Mentor pályázat EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001

Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program

Mentor pályázat EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ pályázatot hirdet az EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” című kiemelt projekt keretében létrejövő országos mentorhálózatban MENTORKÉNT való részvételre.

A kiemelt projekt alapvető célja, hogy javuljon az egészségügyi ellátás színvonala és csökkenjen az egészségügyi szolgáltatók működését veszélyeztető nagymértékű humánerőforrás hiány a jól képzett egészségügyi szakdolgozók pályára lépésével, a magyar lakosság egészségi állapotának javítása érdekében.

A mentor pályázat célja a projekt keretében egy olyan országos mentorhálózat létrehozása, mely segíti az egészségügyi szolgáltatók és a tanulók (leendő egészségügyi dolgozók) közötti kölcsönös elköteleződést és a hivatástudat kialakulását. A mentori tevékenység célja motiválni a tanulókat a szakképzésben való aktív és eredményes részvételre, a szakképesítés megszerzésére, valamint a megszerzett szakképesítésnek megfelelő munkakörben történő elhelyezkedésre. A mentori álláshelyekre olyan pedagógusi munkát végző személyek pályázhatnak, akik szakképző- vagy egészségügyi intézményekben dolgozó szakemberek. A benyújtott pályázatokról az ÁEEK által felkért 3-5 tagú szakértői bizottság dönt a pályázati határidő lejártát követő 5 munkanapon belül. A mentorok díjazása előre meghatározott sávos díjazás szerint, foglalkoztatásuk részmunkaidős munkaviszony keretében történik.

A pályázati felhívással kapcsolatban további felvilágosítás az apololeszek@aeek.hu e-mail címen kérhető.

intranet