EESZT szabályozás összefoglalása

Hatályos jogszabályi hivatkozások

Hivatkozott jogszabályok és rövidítéseik:

 

Az EESZT működésével kapcsolatos általános szabályok:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ kijelölése:

 • Eüak. 38. § felhatalmazása alapján 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
  • 6. § (4) bek.: EESZT működtetője
  • 6. § (5) bek.: Eüak. 35/H. §-a szerinti önrendelkezési nyilvántartást vezető szerv
  • 6. § (6) bek.: Eüak. 35/L. §-a szerinti feladatok ellátására kapcsolati kódot kezelő szerv

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. mint üzemeltető kijelölése:

EESZT Kormányzati Adatközpontban történő üzemeltetése:

Az EESZT csatlakozás és adatszolgáltatás engedélyezési minimumfeltételként előírása, szankcionálás

Az EESZT adatszolgáltatás finanszírozási feltételként előírása

Önkéntes hozzájárulás alapú adatkezelés lehetősége:

EESZT kötelező használata szolgáltatók közötti adatáramlásra:

 • Eüak. 35/B. § (4), 36. § (4) bek.

Azonosítás, felhasználókezelés:

Üzemeltetési nyilvántartás:

Rendszerengedélyezési eljárás:

 • Eüak. 35/B. § (4)-(5) bek.

Üzemszünet, üzemzavar:

Adatkezelési napló:

 • Eüak. 35/D. § (1)-(2) bek.

 

Csatlakozási kötelezettség

EESZT-hez csatlakozásra kötelezettek köre:

Csatlakozás feltételei és rendje:

 

Adatszolgáltatási kötelezettség

Adatszolgáltatás teljesítésének módja:

Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése megkezdésének időpontja:

Jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettség:

Központi eseménykatalógus:

Egészségügyi dokumentáció nyilvántartása:

Egészségügyi profil (eProfil):

Elektronikus recept (eRecept):

Elektronikus beutaló (eBeutaló) és időpontfoglalás:

 • az elektronikus beutaló szabályairól 4/A.§
 • az időpontfoglalás szabályairól 4/B.§

Elektronikus szolgáltatásrendelés és időpontfoglalás:

Törzsadat-kezelés és nyilvántartás:

 

Adathozzáférési jogosultság:

Azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás, hozzáférési jogosultságok kezelése:

Közvetlen hozzáférési felület biztosítása:

Központi eseménykatalógus:

Egészségügyi dokumentumok nyilvántartása:

Egészségügyi profil (eProfil):

Elektronikus beutaló (eBeutaló) és időpontfoglalás:

 • az elektronikus beutaló szabályairól 4/A.§
 • az időpontfoglalás szabályairól 4/B.§

Elektronikus szolgáltatásrendelés és időpontfoglalás:

Elektronikus recept (eRecept):

Elektronikus betegségregiszterek:

 • Eüak. 16. §, 35/L. §, 36. § (4)

Törzsadat-publikáció:

Rendszerkapcsolatok:

 • Eüak. 35/B. § (4), 36. § (4)

Dokumentumtovábbítás egészségügyi ellátóhálózaton kívülre:

 • Eüak. 35/A. § (2) bek., 35/P. §

Várólistákkal kapcsolatos adatellenőrzés a NEAK által:

Önkéntes hozzájárulás alapú adatkezelés:

Visszamenőleges adatbetöltés:

Önrendelkezési nyilvántartás, digitális önrendelkezési nyilatkozatok:

Képviseleti jogosultság rögzítése az EESZT-ben:

 

Adatfeldolgozási tevékenység

Távkonzílium:

Digitális képtovábbítás:

 • Eüak. 35/M. § (1), (3) bek.

Jelentéstovábbítás:

Dokumentumtovábbítás egészségügyi ellátóhálózaton kívülre:

Elektronikus betegségregiszter:

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályok

 • EESZT rendelet vonatkozó rendelkezései
 • Ebtv. vonatkozó rendelkezései
 • a TAJ szám működtető általi több célból történő kezeléséről: a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 23. § k), l), m) pont
 • 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 43. §

 

Információbiztonsági megfeleléssel kapcsolatos jogszabályok:

 • Ibtv. 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
 • Ibtv. vhr.: 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről

 

Egyéb releváns jogszabályok:

 • 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
 • 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról
 • 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Állami Egészségügyi Ellátó Központról
 • 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről
 • 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
 • 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről
 • 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről
 • 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről