Osztályvezető

Sopron - Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

Kardiológiai Rehabilitációs osztály

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet pályázatot hirdet Kardiológiai rehabilitáció II. osztály osztályvezető főorvosi állására.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben, főorvosi/szakorvosi 
munkakörre történik. Az osztályvezetői főorvosi megbízás határozott időre, öt évre szól.
 
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Várisi u 2. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Feladata az osztály -, és járóbeteg ellátás munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Orvosi -, és  szervezési tevékenység ellátása, továbbá a dokumentációs és jelentési kötelezettséggel járó valamint az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.
 
Illetmény és juttatások: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény rendelkezései alapján illetve megegyezés szerint.
Pályázati feltételek: 
- orvosi diploma;
- orvosi rehabilitáció (kardiológia) -, és kardiológia szakvizsga;
- legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
- büntetlen előélet;
- egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
       -       további szakképesítés;
- vezetői tapasztalat.
-
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz;
- képesítést igazoló oklevelek másolata;
- szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
- Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);
- érvényes működési nyilvántartás másolata;
- publikációs jegyzékek;
- kamarai tagság igazolása;
- nyilatkozat, amelybe hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
 
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. 06. 05.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  dr. Kulcsár Dániel mb. főigazgató nyújt, a 99/ 514-243 – as, illetve dr. Zsirai Erzsébet igazgatási főosztályvezető a 99/514-398-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére 6 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 06. 04.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
Kórház honlapján: www.sopronigyogykozpont.hu 
KSzK honlapján: 2019.03.21

Osztályvezető

Sopron - Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

Kardiológiai osztály

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet pályázatot hirdet Kardiológiai rehabilitáció I. osztály osztályvezető főorvosi állására.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben, főorvosi/szakorvosi 
munkakörre történik. Az osztályvezetői főorvosi megbízás határozott időre, öt évre szól.
 
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Várisi u 2. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Feladata az osztály -, és járóbeteg ellátás munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Orvosi -, és  szervezési tevékenység ellátása, továbbá a dokumentációs és jelentési kötelezettséggel járó valamint az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.
 
Illetmény és juttatások: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény rendelkezései alapján illetve megegyezés szerint.
Pályázati feltételek: 
- orvosi diploma;
- orvosi rehabilitáció (kardiológia) -, és kardiológia szakvizsga;
- legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
- büntetlen előélet;
- egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
       -       további szakképesítés;
- vezetői tapasztalat.
-
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz;
- képesítést igazoló oklevelek másolata;
- szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
- Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);
- érvényes működési nyilvántartás másolata;
- publikációs jegyzékek;
- kamarai tagság igazolása;
- nyilatkozat, amelybe hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
 
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. június 5.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  dr. Kulcsár Dániel mb. főigazgató nyújt, a 99/ 514-243 – as, illetve dr. Zsirai Erzsébet igazgatási főosztályvezető a 99/514-398-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére 6 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.)
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60. nap – 2019. 06. 04.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
Kórház honlapján: www.sopronigyogykozpont.hu 2019. 03. 21.
KSzK honlapján: 2019. 03. 21.

Osztályvezető

Sopron - Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

Belgyógyászati Krónikus osztály

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet pályázatot hirdet Belgyógyászati Krónikus Osztály osztályvezető főorvosi állására.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben, főorvosi/szakorvosi 
munkakörre történik. Az osztályvezetői főorvosi megbízás határozott időre, öt évre szól.
 
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Győri út 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Feladata az osztály -, és járóbeteg ellátás munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Orvosi -, és  szervezési tevékenység ellátása, továbbá a dokumentációs és jelentési kötelezettséggel járó valamint az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.
 
Illetmény és juttatások: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény rendelkezései alapján  megegyezés szerint.
Pályázati feltételek: 
- orvosi diploma;
- háziorvosi szakvizsga vagy belgyógyász szakvizsga vagy kardiológia szakvizsga vagy geriátria szakvizsga;
- legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
- büntetlen előélet;
- egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
       -       további szakképesítés;
- vezetői tapasztalat.
-
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz;
- képesítést igazoló oklevelek másolata;
- szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
- Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);
- érvényes működési nyilvántartás másolata;
- publikációs jegyzékek;
- kamarai tagság igazolása;
- nyilatkozat, amelybe hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
 
 
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. 06. 05.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  dr. Kulcsár Dániel mb. főigazgató nyújt, a 99/ 514-243 – as, illetve dr. Zsirai Erzsébet igazgatási főosztályvezető a 99/514-398-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére 6 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 06. 04.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
Kórház honlapján: www.sopronigyogykozpont.hu
KSzK honlap: 2019.03.21.

Addiktológiai konzultáns

Budapest - Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

Addiktológiai konzultáns

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatóan 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1135 Budapest, Lehel utca 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkakörébe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, addiktológiai konzultáns és/vagy szociális munkás és/vagy művészetterapeuta,

•         Addiktológiai területen szerzett tapasztalat

•         Egészségügyi alkalmasság

•         Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata

•         Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában közölt személyes adatainak a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sallai Miklós Kálmánné ápolási igazgató nyújt, a 451-2602 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-961 , valamint a munkakör megnevezését: Addiktológiai konzultáns .

vagy

•         Elektronikus úton Golarits Orsolya humánpolitikai ügyintéző részére a golaritso@nyiro-opai.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         ÁEEK honlapja - 2019. március 21.

•         Kórház honlapja - 2019. március 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Műszerügyi ügyintéző

Budapest - Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

Műszerügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1135 Budapest, Lehel utca 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény orvostechnikai és egyéb eszközeivel kapcsolatos beszerzések, javítások teljes körű ügyintézése. Munkalapok kezelése, javítások nyilvántartása, karbantartások és felülvizsgálatok ütemezett végrehajtásának intézése, új orvostechnikai eszköz-beszerzések előkészítése, megrendelések intézése. A beszerzésekhez árajánlatok bekérése, ezek kiértékelése. Szerződések nyilvántartásának intézése. Elvégzett javítások, teljesített beszállítások igazolásával kapcsolatos ügyintézés. Az Intézmény vezetősége, közvetlen felettes által kért, illetve a törvény által meghatározott adatszolgáltatások előkészítése. Kapcsolattartás a betegellátó osztályokkal, műszerészekkel, a gazdasági terület többi osztályával, beszállítókkal és alvállalkozókkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés,

•         Büntetlen előélet

•         Egészségügyi alkalmasság

•         Felhasználó szintű MS Office (Irodai alkalmazások, levelezés)

•         Magyar Állampolgárság

•         Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egészségügyben szerzett releváns tapasztalat

•         Orvostechnikai eszközismeret

•         EcO-Stat program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata

•         Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában közölt személyes adatainak a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-962 , valamint a munkakör megnevezését: Műszerügyi ügyintéző .

vagy

•         Elektronikus úton Golarits Orsolya humánpolitikai ügyintéző részére a golaritso@nyiro-opai.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         ÁEEK honlapja - 2019. március 21.

•         Kórház honlapja - 2019. március 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Epidemiológiai szakápoló

Budapest - Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

epidemiológiai szakápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1135 Budapest, Lehel utca 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkakörébe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Emelt szintű szakképesítés, Epidemiológiai szakápoló végzettség,

•         Egészségügyi alkalmasság

•         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egészségügyi intézménynél szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata

•         Működési engedély másolata

•         Szakdolgozói kamarai tagság másolata

•         Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában közölt személyes adatainak a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sallai Miklós Kálmánné ápolási igazgató nyújt, a 451-2602 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-960 , valamint a munkakör megnevezését: epidemiológiai szakápoló .

vagy

•         Elektronikus úton Golarits Orsolya humánpolitikai ügyintéző részére a golaritso@nyiro-opai.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         ÁEEK honlapja - 2019. március 21.

•         Kórház honlapja - 2019. március 21.

•         MESZK honlapja - 2019. március 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Immunológus szakorvos

Győr - Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

immunológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kórház fekvőbeteg osztályain és az Immunológiai Szakrendelőben szakorvosi feladatok ellátása. A kinevezés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, orvosi egyetem, allergológia és klinikai immunológia szakvizsga,
 • Érvényes működési nyilvántartással rendelkező, büntetlen előéletű pályázók jelentkezését várjuk

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyéb szakvizsga

 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás)
 • Érvényes működési nyilvántartás igazolása
 • MOK kamarai tagság igazolása
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Turbók Adrienn Humán Erőforrások Osztály osztályvezetője nyújt, a 06/96/507-998-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével (9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/505-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: immunológus szakorvos

vagy

 • Személyesen: Humán Erőforrások Osztálya, Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján a munkáltatói jogkör gyakorló (főigazgató főorvos) dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről. Az elutasított pályázati anyagok az elbírálást követő 90 napon belül a Humán Erőforrások Osztályán átvehetők. Átvétel hiányában a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • PAMOK honlapján: www.petz.gyor.hu - 2019. március 19.
 • ÁEEK honlapján: www.aeek.hu - 2019. március 19.
 • Közigállás honlapján: www.kozigallas.gov.hu - 2019. március 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani.

Fizikus

Győr - Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Onkoradiológiai Osztály

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Onkoradiológiai Osztály


fizikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Onkoradiológiai Osztályon fizikusi feladatok ellátása. A kinevezés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, fizikus végzettség,
 • Sugárterápiában, after-loading kezelések előkészítésében, megtervezésében, végrehajtásában jártasság
 • Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pintér Tamás osztályvezető főorvos nyújt, a 06/20/331-0075-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével (9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/538-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: fizikus

vagy

 • Személyesen: Humán Erőforrások Osztálya, Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján - az osztályvezető főorvos javaslatát is figyelembe véve - a munkáltatói jogkör gyakorló (főigazgató főorvos) dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről. Az elutasított pályázati anyagok az elbírálást követő 90 napon belül a Humán Erőforrások Osztályán átvehetők. Átvétel hiányában a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • PAMOK honlapján: www.petz.gyor.hu - 2019. március 19.
 • ÁEEK honlapján: www.aeek.hu - 2019. március 19.
 • Közigállás honlapján: www.kozigallas.gov.hu - 2019. március 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani.

Belgyógyász szakorvos

Győr - Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Krónikus Belgyógyászati osztály

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Krónikus Belgyógyászati Osztály


belgyógyász szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Krónikus Belgyógyászati Osztályon szakorvosi feladatok ellátása. A kinevezés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, orvosi egyetem, belgyógyászat szakvizsga,
 • Érvényes működési nyilvántartással rendelkező, büntetlen előéletű pályázók jelentkezését várjuk

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyéb szakvizsga

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás)
 • Érvényes működési nyilvántartás igazolása
 • MOK kamarai tagság igazolása
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Turbók Adrienn Humán Erőforrások Osztály osztályvezetője nyújt, a 06/96/507-998-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével (9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/506-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: belgyógyász szakorvos

vagy

 • Személyesen: Humán Erőforrások Osztálya, Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján a munkáltatói jogkör gyakorló (főigazgató főorvos) dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről. Az elutasított pályázati anyagok az elbírálást követő 90 napon belül a Humán Erőforrások Osztályán átvehetők. Átvétel hiányában a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • PAMOK honlapján: www.petz.gyor.hu - 2019. március 19.
 • ÁEEK honlapján: www.aeek.hu - 2019. március 19.
 • Közigállás honlapján: www.kozigallas.gov.hu - 2019. március 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani.

Szakorvos/rezidens

Győr - Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Infektológiai osztály

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Infektológiai Osztály


szakorvos/rezidens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Infektológiai Osztályon orvosi feladatok ellátása. A kinevezés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, orvosi egyetem, általános orvos, infektológia szakvizsga,
 • Érvényes működési nyilvántartással rendelkező, büntetlen előéletű pályázók jelentkezését várjuk

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata (A 2019-ben diplomázók is jelentkezhetnek)
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás) (vagy igazolás, nyilatkozat annak igényléséről)
 • Érvényes működési nyilvántartás igazolása (vagy igazolás, nyilatkozat annak igényléséről)
 • MOK kamarai tagság igazolása (vagy igazolás, nyilatkozat annak igényléséről)
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Turbók Adrienn Humán Erőforrások Osztály osztályvezetője nyújt, a 06/96/507-998-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével (9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/514-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: szakorvos/rezidens

vagy

 • Személyesen: Humán Erőforrások Osztálya, Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján - az osztályvezető főorvos javaslatát is figyelembe véve - a munkáltatói jogkör gyakorló (főigazgató főorvos) dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről. Az elutasított pályázati anyagok az elbírálást követő 90 napon belül a Humán Erőforrások Osztályán átvehetők. Átvétel hiányában a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • PAMOK honlapján: www.petz.gyor.hu - 2019. március 19.
 • ÁEEK honlapján: www.aeek.hu - 2019. március 19.
 • Közigállás honlapján: www.kozigallas.gov.hu - 2019. március 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani.

intranet