Tájékoztató az EESZT működését érintő, a veszélyhelyzet megszűnését követő időszakra vonatkozó speciális jogszabályi rendelkezésekről

2020. március 11. szerda 15 órától Magyarországon a Kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki (a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelete veszélyhelyzet kihirdetéséről). A veszélyhelyzet ideje alatt számos, az EESZT működését is érintő jogszabály született. Az ezekre vonatkozó tájékoztató itt érhető el.

A Kormány a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel 2020. június 18-ával megszüntette a veszélyhelyzetet. Ezzel a veszélyhelyzet megszűnt, és a veszélyhelyzetre irányadó speciális rendelkezések legnagyobb része hatályát vesztette.

Az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvénnyel szabályozta a veszélyhelyzet megszűnését követően irányadó szabályokat. Emellett a veszélyhelyzet idején elfogadott egyes rendelkezések a veszélyhelyzet megszűnését követően is fennmaradnak.

Az alábbiakban tájékoztatást adunk az EESZT-t érintő ilyen intézkedésekről:

1. TAJ-szám alapján történő eRecept kiváltás

A veszélyhelyzet alatt bevezetett egyszerűsített gyógyszerkiváltási forma alkalmazását a hivatkozott törvény 84. §-a kiterjeszti a veszélyhelyzet utánra is. Eszerint a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg társadalombiztosítási azonosító jelét közli, és saját természetes személyazonosító adatait törvényben meghatározottak szerint hitelt érdemlően igazolja.

 

2. Szakorvosi javaslat érvényessége

44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 23/C. § alapján a veszélyhelyzet időtartama alatt a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerint emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig.

Ha a szakorvosi javaslat érvényessége a veszélyhelyzet időtartama alatt lejárt, a háziorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel – az (1) bekezdés szerinti időtartamig – ideiglenesen meghosszabbításra került a szakorvosi javaslat.

 

3. Telemedicinális ellátások

A hivatkozott 2020. évi LVIII. törvény 90 nappal meghosszabbítja a veszélyhelyzet alatt kialakult telemedicinális lehetőségek alkalmazhatóságát. A módosítás szerint amennyiben az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése lehetővé teszik, orvos-beteg találkozó hiányában is nyújthatók egyes egészségügyi szolgáltatások, esetükben pedig helye van finanszírozási elszámolásnak. A törvény számos tevékenységeket enged telemedicina keretében nyújtani, így többek között előszűrés, diagnózis, terápiás javaslat felállítása, távmonitoring, gyógyszer rendelése, védőnői gondozás, védőnői gondozás.

Az egészségügyi szolgáltató a telemedicina szolgáltatásokat az egészségügyi dokumentáció vezetésére vonatkozó szabályok szerint dokumentálja, a telemedicinális ellátásokat rögzíti az intézményi informatikai rendszerben. Az EESZT-ben pedig létre kell hozni az ezekről szóló eseménykatalógus-bejegyzést és egy elektronikus kórtörténeti dokumentumot.

A szabályozás a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig marad hatályban. Azonban a törvény egy felhatalmazó rendelkezést is tartalmaz, amely alapján a Kormány rendeletben szabályozhatja majd a telemedicinális ellátások feltételrendszerét és finanszírozását.