Tájékoztató az EESZT működését érintő, a veszélyhelyzet megszűnése és az azt követő 90 napos időszak eltelte után hatályos jogszabályi változásokról

2020. március 11. szerda 15 órától Magyarországon a Kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki (a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelete veszélyhelyzet kihirdetéséről). A veszélyhelyzet ideje alatt számos, az EESZT működését is érintő jogszabály született.

A Kormány a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel 2020. június 18-ával megszüntette a veszélyhelyzetet. Ezzel a veszélyhelyzet megszűnt, és a veszélyhelyzetre irányadó speciális rendelkezések legnagyobb része hatályát vesztette.

Az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvénnyel szabályozta a veszélyhelyzet megszűnését követően irányadó szabályokat. Emellett a veszélyhelyzet idején elfogadott egyes rendelkezések a veszélyhelyzet megszűnését követően határidő nélkül vagy 90 napig fennmaradtak.

Az alábbiakban tájékoztatást adunk az EESZT-t érintő hatályos rendelkezésekről, jogszabályi változásokról:

1. TAJ-szám alapján történő eRecept kiváltás

A veszélyhelyzet alatt bevezetett egyszerűsített gyógyszerkiváltási forma alkalmazását a hivatkozott törvény 84. §-a kiterjeszti a veszélyhelyzet utánra is. Eszerint a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg társadalombiztosítási azonosító jelét közli, és saját természetes személyazonosító adatait törvényben meghatározottak szerint hitelt érdemlően igazolja.

2. Szakorvosi javaslat érvényessége

A veszélyhelyzet megszűnését követő 90 nap elteltével, tehát 2020. szeptember 17. napjától már nem érvényesek azok a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerint emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok, amelyek érvényessége a veszélyhelyzetre tekintettel ideiglenesen meghosszabbításra kerültek. Ennek következtében új, érvényes szakorvosi javaslatok kiállítása vált szükségessé.

3. Telemedicinális ellátások

A veszélyhelyzet megszűnése után 90 nappal hatályát vesztette a telemedicinális lehetőségek alkalmazhatóságát lehetővé tevő szabályozás, így a Kormány a továbbiakra vonatkozóan rendeletben határozta meg a telemedicinális ellátások feltételrendszerét és finanszírozását. A 33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelet alapján 2020. szeptember 17. napjától a megfelelő technikai feltételek fennállása esetén infokommunikációs eszköz útján valósítható meg az orvos vagy egészségügyi szakdolgozó és a beteg közötti konzultáció, illetve az orvos és orvos közötti konzílium.  A módosítás szerint amennyiben az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése lehetővé teszik, orvos-beteg találkozó hiányában is nyújthatók egyes egészségügyi szolgáltatások, esetükben pedig helye van finanszírozási elszámolásnak. A törvény számos tevékenységeket enged telemedicina keretében nyújtani, a szakorvos illetve egészségügyi szakdolgozó:

a) diagnózist, terápiás javaslatot állíthat fel,

b) tanácsadást, konzultációt végezhet,

c) betegirányítást láthat el,

d) beutalót adhat,

e) gondozást láthat el,

f) terápiát, rehabilitációs tevékenységet végezhet,

g) gyógyszert írhat fel,

h) elektronikus vényen rendelhető gyógyászati segédeszközt írhat fel.