Lezárult az EESZT oktatás első fázisa az egyetemen

A Semmelweis Egyetem mindhárom érintett karán sikeresen lezajlott az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér (EESZT) használatának gyakorlati oktatása. Az Általános Orvostudományi, a Gyógyszerésztudományi és a Fogorvostudományi Kar ötödéves hallgatói az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) és az egyetem közös szervezésében megtartott órákon az EESZT szolgáltatásait számukra karonként egyedileg kialakított rendszeren keresztül ismerhették meg és gyakorolhatták.

A tanórák helyszínéül szolgáló Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet és az ÁEEK 2018 tavaszán kezdte el az oktatáshoz szükséges előkészületeket, mostanra pedig, - bő egy évvel később - a Semmelweis Egyetem valamennyi ötödéves orvostan-, gyógyszerész és fogorvostanhallgatója elvégezte a képzést. Az oktatás lényege az volt, hogy mindenki a maga szakterületén ismerkedjen meg az EESZT rendszerrel, amit a mindennapi munkája során használni fog – ismertette az oktatás gyakorlati képzésének megvalósításáért felelős Dr. Magyar Lóránt. Először informatikai fejlesztések zajlottak az egyes szakterületeknek megfelelően, hogy a valósággal teljesen megegyező egészségügyi platformok az oktatásra alkalmas módon legyenek használhatóak.– tette hozzá Dr. Magyar Lóránt.

Mindhárom kar oktatása elméleti képzéssel kezdődött, majd a karok elvárásainak és a valós későbbi munkakörülményeknek megfelelő gyakorlati képzéssel folytatódott. Az Általános Orvostudományi Karon a hallgatóknak a rendelkezésre álló kórelőzményi dokumentáció és eProfil adatok alapján ki kellett választaniuk egy fiktív beteg számára a leginkább megfelelő gyógyszerkészítményt, amiről eReceptet állítottak ki. A gyakorlat végén, az EESZT lakossági portál segítségével történt a gyakorlati feladat ellenőrzése. A Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) ötödéves hallgatói medikai rendszeren keresztül megismerkedhettek a gyógyszerfelírás funkcióval, majd eRecept azonosító és TAJ alapú lekérdezés segítségével gyakorolhatták a gyógyszerkiadás teljes folyamatát az EESZT-ben rögzített adatok ellenőrzésével együtt. A fogorvostanhallgatók a rendszer használatát a fogorvosi praxisoknak megfelelően gyakorolták: a beteg eProfil adatainak megtekintése után – csak virtuálisan – fogászati beavatkozást végeztek, amiről ambuláns lapot állítottak ki és feltöltötték az EESZT rendszerébe, mely szintén ellenőrzésre került a Lakossági portálon keresztül.

Az oktatások megvalósításával lezárult a projekt első fázisa – tájékoztatott Dr. Magyar Lóránt – a végleges oktatási környezet kidolgozása és az oktatási tematika továbbfejlesztése májusban kezdődik a Semmelweis Egyetem és az ÁEEK munkatársainak részvételével.