XXI. századi energetika a hatvani kórházban

Automatizált fűtés, hőszivattyúk, fan coilok, napkollektorok, megújult épületek

XXI. századi energetika a hatvani kórházban

A KEHOP-5.2.2-16-2016-00108 azonosítószámú Vidéki Egészségügyi Intézmények Energetikai Korszerűsítése című kiemelt projekt keretében több vidéki kórház székhelyén és telephelyén energetikai korszerűsítés valósul meg, melynek összértéke 8,2 milliárd forint.

A hatvani kórház és aszódi szakrendelő fizikai megvalósulást bemutató sajtónyilvános projektzárására került ma sor Hatvanban.
A hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézethez kapcsolódó 1,3 milliárd forint értékű beruházás fizikailag befejeződött. Az újabb mérföldkőnek számító fejlesztés keretében a hatvani székhelyen, csaknem ~ 2500 négyzetméteren új nyílászárokat és homlokzati szigetelést kapott az eddigi fejlesztésekből kimaradt Járóbeteg szakrendelő, a Műhelysor, a Gyógyászati segédeszköz üzlet. A belső átalakítások során szintén az előbb felsorolt épületekben, valamint még emellett, a már néhány éve külsejében felújított teljes Hotel épületben és a Nővérszállóban is a komplett fűtési rendszer, kazánok cseréjére került sor. Kiépítésre került egy napkollektoros energiarendszer, egy újabb napelemes energiarendszer, hőszivattyúk és hő- és füstelvezető rendszer (RWA) telepítése történt meg, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

A hőszigetelésben érintett épületek lapos-tetői kapcsán mindenütt felújításra kerültek a csapadékvíz elleni szigetelések.
Kiemelendő, hogy a hatvani központi telephely esetében a megújult fűtési hálózathoz elkészült az automatikus vezérlés, mely már a legkorszerűbb elvárásoknak is megfelelve a külső hőmérséklet alapján szabályozza a fűtési rendszer működését.
Az aszódi telephelyen a nyílászáró cserék és a homlokzati hőszigetelés mellett, szintén komplex fűtéskorszerűsítés történt, valamint telepítésre került egy napelemes rendszer is.

dr. Stankovics Éva főigazgató köszöntőjében elmondta tudatosan terveztek, fejlesztettek és építettek az elmúlt 10 évben. Jövőképük mindig jól körülhatárolt, melyhez az egész idő alatt támogatás kapnak. Az intézményre jellemző módon, amihez megkapják a támogatást, azt minden esetben maradéktalanul meg is valósítják.
Ez történt most is. Másfél éve újra elkezdtek építkezni, és meglehetősen széleskörű összefogással véghez is vitték azt. A korábbi fejlesztéseik mind összegben, mind volumenben is jelentősek voltak, akár csak ez a projekt. Ugyanakkor most olyan szerteágazó energetikai fejlesztés valósult meg az intézményben, amit jóval nagyobb kihívás volt koordinálni, mint az ezt megelőző kivitelezéseket. Beszédében köszönetét fejezte ki a projekt megvalósításában résztvevő valamennyi szereplőnek.

Dr. Csiki Zoltàn egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár miután tolmácsolta az Emberi Erőforrások Miniszterének és az egészségügyért felelős államtitkárának üdvözletét elmondta, hogy a projekt megvalósulása, a biztonságosabb, gazdaságosabb működés által sokat tehet hozzá az ellátáshoz. Fontos a korszerű működés, mely jelen projekt esetében azt jelenti, hogy 1,3 milliárd forintot tudtak a hatvani Kórházra fordítani. A projektben megvalósult megújuló energia telepítése a jövőre nézve előremutató. A megvalósult fejlesztés érdemben hozzájárulhat a kórház legmagasabb szintű feladatellátásához.

Szabó Zsolt, Heves megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselőjét büszkeséggel tölti el, hogy a 10 éve elkezdett munka után szép és hatékony eredményt értek el, van látszatja az elvégzett munkának, melyre folyamatos igény is volt és jelenleg is van. Fontos az egészségügyben az együttműködés, az együtt gondolkodás, mellyel komoly előrelépéseket tudunk elérni. A vidéki kórházak fejlesztését célzó energetikai projektből, mely 2016-ban kezdődött, a hatvani kórház az elsők között van ahol elkészült és megvalósult a fejlesztés.

Kunfalvi Gábor, az Információs és Technológiai Minisztérium Operatív Program Koordinációs Főosztály vezetője örömét fejezte ki az Irányító Hatóság részéről, hogy jelen lehet az elsők között megvalósult beruházás helyszínén. Jó érzés a projekt fizikai eredményét is látni, nem csak az íróasztal mögül követni azt. Megköszönte a projekt megvalósításában valamennyi résztvevő munkáját.

Ivacs Balázs, a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, a projektmenedzsment részéről a legnagyobb érték a megvalósuló fejlesztés, melyet a használók pozitívan értékelnek. Az elmúlt másfél év alatt a folyamatos egyeztetések és koordináció megmutatta, hogy mindenki tud csapatban dolgozni, annak érdekében, hogy egy értékes fejlesztés valósuljon meg.

Ezen újabb, jelentős fejlesztés fizikai befejezésével egy csaknem 10 éve tartó tudatos építkezés meghatározó kockaköve került a helyére.

intranet