saját honlapja, 2019.07.12.

ÁEEK honlapján 2019.07.18
„ Közigállás „ portálon 2019.07.18.

 

Fül-orr gégész

Kisbér - Batthyány Kázmér Szakkórház

Járóbeteg szakellátás

Batthyány Kázmér Szakkórház
Járóbeteg szakellátás

pályázatot hirdet
Fül-orr gégész

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan időre

 

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 5 órás

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom Megye, 2870, Kisbér, Iskola u. 11.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Járóbeteg szakellátás keretében szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „ Közalkalmazottak jogállásáról szóló „ 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, vagy közreműködői szerződés megegyezés szerint.
 

Pályázati feltételek:

Megfelelő szakorvosi végzettség, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes működési nyilvántartási igazolvány.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázatok benyújtásának módja: e-mailen keresztül: titkarsag@kisberkorhaz.hu mogyidoc@kisberkorhaz.hu
Érdeklődni lehet: dr. Mogyorósi József mb. orvos igazgató, 06 20/2924212.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Komárom-Esztergom Megyei Batthyány Kázmér Szakkórház saját honlapja, 2019.07.12.

ÁEEK honlapján 2019.07.18.

„ Közigállás „ portálon 2019. 07.18.

Laboratóriumi asszisztens

Kisbér - Batthyány Kázmér Szakkórház

Járóbeteg szakellátás

Batthyány Kázmér Szakkórház
Járóbeteg szakellátás

pályázatot hirdet

Laboratóriumi asszisztens

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan időre

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom Megye, 2870, Kisbér, Iskola u. 11.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Járóbeteg szakellátás keretében laboratóriumi asszisztensi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „ Közalkalmazottak jogállásáról szóló „ 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

Középfokú végzettség, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes működési nyilvántartási igazolvány.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

 

A pályázatok benyújtásának módja: e-mailen keresztül: titkarsag@kisberkorhaz.hu apolasiigazgato@kisberkorhaz.hu,

Érdeklődni lehet: Nagyné Iványi Gabriella, ápolási igazgató, 06 34 552-600.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Komárom-Esztergom Megyei Batthyány Kázmér Szakkórház saját honlapja, 2019.07.12.

ÁEEK honlapján 2019. 07.18.
„ Közigállás „ portálon 2019.07.18.

Nőgyógyász szakorvos

Kisbér - Batthyány Kázmér Szakkórház

Járóbeteg szakellátás

Batthyány Kázmér Szakkórház
Járóbeteg szakellátás

pályázatot hirdet

Nőgyógyász szakorvos

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

 

Határozatlan időre

 

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom Megye, 2870, Kisbér, Iskola u. 11.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Járóbeteg szakellátás keretében nőgyógyász, terhesgondozás  szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „ Közalkalmazottak jogállásáról szóló „ 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, vagy közreműködői szerződés megegyezés szerint.
 

Pályázati feltételek:

Megfelelő szakorvosi végzettség, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes működési nyilvántartási igazolvány.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázatok benyújtásának módja: e-mailen keresztül: titkarsag@kisberkorhaz.hu mogyidoc@kisberkorhaz.hu
Érdeklődni lehet: dr. Mogyorósi József mb. orvos igazgató, 06 20/2924212.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Komárom-Esztergom Megyei Batthyány Kázmér Szakkórház saját honlapja, 2019.07.12.

ÁEEK honlapján 2019.07.18.

„ Közigállás „ portálon 2019.07.18.

intranet