2020. január 1-ig minden orvosi vagy fogorvosi feladatra irányuló működési engedéllyel rendelkező magánfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónak csatlakoznia kellett az EESZT rendszeréhez

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Teret (EESZT) használó intézmények köre hamarosan tovább bővül: 2020. január 1-ig minden nem közfinanszírozott szolgáltatást nyújtó, orvosi vagy fogorvosi feladatra irányuló működési engedéllyel rendelkező (1-es vagy 2-es szolgáltatási típuskód) egészségügyi szolgáltatónak el kellett végeznie a csatlakozással kapcsolatos teendőit. Ezzel megtörténik az ország teljes lefedettsége és az EESZT-hez csatlakozott egészségügyi szolgáltatók száma 25 ezerre nő.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Teret (EESZT) 2017. november 1-i indulása óta mintegy tízezer egészségügyi szolgáltató használja. Ez több mint 26 ezer orvost és közel 13 ezer gyógyszertári dolgozót jelent. Naponta átlagosan 250 ezer ellátási esemény, 200 ezer betegdokumentum és 800 ezer recept kerül rögzítésre. 2019 március óta pedig az EESZT-n keresztül az ország mind az 55 sürgősségi osztályán mérhetővé váltak a működési és triázsolási folyamatok.

Első körben az államilag finanszírozott háziorvosi szolgálatok, a járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények és a gyógyszertárak csatlakoztak, majd 2018. november 1-ig kellett bekapcsolódniuk azon magánszolgáltatóknak is, akiknek jogszabály alapján a Központi Implantátumregiszterbe és a Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszterbe jelentési kötelezettségük van. Az EESZT-hez csatlakozott egészségügyi szolgáltatók kötelesek az ellátási események adatait és a kapcsolódó ellátási dokumentumokat továbbítani az EESZT-be, az ellátás során felírásra kerülő vényeket pedig az EESZT-n keresztül megrendelni. Mivel a csatlakozott szolgáltatónál dolgozó orvos a beteg ellátása során a beteg kezelőorvosává válik, az ellátott egészségügyi profilját is ki kell töltenie.

Az EESZT-t használó intézmények köre hamarosan tovább bővül: 2020. január 1-ig minden nem közfinanszírozott szolgáltatást nyújtó orvosi vagy fogorvosi szolgáltatási típuskóddal és működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatónak el kellett végeznie a csatlakozással kapcsolatos teendőit. A tervek szerint ezzel megtörténik az ország teljes lefedettsége és a csatlakozott egészségügyi szolgáltatók száma 25 ezerre nő.

A 2020. január 1-ig csatlakozási kötelezettségüket teljesítő szolgáltatóknak legkésőbb 2020. június 1-től meg kell kezdeniük a vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatok EESZT-be történő továbbítását.

Az EESZT-hez történő csatlakozás a betegbiztonság szempontjából komoly előrelépés, egyaránt fontos az ellátottak és az ellátók számára: az adatszolgáltatással az ellátottakról szóló információk köre teljesebbé válik, ugyanakkor maga a szolgáltató is sokkal részletesebb és pontosabb információhoz juthat a páciens egyéb betegségeiről, gyógyszerérzékenységeiről, korábbi ellátásairól.

 

Az egészségügyi felhő hatékony és azonnali információcserét tesz lehetővé a köz- és magánellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók között, elősegíti a rendszer átláthatóságát, így biztosítva a legmagasabb szintű támogatást az ellátottak részére. Az állampolgárok hatékonyabb ellátása minden egészségügyi szolgáltató közös célja kell hogy legyen, függetlenül attól, hogy magát az ellátást közfinanszírozott vagy közfinanszírozással nem rendelkező intézményként nyújtják.

 


EESZT adatszolgáltatás megkezdéséhez szükséges tudnivalók magánszolgáltatók részére

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. §-a (1a) bekezdése alapján a csatlakozással kapcsolatos kötelezettségét 2020. január 1-jéig köteles teljesíteni az az egészségügyi szolgáltató, amely az egészségügyi szolgáltatás nyújtására nem az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult és aki finanszírozási jelentés benyújtására vagy elektronikus adatszolgáltatásra nem kötelezett, ám orvosi vagy fogorvosi feladatra irányuló működési engedéllyel rendelkezik. Ezen egészségügyi szolgáltatók a Rendelet 22. § (5a) bekezdés alapján az EESZT-be történő adatszolgáltatási kötelezettség telejsítését  2020. június 1-jéig kötelesek megkezdeni.

 

A fentiek alapján minden orvosi vagy fogorvosi feladatra irányuló működési engedéllyel rendelkező magánfinanszírozott egészségügyi szolgáltató

·       2020. január 1-jéig az EESZT-hez csatlakozásra,

·       2020. június 1-jéig az EESZT felé adatszolgáltatási kötelezettség megkezdésére kötelezett.

 

Az adatszolgáltatási kötelezettség keretében az EESZT felé továbbítandó adatok körét az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény III/A. fejezete és a Rendelet mellékletei határozzák meg. A Rendelet jelenleg módosítás alatt van, amelynek eredményeként minden csatlakozásra kötelezett egészségügyi szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége tételesen szabályozásra kerül. A módosítás várhatóan 2020 tavaszán jelenik meg. Az adatszolgáltatási kötelezettség keretében az EESZT felé ezen jogszabályokban rögzített adatok lesznek továbbítandók.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatszolgáltatás megkezdéséhez EESZT akkreditált rendszer szükséges. Kérjük, a csatlakozási folyamat elindítása előtt tájékozódjon informatikai rendszerszállítójánál, vagy a https://e-egeszsegugy.gov.hu/medikai-rendszerek oldalon, ahol a már EESZT akkreditált medikai rendszerek listáját tekintheti meg.

Az alábbiakban bemutatott, EESZT forgalmazás elindításához szükséges lépések során felmerülő további kérdéseinek megválaszolásában az EESZT Kontakt Centerének kollégái készséggel állnak rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:

+36 1 920 1050     helpdesk.eeszt@aeek.hu

 

 

Adminisztratív csatlakozás végrehajtása: csatlakozási dokumentáció kitöltése és beküldése az eKapun.

 

 

 

 

 

EESZT Felhasználói képzés elvégzése

 

 

 

 

 

Műszaki csatlakozás véglegesítése:

 

 

 

 

- eSzemélyi olvasó vásárlás minden munkaállomáshoz, ahol létrejön betegforgalom

 

 

 

az azonosításhoz szükséges eSzemélyi igazolvány kiváltása minden olyan munkatársnak, aki a későbbiekben

- az EESZT-be adatot tölt fel, vagy
- eReceptet ír, illetve
- a csatlakozási nyilatkozat 5. pontjában meghatározott
jogosultság adminisztrátor
 
 
- külföldi munkavállalórészére az azonosításhoz szükséges token igénylése
 
 
 
 
 
- nem egészségügyi dolgozók részére X-es felhasználói jogosultság igénylése
 
 
 
 
 
- kizárólag intézmények részére authentikációs tanúsítvány igénylése
 
 
 
 
 
- autentikációs tanúsítványhoz intézményi felhasználó igénylése