eReceptek felírása és kiváltási lehetőségei

Felhívjuk figyelmét, hogy az EESZT-ben főszabály szerint továbbra is törvényileg szabályozott módon, orvos-páciens találkozót követően írható fel eRecept! 

A találkozó azonban – a jogszabályi előírások teljesítése mellett – telemedicinális ellátás keretében is történhet, így ennek keretében is rendelhető gyógyszer.

Az eRecept felírása és kiváltása az alábbiak szerint történik:

 

Minden orvos az eddig megszokott számítógépes programjával ír receptet, ami automatikusan eReceptté válik és felkerül a "Tér"-be, ahonnan bármely patikában lekérdezhetővé válik.

A beteg kérésére, valamint 14 éven aluli páciensek részére történő vényírás esetén az eRecepthez kapcsolódó felírási igazolás kiállítása és átadása továbbra is kötelező az orvosok számára. 

A felírási igazolás 2020.07.01. napjától már formai kötöttségek nélkül állítható ki. Így nem csak a hagyományos papírrecepthez hasonló, egy harmadik vonalkódot tartalmazó igazolás, hanem a megfelelő tartalommal bíró bármely papír alapú formátumban kiállított rendelvény is felírási igazolásnak minősül. 

 

Papírral saját részre és más számára is kiváltható a recept

 

- felírási igazolással (eRecept) és hagyományos papírvénnyel továbbra is lehet receptet kiváltani az eddig megszokott módon, saját magunk vagy akár más számára

 

 

 

 

 

Papír nélkül saját részre az alábbi módokon lehet receptet kiváltani

 

- személyazonosság igazolásával és TAJ-kártya felmutatásával

 

VAGY

 

 

 

- tárolóelemmel rendelkező eSzemélyi igazolvánnyal, PIN-kód megadásával

 

 

 

 

 

Papír nélkül más személy részére az alábbi módon lehet receptet kiváltani

 • TAJ közlésével: a beteg TAJ-számának közlésével, a kiváltó személy azonosítása mellett.
 • EESZT-ben rögzített meghatalmazás alapján: az EESZT-ben rögzített meghatalmazott személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével, bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket,
 • EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság alapján: az EESZT-ben rögzített törvényes képviselő személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket. 

Gyógyászati segédeszközök eRecepten

Már bizonyos gyógyászati segédeszközök (GYSE) is rendelhetőek eRecepten, azonban kiváltásuk egyelőre csak a patikákban lehetséges. A veszélyhelyzetre tekintettel bevezetésre kerülő fejlesztés tovább csökkenti az orvos és beteg közötti személyes találkozások szükségességét.

Az EESZT eRecept moduljában a vényírási szabályoknak megfelelően jelenleg kizárólag a NEAK által engedélyezett gyógyászati segédeszközök elektronikus vényfelírására van lehetőség. Az egyéb, társadalombiztosítási támogatással rendelkező GYSE-k továbbra is csak papír alapon rendelhetők.

Az engedélyezett eszközök elektronikus vényfelírásának folyamata a 14/2007-es EüM rendelet értelmében a következő:

 • A jogszabály kihirdetését követően a NEAK közleményében meghatározott egyes gyógyászati segédeszközök a beteg kérésére elektronikus vényen is rendelhetők és beküldhető az EESZT-be az eRecept modul jelenlegi szolgáltatásaival.
 • Az érintett termékkört a medikai szoftverekben a gyógyszerkészítményekhez hasonlóan lehet kiválasztani.
 • Az orvos a gyógyászati segédeszköz felírása során minden esetben tájékoztatja a páciensét a vénykiáltási lehetőségekről, az alábbiak szerint:
  • papír alapú GYSE vény GYSE forgalmazónál és gyógyszertárban is kiváltható
  • eReceptre felírt GYSE kizárólag gyógyszertárban váltható ki, felírási igazolás alapján GYSE Forgalmazó nem jogosult az eszköz kiszolgálására.
 • A felírás – a fenti szempontok figyelembevétele mellett – minden esetben a páciens kívánsága szerint történik.
 • Az elektronikus úton írható GYSE-t TTT kóddal kell rendelni az EESZT-ben (ISO kód alapon történő beküldés nem lehetséges).
 • A vényíráshoz szükséges további GYSE-specifikus információkat az UTASITAS mezőben (max. 255 karakter) szükséges szövegesen feltüntetni.
 • Az UTASITAS mezőbe az orvos beírhatja az oldaliságot, testtájékot, méretet, a szakorvosi javaslat naplósorszámát, valamint a betegnyilatkozatok (tájékoztatás, kihordási idő) meglétét.
 • Felírási igazolás nyomtatása az érvényes jogszabályoknak megfelelően történik,
 • a felírt vény érvénytelenítésére az eddigi gyakorlatnak megfelelően GYSE esetén is lehetőség van.

 

Elektronikus úton nem írható GYSE beküldése nem lehetséges az EESZT-be (próbálkozásnál az EESZT hibaüzenetet küld).

 

Az elektronikusan felírt GYSE-vények kiváltása jelenleg kizárólag gyógyszertárakban lehetséges, azonban a papír vényen rendelt termékek továbbra is kiválthatók a gyógyászati segédeszköz forgalmazóknál is. 

A fejlesztés első fázisa jellemzően olyan termékeket, kötszereket, cukorbetegségben szenvedők segédeszközeit (vércukorszint-mérés és inzulinkezelés eszközei), valamint vizeletvisszatartási problémákkal küszködők gyógyászati segédeszközeit érinti, melyek nagy részét eddig is a patikákban váltották ki. 

A tervek szerint 2021 év elejétől az újonnan kialakított eGYSE modulban tovább bővül az elektronikusan felírható GYSE-k köre.

Az EESZT-nek köszönhetően a fokozottan veszélyeztetett, krónikus betegségekben szenvedők kevesebb személyes kontaktussal és papírmentesen juthatnak hozzá az eRecepten rendelt, nélkülözhetetlen termékekhez.

Az engedélyezett, elektronikus úton rendelhető GYSE termékek listáját a NEAK a honlapján teszi közzé.